Täysistunnon pöytäkirja 29/2010 vp

PTK 29/2010 vp

Tarkistettu versio 2.0

29. KESKIVIIKKONA 24. MAALISKUUTA 2010

Puhetta johtivat ensimmäinen varapuhemies Seppo Kääriäinen (14.01—16.01) ja toinen varapuhemies Tarja Filatov (16.01—17.45).

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkittiin täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat 61 edustajaa (e = eduskuntatyöhön liittyvä tehtävä; s = sairaus; p = perhevapaa):

 • Janina Andersson /vihr (e)
 • Marko Asell /sd (e)
 • Christina Gestrin /r (e)
 • Pekka Haavisto /vihr
 • Leena Harkimo /kok (e)
 • Hannakaisa Heikkinen /kesk (s)
 • Hanna-Leena Hemming /kok (e)
 • Anna-Maja Henriksson /r (e)
 • Rakel Hiltunen /sd
 • Liisa Hyssälä /kesk
 • Oiva Kaltiokumpu /kesk (e)
 • Ilkka Kanerva /kok
 • Ilkka Kantola /sd (e)
 • Saara Karhu /sd (s)
 • Arja Karhuvaara /kok (e)
 • Kyösti Karjula /kesk (e)
 • Tanja Karpela /kesk (p)
 • Jyrki Kasvi /vihr (e)
 • Jyrki Katainen /kok (e)
 • Sampsa Kataja /kok (e)
 • Matti Kauppila /vas (e)
 • Inkeri Kerola /kesk (e)
 • Katri Komi /kesk (e)
 • Martti Korhonen /vas (e)
 • Valto Koski /sd (e)
 • Lauri Kähkönen /sd (e)
 • Markku Laukkanen /kesk (e)
 • Suvi Lindén /kok (e)
 • Hannes Manninen /kesk
 • Outi Mäkelä /kok (e)
 • Ville Niinistö /vihr
 • Mikaela Nylander /r (p)
 • Mats Nylund /r (e)
 • Pentti Oinonen /ps (s)
 • Johanna Ojala-Niemelä /sd (p)
 • Kirsi Ojansuu /vihr (e)
 • Heikki A. Ollila /kok (e)
 • Petteri Orpo /kok (e)
 • Sirpa Paatero /sd (e)
 • Mauri Pekkarinen /kesk (e)
 • Tuula Peltonen /sd (e)
 • Lyly Rajala /kok (e)
 • Kari Rajamäki /sd (e)
 • Markku Rossi /kesk (e)
 • Pirkko Ruohonen-Lerner /ps (e)
 • Tero Rönni /sd (e)
 • Matti Saarinen /sd (e)
 • Pertti Salovaara /kesk (e)
 • Janne Seurujärvi /kesk (e)
 • Minna Sirnö /vas (e)
 • Johanna Sumuvuori /vihr (e)
 • Tommy Tabermann /sd (s)
 • Tarja Tallqvist /kd (e)
 • Kari Uotila /vas (e)
 • Jan Vapaavuori /kok (e)
 • Mirja Vehkaperä /kesk (e)
 • Ulla-Maj Wideroos /r
 • Pauliina Viitamies /sd (s)
 • Pia Viitanen /sd (e)
 • Ilkka Viljanen /kok (e)
 • Paavo Väyrynen /kesk (e)

Nimenhuudon jälkeen ilmoittautuivat seuraavat 2 edustajaa:

 • Hannes Manninen /kesk (14.29)
 • Lauri Kähkönen /sd (16.53)

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Hallituksen esitys laiksi terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 283/2009 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 2/2010 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö. Yleiskeskustelu asiasta päättyi 23.3.2010 pidetyssä täysistunnossa.

PTK /2010

Yleiskeskustelussa on ed. Päivi Räsänen ed. Pentti Tiusasen kannattamana ehdottanut, että käsittelyn pohjaksi otetaan vastalauseeseen 1 sisältyvät lakiehdotukset.

