Täysistunnon pöytäkirja 34/2009 vp

PTK 34/2009 vp

Tarkistettu versio 2.0

34. KESKIVIIKKONA 1. HUHTIKUUTA 2009

Puhetta johtivat puhemies Sauli Niinistö (15.06—17.01), toinen varapuhemies Johannes Koskinen (17.01—18.56) ja ensimmäinen varapuhemies Seppo Kääriäinen (18.56—19.39).

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkittiin täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat 52 edustajaa:

 • Janina Andersson /vihr
 • Tarja Filatov /sd
 • Merikukka Forsius /kok
 • Pekka Haavisto /vihr
 • Juha Hakola /kok
 • Hannakaisa Heikkinen /kesk
 • Eero Heinäluoma /sd
 • Hanna-Leena Hemming /kok
 • Rakel Hiltunen /sd
 • Susanna Huovinen /sd
 • Harri Jaskari /kok
 • Heli Järvinen /vihr
 • Reijo Kallio /sd
 • Matti Kangas /vas
 • Toimi Kankaanniemi /kd
 • Ilkka Kantola /sd
 • Saara Karhu /sd
 • Sampsa Kataja /kok
 • Matti Kauppila /vas
 • Inkeri Kerola /kesk
 • Anneli Kiljunen /sd
 • Kimmo Kiljunen /sd
 • Juha Korkeaoja /kesk
 • Jaakko Laakso /vas
 • Reijo Laitinen /sd
 • Jari Leppä /kesk
 • Mika Lintilä /kesk
 • Päivi Lipponen /sd
 • Marjo Matikainen-Kallström /kok
 • Juha Mieto /kesk
 • Olli Nepponen /kok
 • Tuija Nurmi /kok
 • Lauri Oinonen /kesk
 • Petteri Orpo /kok
 • Reijo Paajanen /kok
 • Sirpa Paatero /sd
 • Sari Palm /kd
 • Mauri Pekkarinen /kesk
 • Petri Pihlajaniemi /kok
 • Kari Rajamäki /sd
 • Antti Rantakangas /kesk
 • Eero Reijonen /kesk
 • Paula Risikko /kok
 • Pertti Salovaara /kesk
 • Janne Seurujärvi /kesk
 • Jouko Skinnari /sd
 • Marja Tiura /kok
 • Jutta Urpilainen /sd
 • Unto Valpas /vas
 • Mirja Vehkaperä /kesk
 • Ulla-Maj Wideroos /r
 • Henna Virkkunen /kok

Nimenhuudon jälkeen ilmoittautuivat seuraavat 4 edustajaa:

 • Jari Leppä /kesk (15.32)
 • Sirpa Paatero /sd (16.26)
 • Unto Valpas /vas (16.45)
 • Anneli Kiljunen /sd (19.24)

__________

Eduskuntatyöhön liittyvissä tehtävissä olevat edustajat

Merkittiin seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta eduskuntatyöhön liittyvän tehtävän vuoksi:

1.4. edustajat

 • Thomas Blomqvist /r
 • Pekka Haavisto /vihr
 • Juha Hakola /kok
 • Hanna-Leena Hemming /kok
 • Matti Kangas /vas
 • Saara Karhu /sd
 • Inkeri Kerola /kesk
 • Juha Korkeaoja /kesk
 • Jaakko Laakso /vas
 • Juha Mieto /kesk
 • Lauri Oinonen /kesk
 • Sirpa Paatero /sd
 • Sari Palm /kd
 • Paula Risikko /kok
 • Erkki Tuomioja /sd
 • Henna Virkkunen /kok

1. ja 2.4. edustaja

 • Mauri Pekkarinen /kesk

1.—3.4. edustajat

 • Janina Andersson /vihr
 • Hannu Hoskonen /kesk
 • Harri Jaskari /kok
 • Toimi Kankaanniemi /kd
 • Päivi Lipponen /sd
 • Marjo Matikainen-Kallström /kok
 • Petteri Orpo /kok
 • Antti Rantakangas /kesk
 • Jouko Skinnari /sd

Sairauspoissaolot

Merkittiin seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta sairauden vuoksi:

1.4. edustajat

 • Tarja Filatov /sd
 • Jutta Urpilainen /sd
 • Unto Valpas /vas

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Hallituksen esitys laiksi ehdokkaan vaalirahoituksesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 13/2009 vp

Perustuslakivaliokunnan mietintö  PeVM 2/2009 vp

Lakialoite  LA 14, 23/2009 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on perustuslakivaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä.

Toinen varapuhemies:

Asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 36/1/2009

2) Hallituksen esitys laiksi vaalilain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 23/2009 vp

Asia lähetettiin puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti perustuslakivaliokuntaan.

3) Hallituksen esitys uudeksi asunto-osakeyhtiölainsäädännöksi

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 24/2009 vp

Toinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään ympäristövaliokuntaan.

Päätökset

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksyttiin ja asia lähetettiin ympäristövaliokuntaan.

4) Hallituksen esitys Suomen ja Amerikan Yhdysvaltojen välillä vastavuoroisista puolustushankinnoista tehdyn pöytäkirjan hyväksymisestä sekä laiksi mainitun pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 25/2009 vp

Asia lähetettiin puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti puolustusvaliokuntaan.

