Täysistunnon pöytäkirja 37/2001 vp

PTK 37/2001 vp

Tarkistettu versio 2.0

37. TIISTAINA 3. HUHTI KUUTA 2001

Puhetta johtaa toinen varapuhemies Mikkola.

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkitään täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat edustajat:

 • Esko Aho /kesk
 • Ulla Anttila /vihr
 • Eva Biaudet /r
 • Tuija Brax /vihr
 • Jan-Erik Enestam /r
 • Tuula Haatainen /sd
 • Leena-Kaisa Harkimo /kok
 • Esko Helle /vas
 • Rakel Hiltunen /sd
 • Timo Ihamäki /kok
 • Bjarne Kallis /skl
 • Ilkka Kanerva /kok
 • Seppo Kanerva /kok
 • Matti Kangas /vas
 • Tanja Karpela /kesk
 • Marjukka Karttunen-Raiskio /kok
 • Jyrki Katainen /kok
 • Tarja Kautto /sd
 • Martti Korhonen /vas
 • Riitta Korhonen /kok
 • Esko Kurvinen /kok
 • Kari Kärkkäinen /skl
 • Seppo Kääriäinen /kesk
 • Jaakko Laakso /vas
 • Paula Lehtomäki /kesk
 • Johannes Leppänen /kesk
 • Mika Lintilä /kesk
 • Paavo Lipponen /sd
 • Leena Luhtanen /sd
 • Pehr Löv /r
 • Hannes Manninen /kesk
 • Rauha-Maria Mertjärvi /vihr
 • Kari Myllyniemi /kesk
 • Sauli Niinistö /kok
 • Outi Ojala /vas
 • Heli Paasio /sd
 • Pirkko Peltomo /sd
 • Sirpa Pietikäinen /kok
 • Riitta Prusti /sd
 • Maija-Liisa Rask /sd
 • Mirja Ryynänen /kesk
 • Petri Salo /kok
 • Kimmo Sasi /kok
 • Suvi-Anne Siimes /vas
 • Jouko Skinnari /sd
 • Hannu Takkula /kesk
 • Marja Tiura /kok
 • Erkki Tuomioja /sd
 • Pertti Turtiainen /vas
 • Kari Uotila /vas
 • Kari Urpilainen /sd
 • Matti Vanhanen /kesk
 • Marjatta Vehkaoja /sd
 • Anu Vehviläinen /kesk
 • Jari Vilén /kok

__________

Eduskuntatyöhön liittyvissä tehtävissä olevat edustajat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta eduskuntatyöhön liittyvän tehtävän vuoksi:

3.4. edustajat

 • Eero Akaan-Penttilä /kok
 • Tuija Brax /vihr
 • Tuula Haatainen /sd
 • Bjarne Kallis /skl
 • Martti Korhonen /vas
 • Paula Lehtomäki /kesk
 • Mika Lintilä /kesk
 • Paavo Lipponen /sd
 • Pehr Löv /r
 • Hannes Manninen /kesk
 • Kari Myllyniemi /kesk
 • Sauli Niinistö /kok
 • Outi Ojala /vas
 • Heli Paasio /sd
 • Riitta Prusti /sd
 • Petri Salo /kok
 • Hannu Takkula /kesk
 • Marja Tiura /kok
 • Jari Vilén /kok

3. ja 4.4. edustajat

 • Ilkka Kanerva /kok
 • Erkki Tuomioja /sd

3.—5.4. edustajat

 • Ulla Anttila /vihr
 • Maija Rask /sd
 • Kari Uotila /vas
 • Matti Vanhanen /kesk

3.—6.4. edustajat

 • Jan-Erik Enestam /r
 • Tarja Kautto /sd

Sairauspoissaolot

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta sairauden vuoksi:

3.4. edustaja

 • Kari Urpilainen /sd

3.—6.4. edustaja

 • Jouko Skinnari /sd

Poissaololuvat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on myöntänyt seuraavat luvat poissaoloon täysistunnosta muun syyn vuoksi:

3.4. edustajat

 • Matti Kangas /vas
 • Tanja Karpela /kesk
 • Jyrki Katainen /kok
 • Esko Kurvinen /kok
 • Pirkko Peltomo /sd
 • Pertti Turtiainen /vas
 • Marjatta Vehkaoja /sd

3. ja 4.4. edustajat

 • Riitta Korhonen /kok
 • Seppo Kääriäinen /kesk

3.—6.4. edustaja

 • Johannes Leppänen /kesk

__________

U-asiat

Toinen varapuhemies:

Ilmoitetaan, että valtioneuvosto on 29. päivänä maaliskuuta 2001 päivätyllä kirjelmällään toimittanut eduskunnalle perustuslain 96 §:n 2 momentissa tarkoitetut Euroopan unionin asiat U 18—20/2001 vp.

