Täysistunnon pöytäkirja 31/2006 vp

PTK 31/2006 vp

Tarkistettu versio 2.0

31. KESKIVIIKKONA 29. MAALISKUUTA 2006

Puhetta johtaa ensimmäinen varapuhemies Sirkka-Liisa Anttila.

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkitään täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat edustajat:

 • Arja Alho /sd
 • Eva Biaudet /r
 • Arto Bryggare /sd
 • Sari Essayah /kd
 • Tony Halme /ps
 • Klaus Hellberg /sd
 • Hanna-Leena Hemming /kok
 • Anne Holmlund /kok
 • Liisa Hyssälä /kesk
 • Mikko Immonen /vas
 • Roger Jansson /r
 • Antti Kaikkonen /kesk
 • Reijo Kallio /sd
 • Antti Kalliomäki /sd
 • Ilkka Kanerva /kok
 • Kyösti Karjula /kesk
 • Tanja Karpela /kesk
 • Marjukka Karttunen /kok
 • Jyrki Katainen /kok
 • Esko Kiviranta /kesk
 • Juha Korkeaoja /kesk
 • Markku Koski /kesk
 • Valto Koski /sd
 • Miapetra Kumpula-Natri /sd
 • Seppo Kääriäinen /kesk
 • Seppo Lahtela /kesk
 • Jere Lahti /kok
 • Reijo Laitinen /sd
 • Annika Lapintie /vas
 • Paula Lehtomäki /kesk
 • Pehr Löv /r
 • Hannes Manninen /kesk
 • Rosa Meriläinen /vihr
 • Riikka Moilanen-Savolainen /kesk
 • Olli Nepponen /kok
 • Mikaela Nylander /r
 • Outi Ojala /vas
 • Reino Ojala /sd
 • Kalevi Olin /sd
 • Heikki A. Ollila /kok
 • Sirpa Paatero /sd
 • Aila Paloniemi /kesk
 • Terhi Peltokorpi /kesk
 • Klaus Pentti /kesk
 • Markku Rossi /kesk
 • Simo Rundgren /kesk
 • Martin Saarikangas /kok
 • Sari Sarkomaa /kok
 • Kimmo Sasi /kok
 • Arto Seppälä /sd
 • Jouko Skinnari /sd
 • Osmo Soininvaara /vihr
 • Seppo Särkiniemi /kesk
 • Säde Tahvanainen /sd
 • Satu Taiveaho /sd
 • Erkki Tuomioja /sd
 • Tapani Tölli /kesk
 • Raija Vahasalo /kok
 • Erkki Virtanen /vas
 • Ulla-Maj Wideroos /r

Nimenhuudon jälkeen ilmoittautuu seuraava edustaja:

 • Eva Biaudet /r

__________

Eduskuntatyöhön liittyvissä tehtävissä olevat edustajat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta eduskuntatyöhön liittyvän tehtävän vuoksi:

29.3. edustajat

 • Eva Biaudet /r
 • Antti Kalliomäki /sd
 • Paula Lehtomäki /kesk
 • Hannes Manninen /kesk

29. ja 30.3. edustaja

 • Tanja Karpela /kesk

29.—31.3. edustajat

 • Kaarina Dromberg /kok
 • Liisa Hyssälä /kesk

29.3.—1.4. edustaja

 • Sinikka Hurskainen /sd

Sairauspoissaolot

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavan ilmoituksen poissaolosta täysistunnosta sairauden vuoksi:

29.3. edustaja

 • Mikko Alatalo /kesk

Poissaololuvat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on myöntänyt seuraavat luvat poissaoloon täysistunnosta muun syyn vuoksi:

29.3. edustajat

 • Sari Essayah /kd
 • Rakel Hiltunen /sd
 • Katri Komi /kesk
 • Miapetra Kumpula-Natri /sd
 • Eero Lankia /kesk
 • Olli Nepponen /kok
 • Kalevi Olin /sd
 • Jari Vilén /kok

29. ja 30.3. edustaja

 • Matti Väistö /kesk

29.—31.3. edustaja

 • Jyrki Katainen /kok

__________

ETYJ:n Suomen valtuuskunnan toimintakertomus vuodelta 2005

Ensimmäinen varapuhemies:

Ilmoitetaan, että Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestön parlamentaarisen yleiskokouksen Suomen valtuuskunnan kirjelmän ohella 16. päivältä helmikuuta 2006 on eduskunnalle saapunut valtuuskunnan eduskunnan työjärjestyksen 10 §:n mukaisesti antama kertomus yleiskokouksen toiminnasta vuonna 2005 (K 3/2006 vp).

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Hallituksen esitys korruption vastaisen Yhdistyneiden Kansakuntien yleissopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta sekä laiksi rikoslain 30 luvun 12 §:n muuttamisesta

Ainoa käsittely, toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 197/2005 vp

Lakivaliokunnan mietintö  LaVM 3/2006 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Ensin käydään keskustelu asiasta kokonaisuudessaan. Sen jälkeen päätetään ainoassa käsittelyssä lakivaliokunnan mietinnön ensimmäiseen ponteen sisältyvästä ehdotuksesta, joka koskee sopimuksen hyväksymistä. Lopuksi päätetään toisessa käsittelyssä lakiehdotuksista, jotka voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei synny.

Sopimus hyväksytään.

Lakiehdotukset hyväksytään.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyy.

Asia on loppuun käsitelty.

2) Hallituksen esitys laiksi lastensuojelulain muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 225/2004 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 7/2006 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei synny.

Lakiehdotus hyväksytään.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyy.

Asia on loppuun käsitelty.

3) Laki perusopetuslain 37 §:n ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 155/2005 vp (Paula Risikko /kok ym.)

Ensimmäinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään sivistysvaliokuntaan.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään sivistysvaliokuntaan.

4) Laki muovipussiverosta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 18/2006 vp (Oras Tynkkynen /vihr)

Ensimmäinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään valtiovarainvaliokuntaan.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään valtiovarainvaliokuntaan.

__________

Unkarin tasavallan presidentin vierailu

Ensimmäinen varapuhemies:

Arvoisat kansanedustajat! Ilmoitan, että Unkarin tasavallan presidentti László Sólyom seurueineen on saapunut seuraamaan täysistuntoa. Eduskunnan puolesta lausun arvoisat vieraat tervetulleiksi eduskuntaan. (Suosionosoituksia)

__________

5) Laki opintotukilain 11 ja 48 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 19/2006 vp (Mikko Kuoppa /vas ym.)

Ensimmäinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään sivistysvaliokuntaan.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään sivistysvaliokuntaan.

6) Hallituksen esitys laiksi Pallas-Yllästunturin kansallispuistosta annetun lain 4 §:n muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 228/2005 vp

Ympäristövaliokunnan mietintö  YmVM 2/2006 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

7) Hallituksen esitys laiksi ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 210/2005 vp

Ympäristövaliokunnan mietintö  YmVM 3/2006 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

__________

Ensimmäinen varapuhemies:

Eduskunnan seuraava täysistunto on huomenna torstaina kello 16.30.

Täysistunto lopetetaan kello 16.26.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Jarmo Vuorinen