5) Hallituksen esitys kiinteistöjen kirjaamisasioiden siirtämistä käräjäoikeuksilta maanmittauslaitokselle koskevaksi lainsäädännöksi

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 30/2009 vp

Toinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään maa- ja metsätalousvaliokuntaan, jolle lakivaliokunnan on annettava lausunto.

Päätökset

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksyttiin ja asia lähetettiin maa- ja metsätalousvaliokuntaan, jolle lakivaliokunnan on annettava lausunto.

6) Hallituksen esitys laiksi rautatielain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 31/2009 vp

Asia lähetettiin puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti liikenne- ja viestintävaliokuntaan.

7) Hallituksen esitys laiksi kaupallisista tavarankuljetuksista annetun lain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 32/2009 vp

Toinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään liikenne- ja viestintävaliokuntaan.

Päätökset

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksyttiin ja asia lähetettiin liikenne- ja viestintävaliokuntaan.

8) Hallituksen esitys laiksi taksinkuljettajien ammattipätevyydestä ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi sekä laiksi kuorma- ja linja-autonkuljettajien ammattipätevyydestä annetun lain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 33/2009 vp

Toinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään liikenne- ja viestintävaliokuntaan.

Päätökset

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksyttiin ja asia lähetettiin liikenne- ja viestintävaliokuntaan.

9) Hallituksen esitys ihmishengen turvallisuudesta merellä vuonna 1974 tehdyn kansainvälisen yleissopimuksen liitteen VII luvun vaarallisten aineiden kuljetusta kappaletavarana aluksessa koskevan säännöstön (IMDG-säännöstö) 1.3 luvun muutosten hyväksymisestä ja laiksi yleissopimuksen IMDG-säännöstön 1.3 luvun lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 34/2009 vp

Asia lähetettiin puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti liikenne- ja viestintävaliokuntaan.

10) Hallituksen esitys laiksi verkkotunnuslain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 35/2009 vp

Toinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään liikenne- ja viestintävaliokuntaan.

Päätökset

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksyttiin ja asia lähetettiin liikenne- ja viestintävaliokuntaan.

11)  Hallituksen esitys laiksi vahvasta sähköisestä tunnistamisesta ja sähköisistä allekirjoituksista sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 36/2009 vp

Toinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään liikenne- ja viestintävaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan ja hallintovaliokunnan on annettava lausunto.

Päätökset

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksyttiin ja asia lähetettiin liikenne- ja viestintävaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan ja hallintovaliokunnan on annettava lausunto.

12) Hallituksen esitys laeiksi eräiden radiotaajuuksien huutokaupoista sekä viestintämarkkinalain 4 ja 12 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 37/2009 vp

Toinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään liikenne- ja viestintävaliokuntaan.

Ensimmäinen varapuhemies:

Asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 36/2/2009

13) Hallituksen esitys laiksi julkisesta työvoimapalvelusta annetun lain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 38/2009 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaan.

Päätökset

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksyttiin ja asia lähetettiin työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaan.

14) Hallituksen esitys laeiksi työttömyysturvalain ja työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain 4 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 39/2009 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

Päätökset

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksyttiin ja asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

15) Hallituksen esitys laiksi työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 41/2009 vp

Asia lähetettiin puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

16) Hallituksen toimenpidekertomus vuodelta 2008

Lähetekeskustelu

Kertomus  K 1/2009 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään perustuslakivaliokuntaan sekä ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa koskevalta osalta ulkoasiainvaliokuntaan. Ulkoasiainvaliokuntaa lukuun ottamatta muiden erikoisvaliokuntien on annettava lausunto perustuslakivaliokunnalle viimeistään 18.6.2009.

Päätökset

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksyttiin ja asia lähetettiin perustuslakivaliokuntaan sekä ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa koskevalta osalta ulkoasiainvaliokuntaan. Ulkoasiainvaliokuntaa lukuun ottamatta muiden erikoisvaliokuntien on annettava lausunto perustuslakivaliokunnalle viimeistään 18.6.2009.

17) Hallituksen esitys laiksi eräiden asuntojen vuokraustoimintaa harjoittavien osakeyhtiöiden veronhuojennuksesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 177/2008 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 3/2009 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotus, jonka sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn lakiehdotuksen.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

18) Hallituksen esitys laeiksi rikoslain 2 luvun 7 ja 10 §:n sekä valtion virkamieslain muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 33/2008 vp

Lakivaliokunnan mietintö  LaVM 1/2009 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset, joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn 2. lakiehdotuksen ja mietinnössä ehdotetun uuden, 3. lakiehdotuksen.

Eduskunta pysyi ensimmäisessä käsittelyssä tekemässään päätöksessä hallituksen esitykseen sisältyvän 1. lakiehdotuksen hylkäämisestä.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

19) Hallituksen esitys laeiksi viestintämarkkinalain sekä radiotaajuuksista ja telelaitteista annetun lain muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 223/2008 vp

Liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö  LiVM 3/2009 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset, joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt lakiehdotukset.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

20) Hallituksen esitys laiksi urheilijan tapaturma- ja eläketurvasta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 22/2009 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 7/2009 vp

Mietintö pantiin pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti 2.4.2009 pidettävään täysistuntoon.

__________

Ensimmäinen varapuhemies:

Eduskunnan seuraava täysistunto on huomenna torstaina 2.4.2009 kello 16.

Täysistunto lopetettiin kello 19.39.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Seppo Tiitinen