Ed. Satu Taiveaho on ed. Anneli Kiljusen kannattamana ehdottanut, että käsittelyn pohjaksi otetaan vastalauseeseen 2 sisältyvät lakiehdotukset.

Selonteko hyväksyttiin.

Päätökset

Ensimmäinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjaa koskevista ehdotuksista äänestetään siten, että ensin äänestetään ed. Päivi Räsäsen ehdotuksesta ed. Satu Taiveahon ehdotusta vastaan ja sitten voittaneesta valiokunnan ehdotusta vastaan.

Äänestysjärjestys hyväksyttiin.

1) Äänestyksessä ed. Päivi Räsäsen ehdotuksesta ed. Satu Taiveahon ehdotusta vastaan eduskunta hyväksyi ed. Satu Taiveahon ehdotuksen äänin

jaa 120, ei 13; poissa 66.

( Ään. 1 )

2) Äänestyksessä ed. Satu Taiveahon ehdotuksesta valiokunnan ehdotusta vastaan eduskunta hyväksyi käsittelyn pohjaksi valiokunnan ehdotuksen äänin

jaa 79, ei 51; poissa 69.

( Ään. 2 )

Ensimmäinen varapuhemies:

Nyt ryhdytään lakiehdotusten yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

1. lakiehdotus

Eduskunta hyväksyi 14, 22 a ja 23 a §:n mietinnön mukaisina

23 b §

Päivi Räsänen /kd:

Arvoisa puhemies! Ehdotan, että pykälä hyväksytään siinä muodossa kuin se on vastalauseessa 1.

Leena Rauhala /kd:

Arvoisa puhemies! Kannatan esitystä.

Keskustelu päättyi.

Ensimmäinen varapuhemies:

Ed. Päivi Räsänen on ed. Leena Rauhalan kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään vastalauseen 1 mukaisena.

Selonteko hyväksyttiin.

Äänestyksessä ed. Päivi Räsäsen ehdotuksesta mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi 23 b §:n mietinnön mukaisena äänin

jaa 123, ei 7; poissa 69.

( Ään. 3 )

23 c §

Päivi Räsänen /kd:

Arvoisa puhemies! Ehdotan, että tämä pykälä poistetaan vastalauseen 1 perustelujen mukaan

Leena Rauhala /kd:

Arvoisa puhemies! Kannatan tätä esitystä.

Keskustelu päättyi.

Ensimmäinen varapuhemies:

Ed. Päivi Räsänen on ed. Leena Rauhalan kannattamana ehdottanut, että pykälä poistetaan.

Selonteko hyväksyttiin.

Äänestyksessä ed. Päivi Räsäsen ehdotuksesta mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi 23 c §:n mietinnön mukaisena äänin

jaa 126, ei 7; poissa 66.

( Ään. 4 )

23 d §

Päivi Räsänen /kd:

Arvoisa puhemies! Ehdotan, että pykälä hyväksytään siinä muodossa kuin se on sekä vastalauseessa 1 että vastalauseessa 2, mikä tarkoittaa sitä, että myös ravitsemusterapeutilla olisi oikeus määrätä kliinisiä ravintovalmisteita.

Satu Taiveaho /sd:

Arvoisa puhemies! Kannatan.

Keskustelu päättyi.

Ensimmäinen varapuhemies:

Ed. Päivi Räsänen on ed. Satu Taiveahon kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään vastalauseiden 1 ja 2 mukaisena.

Selonteko hyväksyttiin.

Äänestyksessä ed. Päivi Räsäsen ehdotuksesta mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi 23 d §:n mietinnön mukaisena äänin

jaa 84, ei 51; poissa 64.

( Ään. 5 )

Eduskunta hyväksyi 23 e §:n ja 4 a luvun otsikon mietinnön mukaisena.

24 a §

Päivi Räsänen /kd:

Arvoisa puhemies! Ehdotan, että pykälä hyväksytään siinä muodossa kuin se on vastalauseessa 1, mikä tarkoittaa sitä, että sairaanhoitajan lääkkeenmääräämistä valvottaisiin samoin periaattein kuin lääkäreidenkin lääkkeenmääräämistä.

