Täysistunnon pöytäkirja 29/2009 vp

PTK 29/2009 vp

Tarkistettu versio 2.0

29. TIISTAINA 24. MAALISKUUTA 2009

Puhetta johti ensimmäinen varapuhemies Seppo Kääriäinen (14.00—14.04).

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkittiin täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat 50 edustajaa:

 • Janina Andersson /vihr
 • Sirkka-Liisa Anttila /kesk
 • Thomas Blomqvist /r
 • Tuija Brax /vihr
 • Merikukka Forsius /kok
 • Pekka Haavisto /vihr
 • Heidi Hautala /vihr
 • Hannakaisa Heikkinen /kesk
 • Anne Holmlund /kok
 • Liisa Hyssälä /kesk
 • Jyri Häkämies /kok
 • Liisa Jaakonsaari /sd
 • Heli Järvinen /vihr
 • Oiva Kaltiokumpu /kesk
 • Jyrki Katainen /kok
 • Sampsa Kataja /kok
 • Mari Kiviniemi /kesk
 • Miapetra Kumpula-Natri /sd
 • Jaakko Laakso /vas
 • Jari Larikka /kok
 • Eero Lehti /kok
 • Paula Lehtomäki /kesk
 • Suvi Lindén /kok
 • Päivi Lipponen /sd
 • Ville Niinistö /vihr
 • Tuija Nurmi /kok
 • Kirsi Ojansuu /vihr
 • Petteri Orpo /kok
 • Mauri Pekkarinen /kesk
 • Petri Pihlajaniemi /kok
 • Paula Risikko /kok
 • Tero Rönni /sd
 • Pertti Salovaara /kesk
 • Sari Sarkomaa /kok
 • Kimmo Sasi /kok
 • Janne Seurujärvi /kesk
 • Paula Sihto /kesk
 • Astrid Thors /r
 • Kimmo Tiilikainen /kesk
 • Marja Tiura /kok
 • Lenita Toivakka /kok
 • Tuulikki Ukkola /kok
 • Stefan Wallin /r
 • Matti Vanhanen /kesk
 • Jan Vapaavuori /kok
 • Mirja Vehkaperä /kesk
 • Anu Vehviläinen /kesk
 • Ulla-Maj Wideroos /r
 • Henna Virkkunen /kok
 • Paavo Väyrynen /kesk

__________

Eduskuntatyöhön liittyvissä tehtävissä olevat edustajat

Merkittiin seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta eduskuntatyöhön liittyvän tehtävän vuoksi:

19. ja 20.3. edustaja

 • Elsi Katainen /kesk

23. ja 24.3. edustaja

 • Kimmo Sasi /kok

24.3. edustajat

 • Tuija Brax /vihr
 • Anne Holmlund /kok
 • Liisa Hyssälä /kesk
 • Jyri Häkämies /kok
 • Mari Kiviniemi /kesk
 • Paula Lehtomäki /kesk
 • Suvi Lindén /kok
 • Mauri Pekkarinen /kesk
 • Paula Risikko /kok
 • Astrid Thors /r
 • Stefan Wallin /r
 • Matti Vanhanen /kesk
 • Jan Vapaavuori /kok
 • Anu Vehviläinen /kesk
 • Henna Virkkunen /kok

24.—26.3. edustajat

 • Paula Sihto /kesk
 • Lenita Toivakka /kok

Sairauspoissaolot

Merkittiin seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta sairauden vuoksi:

24.3. edustajat

 • Heli Järvinen /vihr
 • Petteri Orpo /kok
 • Sari Sarkomaa /kok
 • Ulla-Maj Wideroos /r

__________

U-asiat

Ensimmäinen varapuhemies:

Valtioneuvosto on 19.3.2009 toimittanut eduskunnalle Euroopan unionin asiat U 19, 20/2009 vp, ja puhemies on lähettänyt ne käsiteltäviksi suureen valiokuntaan, jolle

asiasta U 19 liikenne- ja viestintävaliokunnan sekä

asiasta U 20 talousvaliokunnan on annettava lausunto.

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Hallituksen esitys laiksi Suomesta Euroopan parlamenttiin valitun edustajan palkkiosta ja eläkkeestä annetun lain kumoamisesta sekä eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 217/2008 vp

Perustuslakivaliokunnan mietintö  PeVM 1/2009 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on perustuslakivaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä.

Yleiskeskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä eduskunta hyväksyi lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

2) Hallituksen esitys laiksi kansainvälisen kaksinkertaisen verotuksen poistamisesta annetun lain muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 222/2008 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 4/2009 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on valtiovarainvaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä.

Yleiskeskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä eduskunta hyväksyi lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

3) Hallituksen esitys laiksi eräiden asuntojen vuokraustoimintaa harjoittavien osakeyhtiöiden veronhuojennuksesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 177/2008 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 3/2009 vp

Mietintö pantiin pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti 25.3.2009 pidettävään täysistuntoon.

__________

Ensimmäinen varapuhemies:

Eduskunnan seuraava täysistunto on huomenna keskiviikkona 25.3.2009 kello 15.

Täysistunto lopetettiin kello 14.04.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Seppo Tiitinen

​​​​