Täysistunnon pöytäkirja 36/2001 vp

PTK 36/2001 vp

Tarkistettu versio 2.0

36. PERJANTAINA 30. MAALISKUUTA 2001

Puhetta johtaa puhemies Uosukainen.

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkitään täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat edustajat:

 • Esko Aho /kesk
 • Maria Kaisa Aula /kesk
 • Eva Biaudet /r
 • Leena-Kaisa Harkimo /kok
 • Satu Hassi /vihr
 • Esko Helle /vas
 • Liisa Hyssälä /kesk
 • Timo Ihamäki /kok
 • Seppo Kanerva /kok
 • Tarja Kautto /sd
 • Kimmo Kiljunen /sd
 • Ossi Korteniemi /kesk
 • Kari Kärkkäinen /skl
 • Jaakko Laakso /vas
 • Jari Leppä /kesk
 • Leena Luhtanen /sd
 • Pehr Löv /r
 • Hanna Markkula-Kivisilta /kok
 • Rauha-Maria Mertjärvi /vihr
 • Sinikka Mönkäre /sd
 • Kalevi Olin /sd
 • Sirpa Pietikäinen /kok
 • Virpa Puisto /sd
 • Kari Rajamäki /sd
 • Jussi Ranta /sd
 • Ola Rosendahl /r
 • Mirja Ryynänen /kesk
 • Kimmo Sasi /kok
 • Timo Seppälä /kok
 • Suvi-Anne Siimes /vas
 • Jouko Skinnari /sd
 • Osmo Soininvaara /vihr
 • Säde Tahvanainen /sd
 • Martti Tiuri /kok
 • Irja Tulonen /kok
 • Kari Uotila /vas
 • Anu Vehviläinen /kesk
 • Jukka Vihriälä /kesk

__________

Eduskuntatyöhön liittyvissä tehtävissä olevat edustajat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta eduskuntatyöhön liittyvän tehtävän vuoksi:

29.3.—1.4. edustaja

 • Jouko Skinnari /sd

30.3. edustajat

 • Satu Hassi /vihr
 • Sinikka Mönkäre /sd

30.3.—6.4. edustaja

 • Jaakko Laakso /vas

30.3.—7.4. edustaja

 • Seppo Kanerva /kok

30.3.—10.4. edustaja

 • Esko Helle /vas

30.3.—13.4. edustajat

 • Leena Luhtanen /sd
 • Rauha-Maria Mertjärvi /vihr
 • Mirja Ryynänen /kesk

31.3.—3.4. edustaja

 • Tarja Kautto /sd

2. ja 3.4. edustajat

 • Rakel Hiltunen /sd
 • Marjukka Karttunen-Raiskio /kok

Poissaololuvat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on myöntänyt seuraavat luvat poissaoloon täysistunnosta muun syyn vuoksi:

30.3. edustajat

 • Maria Kaisa Aula /kesk
 • Kimmo Kiljunen /sd
 • Jari Leppä /kesk
 • Pehr Löv /r
 • Kalevi Olin /sd
 • Virpa Puisto /sd
 • Timo Seppälä /kok
 • Säde Tahvanainen /sd
 • Martti Tiuri /kok

__________

Erikoisvaliokuntien jäsenet

Puhemies:

Ilmoitetaan, että valiokuntapaikkojen järjestelyä varten pyytävät vapautusta

perustuslakivaliokunnan jäsenyydestä ed. Arto Seppälä ja varajäsenyydestä ed. Kähkönen sekä

sosiaali- ja terveysvaliokunnan jäsenyydestä ed. Karhu ja varajäsenyydestä ed. Arto Seppälä.

Puhemiesneuvosto puoltaa pyyntöjä.

Pyyntöihin suostutaan.

Puhemies:

Ilmoitetaan, että perustuslakivaliokunnan ja sosiaali- ja terveysvaliokunnan täydennysvaalit toimitetaan ensi tiistaina 3. päivänä huhtikuuta kello 14 pidettävässä täysistunnossa. Ehdokaslistat täydennysvaaleja varten on vaalisäännön 13 §:n mukaan jätettävä keskuskansliaan viimeistään ensi tiistaina kello 11.

__________

Kansaneläkelaitoksen valtuutettujen jäsenet

Puhemies:

Ilmoitetaan, että valiokuntapaikkojen järjestelyä varten pyytää ed. Prusti vapautusta Kansaneläkelaitoksen valtuutettujen varajäsenyydestä. Puhemiesneuvosto puoltaa pyyntöä.

Pyyntöön suostutaan.

Puhemies:

Koska 1. päivänä maaliskuuta 2000 voimaan tulleen kansaneläkelain 53 §:n muuttamisesta annetun lain 1 momentin mukaan eduskunta valitsee kullekin valtuutetulle yhden varavaltuutetun ja kun eduskunta on 7. päivänä huhtikuuta 1999 valinnut ed. Arto Seppälän ed. Kosken toiseksi varajäseneksi, ei täydennysvaalia toimiteta.

__________

Valtion vakuusrahaston valtuuston jäsenet

Puhemies:

Ilmoitetaan, että valiokuntapaikkojen järjestelyä varten pyytää ed. Urpilainen vapautusta Valtion vakuusrahaston valtuuston jäsenyydestä. Puhemiesneuvosto puoltaa pyyntöä.

Pyyntöön suostutaan.

Puhemies:

Ilmoitetaan, että Valtion vakuusrahaston valtuuston täydennysvaali toimitetaan ensi tiistaina 3. päivänä huhtikuuta kello 14 pidettävässä täysistunnossa. Ehdokaslistat täydennysvaalia varten on vaalisäännön 13 §:n mukaan jätettävä keskuskansliaan viimeistään ensi tiistaina kello 11.

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Hallituksen esitys laiksi valtion virkamieslain 18 §:n muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 26/1999 vp

Lakivaliokunnan mietintö  LaVM 5/2001 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on lakivaliokunnan mietintö n:o 5. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotus yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Yleiskeskustelua ei synny.

Yksityiskohtainen käsittely:

Lakiehdotuksen sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyy.

2) Hallituksen esitys viimeisenä eläkelaitoksena työeläkejärjestelmässä toimivaa eläkelaitosta koskevaksi lainsäädännöksi

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 19/2001 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 5/2001 vp

Puhemies:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 2) asia.

3) Hallituksen esitys vakuutusyhtiölain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 206/2000 vp

Talousvaliokunnan mietintö  TaVM 4/2001 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti ensi tiistain täysistuntoon.

__________

Puhemies:

Eduskunnan seuraava täysistunto on ensi tiistaina kello 14.

Täysistunto lopetetaan kello 13.05.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Jouni Vainio