Satu Taiveaho /sd:

Arvoisa puhemies! Kannatan.

Keskustelu päättyi.

Ensimmäinen varapuhemies:

Ed. Päivi Räsänen on ed. Satu Taiveahon kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään vastalauseen 1 mukaisena.

Selonteko hyväksyttiin.

Äänestyksessä ed. Päivi Räsäsen ehdotuksesta mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi 24 a §:n mietinnön mukaisena äänin

jaa 84, ei 51; poissa 64.

( Ään. 6 )

Eduskunta hyväksyi 39 §:n, voimaantulosäännöksen, johtolauseen ja nimikkeen mietinnön mukaisina.

Eduskunta hyväksyi 2.—4. lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.

5. lakiehdotus

2 luvun 1 §

Päivi Räsänen /kd:

Arvoisa puhemies! Ehdotan, että pykälä saa sen muodon, mikä on vastalauseessa 1, mikä tarkoittaa sairausvakuutuksen hyväksymistä myös näiden kliinisten ravintovalmisteiden osalta.

Satu Taiveaho /sd:

Arvoisa puhemies! Kannatan.

Keskustelu päättyi.

Ensimmäinen varapuhemies:

Ed. Päivi Räsänen on ed. Satu Taiveahon kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään vastalauseen 1 mukaisena.

Selonteko hyväksyttiin.

Äänestyksessä ed. Päivi Räsäsen ehdotuksesta mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi 2 luvun 1 §:n mietinnön mukaisena äänin

jaa 84, ei 51; poissa 64.

( Ään. 7 )

Eduskunta hyväksyi 2 luvun 3 §:n ja luvun otsikon, 5 luvun 1 ja 2 §:n ja luvun otsikon, 9 luvun 8 §:n ja luvun otsikon, 19 luvun 5 §:n ja luvun otsikon, voimaantulosäännöksen, johtolauseen ja nimikkeen mietinnön mukaisina.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

2) Hallituksen esitys valvontarangaistusta ja sähköistä valvontaa avolaitoksissa koskevaksi lainsäädännöksi

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 17/2010 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään lakivaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan on annettava lausunto.

Päätökset

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksyttiin ja asia lähetettiin lakivaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan on annettava lausunto.

3) Hallituksen esitys lakisääteistä eläkevakuutustoimintaa harjoittavien eläkelaitosten vanhuuseläkkeiden rahastointia ja toimintapääomaa koskevien säännösten väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain 8 §:n muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 5/2010 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 3/2010 vp

Toinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä.

Päätökset

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä eduskunta hyväksyi lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

4) Hallituksen esitys laeiksi valtion eläkelain, kunnallisen eläkelain, valtiokonttorista annetun lain ja eräiden niihin liittyvien lakien muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 4/2010 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 4/2010 vp

Toinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä.

Päätökset

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä eduskunta hyväksyi lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

5) Laki omaishoidon tuesta annetun lain 4 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 3/2010 vp (Maria Guzenina-Richardson /sd)

Toinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

Päätökset

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksyttiin ja asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

6) Laki kansanterveyslain 14 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 5/2010 vp (Merikukka Forsius /kok)

Toinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

Päätökset

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksyttiin ja asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

7) Hallituksen esitys laiksi Verohallinnosta sekä siihen liittyväksi lainsäädännöksi

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 288/2009 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 12/2010 vp

Mietintö pantiin pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti 25.3.2010 pidettävään täysistuntoon.

8) Hallituksen esitys antaa valtuus myöntää valtiontakaus Suomen Pankin Kansainväliselle valuuttarahastolle annettavan lainan vakuudeksi

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 9/2010 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 13/2010 vp

Mietintö pantiin pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti 25.3.2010 pidettävään täysistuntoon.

__________

Toinen varapuhemies:

Eduskunnan seuraava täysistunto on huomenna torstaina 25.3.2010 kello 16.

Täysistunto lopetettiin kello 17.45.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Seppo Tiitinen