Ilmoitetaan edelleen, että puhemies on tänään toimittanut mainitut asiat käsiteltäviksi suureen valiokuntaan, jolle

asian U 18 osalta maa- ja metsätalousvaliokunnan,

asian U 19 osalta liikennevaliokunnan ja ympäristövaliokunnan sekä

asian U 20 osalta työ- ja tasa-arvoasiainvaliokunnan on annettava lausunto.

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Erikoisvaliokuntien täydennysvaalit

Vaaleja

Toinen varapuhemies:

Päiväjärjestyksen 1) asiana on erikoisvaliokuntien täydennysvaalit.

Kun perustuslakivaliokunnan ja sosiaali- ja terveysvaliokunnan täydennysvaaleja varten vaalisäännön 8 ja 13 §:n mukaisesti jätetyissä ehdokaslistoissa on valiokuntien jäseniksi ja varajäseniksi ehdotettu valittaviksi yhtä monta kuin vaaleissa on valittavia, totean vaalisäännön 10 §:n nojalla, että vaalit ovat yksimielisiä ja että valituiksi ovat tulleet ehdokaslistojen mukaisesti

perustuslakivaliokunnan jäseneksi ed. Karhu ja varajäseneksi ed. Arto Seppälä sekä

sosiaali- ja terveysvaliokunnan jäseneksi ed. Arto Seppälä ja varajäseneksi ed. Karhu.

Asia on loppuun käsitelty.

2) Valtion vakuusrahaston valtuuston täydennysvaali

Vaaleja

Toinen varapuhemies:

Päiväjärjestyksen 2) asiana on Valtion vakuusrahaston valtuuston täydennysvaali.

Kun täydennysvaalia varten vaalisäännön 8 ja 13 §:n mukaisesti jätetyssä ehdokaslistassa on valtuuston jäseneksi ehdotettu valittavaksi yhtä monta kuin vaalissa on valittavia, totean vaalisäännön 10 §:n nojalla, että vaali on yksimielinen ja että Valtion vakuusrahaston valtuuston jäseneksi on tullut valituksi ehdokaslistan mukaisesti ed. Erkki Kanerva.

Asia on loppuun käsitelty.

3) Hallituksen esitys laiksi valtion virkamieslain 18 §:n muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 26/1999 vp

Lakivaliokunnan mietintö  LaVM 5/2001 vp

Toinen varapuhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Lakiehdotus hyväksytään.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyy.

Asia on loppuun käsitelty.

4) Hallituksen esitys laiksi virallisista kääntäjistä annetun lain muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 3/2001 vp

Sivistysvaliokunnan mietintö  SiVM 2/2001 vp

Toinen varapuhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Lakiehdotus hyväksytään.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyy.

Sivistysvaliokunnan mietintöön sisältyvä lausumaehdotus hyväksytään.

Asia on loppuun käsitelty.

5) Hallituksen esitys vakuutusyhtiölain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 206/2000 vp

Talousvaliokunnan mietintö  TaVM 4/2001 vp

Toinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on talousvaliokunnan mietintö n:o 4. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotukset yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Yleiskeskustelua ei synny.

Yksityiskohtainen käsittely:

Lakiehdotusten sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyy.

6) Hallituksen esitys laiksi rikoslain 9 ja 37 luvun muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 22/2001 vp

Toinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään lakivaliokuntaan.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään lakivaliokuntaan.

7) Hallituksen esitys laiksi ulkomaalaislain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 23/2001 vp

Toinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään hallintovaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan on annettava asiasta lausunto.

Tämän asian yhteydessä sallitaan keskustelu myös päiväjärjestyksen 9) asiasta.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään hallintovaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan on annettava asiasta lausunto.

8) Hallituksen esitys laiksi alkoholilain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 24/2001 vp

Toinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

9) Hallituksen esitys maahanmuuttajien kotouttamisesta ja turvapaikanhakijoiden vastaanotosta annetun lain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 25/2001 vp

Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti hallintovaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan ja työ- ja tasa-arvoasiainvaliokunnan on annettava asiasta lausunto.

__________

Toinen varapuhemies:

Eduskunnan seuraava täysistunto on huomenna keskiviikkona kello 14.

Täysistunto lopetetaan kello 15.41.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Jouni Vainio