Täysistunnon pöytäkirja 32/2005 vp

PTK 32/2005 vp

Tarkistettu versio 2.0

32. PERJANTAINA 1. HUHTIKUUTA 2005

Puhetta johtaa puhemies Paavo Lipponen.

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkitään täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat edustajat:

 • Arto Bryggare /sd
 • Tarja Cronberg /vihr
 • Jan-Erik Enestam /r
 • Merikukka Forsius-Harkimo /vihr
 • Hannu Hoskonen /kesk
 • Susanna Huovinen /sd
 • Liisa Hyssälä /kesk
 • Reijo Kallio /sd
 • Antti Kalliomäki /sd
 • Katri Komi /kesk
 • Risto Kuisma /sd
 • Miapetra Kumpula /sd
 • Seppo Kääriäinen /kesk
 • Jaakko Laakso /vas
 • Kalevi Lamminen /kok
 • Suvi Lindén /kok
 • Pehr Löv /r
 • Riikka Moilanen-Savolainen /kesk
 • Sinikka Mönkäre /sd
 • Tuija Nurmi /kok
 • Mikaela Nylander /r
 • Mauri Pekkarinen /kesk
 • Virpa Puisto /sd
 • Antti Rantakangas /kesk
 • Pertti Salovaara /kesk
 • Timo Seppälä /kok
 • Unto Valpas /vas
 • Raimo Vistbacka /ps
 • Ulla-Maj Wideroos /r

__________

Eduskuntatyöhön liittyvissä tehtävissä olevat edustajat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta eduskuntatyöhön liittyvän tehtävän vuoksi:

1.4. edustajat

 • Jan-Erik Enestam /r
 • Seppo Kääriäinen /kesk
 • Sinikka Mönkäre /sd
 • Mauri Pekkarinen /kesk
 • Ulla-Maj Wideroos /r

4. ja 5.4. edustaja

 • Mikko Elo /sd

4.—7.4. edustaja

 • Esko Ahonen /kesk

4.—13.4. edustajat

 • Hanna-Leena Hemming /kok
 • Sinikka Hurskainen /sd
 • Tuomo Hänninen /kesk
 • Tatja Karvonen /kesk
 • Rauno Kettunen /kesk
 • Seppo Särkiniemi /kesk
 • Marja Tiura /kok
 • Jutta Urpilainen /sd
 • Raija Vahasalo /kok
 • Unto Valpas /vas

4.—27.4. edustaja

 • Tony Halme /ps

Sairauspoissaolot

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta sairauden vuoksi:

1.4. edustajat

 • Eva Biaudet /r
 • Hannu Hoskonen /kesk

Poissaololuvat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on myöntänyt seuraavat luvat poissaoloon täysistunnosta muun syyn vuoksi:

1.4. edustajat

 • Tarja Cronberg /vihr
 • Pehr Löv /r
 • Susanna Huovinen /sd
 • Reijo Kallio /sd
 • Risto Kuisma /sd
 • Riikka Moilanen-Savolainen /kesk
 • Mikaela Nylander /r
 • Aila Paloniemi /kesk
 • Antti Rantakangas /kesk
 • Timo Seppälä /kok
 • Osmo Soininvaara /vihr
 • Unto Valpas /vas

__________

Uudet hallituksen esitykset

Puhemies:

Ilmoitetaan, että tasavallan presidentti on tänään antanut eduskunnalle hallituksen esitykset HE 20—24/2005 vp.

__________

Kirjalliset kysymykset

Merkitään saapuneiksi vastaukset kirjallisiin kysymyksiin KK 1051, 1055/2004 vp, 1, 6, 8—10, 12, 18—21, 23, 26, 28, 31, 33, 36, 41, 43, 44, 46, 48, 52, 53, 56, 58, 60, 61, 68, 72, 73/2005 vp.

__________

Yleisradio Oy:n hallintoneuvoston kertomus vuodelta 2004

Puhemies:

Ilmoitetaan, että 30. päivänä maaliskuuta 2005 päivätyn kirjelmän ohella on eduskunnalle saapunut Yleisradio Oy:n hallintoneuvoston kertomus yhtiön toiminnasta vuodelta 2004 (K 2/2005 vp). Tämä kertomus on nyt saatettu eduskunnan tietoon jakamalla se edustajille.

__________

Suomen itsenäisyyden juhlarahaston Sitran toimintakertomus vuodelta 2004

Puhemies:

Ilmoitetaan, että Suomen itsenäisyyden juhlarahaston hallintoneuvoston kirjelmän ohella 2. päivältä maaliskuuta 2005 on eduskunnalle saapunut Suomen itsenäisyyden juhlarahastosta annetun lain 9 §:n 1 momentin 9 kohdassa tarkoitettu kertomus rahaston toiminnasta vuodelta 2004 (K 1/2005 vp). Tämä kertomus on nyt saatettu eduskunnan tietoon jakamalla se edustajille.

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Hallituksen esitys laeiksi maaseutuelinkeinorekisteristä annetun lain 2 ja 5 §:n sekä kasvinjalostajanoikeudesta annetun lain muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 258/2004 vp

Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö  MmVM 1/2005 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö n:o 1. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotukset yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Yksityiskohtainen käsittely:

Lakiehdotusten sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyy.

2) Hallituksen esitys laiksi väestötietolain muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 277/2004 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 5/2005 vp

Puhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei synny.

Lakiehdotus hyväksytään.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyy.

Asia on loppuun käsitelty.

3) Hallituksen esitys Suomen ja Ranskan välillä turvallisuusluokitellun tiedon vaihtamisesta ja vastavuoroisesta suojaamisesta tehdyn yleisen turvallisuussopimuksen hyväksymisestä sekä laiksi mainitun sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Osittain ainoa, osittain toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 270/2004 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 6/2005 vp

Puhemies:

Ensin käydään keskustelu asiasta kokonaisuudessaan. Sen jälkeen päätetään ainoassa käsittelyssä hallintovaliokunnan mietinnön ensimmäiseen ponteen sisältyvästä ehdotuksesta, joka koskee sopimuksen hyväksymistä. Lopuksi päätetään toisessa käsittelyssä lakiehdotuksesta, joka voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei synny.

Sopimus hyväksytään.

Lakiehdotus hyväksytään.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyy.

Asia on loppuun käsitelty.

__________

Puhemies:

Eduskunnan seuraava täysistunto on ensi tiistaina kello 14.

Täysistunto lopetetaan kello 13.26.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Seppo Tiitinen