Täysistunnon pöytäkirja 37/2009 vp

PTK 37/2009 vp

Tarkistettu versio 2.0

37. TIISTAINA 14. HUHTIKUUTA 2009

Puhetta johtivat toinen varapuhemies Johannes Koskinen (14.02—15.29) ja ensimmäinen varapuhemies Seppo Kääriäinen (15.29—17.48).

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkittiin täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat 25 edustajaa:

 • Sirkka-Liisa Anttila /kesk
 • Thomas Blomqvist /r
 • Tuija Brax /vihr
 • Maarit Feldt-Ranta /sd
 • Merikukka Forsius /kok
 • Susanna Haapoja /kesk
 • Leena Harkimo /kok
 • Pertti Hemmilä /kok
 • Rakel Hiltunen /sd
 • Anne Holmlund /kok
 • Liisa Hyssälä /kesk
 • Antti Kalliomäki /sd
 • Tanja Karpela /kesk
 • Katri Komi /kesk
 • Jari Koskinen /kok
 • Jaakko Laakso /vas
 • Esa Lahtela /sd
 • Paula Lehtomäki /kesk
 • Ville Niinistö /vihr
 • Mats Nylund /r
 • Pertti Salolainen /kok
 • Anni Sinnemäki /vihr
 • Marja Tiura /kok
 • Raija Vahasalo /kok
 • Mirja Vehkaperä /kesk

Nimenhuudon jälkeen ilmoittautuivat seuraavat 7 edustajaa:

 • Pertti Salolainen /kok (14.17)
 • Leena Harkimo /kok (14.49)
 • Katri Komi /kesk (14.52)
 • Raija Vahasalo /kok (15.06)
 • Jaakko Laakso /vas (15.45)
 • Anni Sinnemäki /vihr (15.48)
 • Jari Koskinen /kok (16.57)

__________

Eduskuntatyöhön liittyvissä tehtävissä olevat edustajat

Merkittiin seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta eduskuntatyöhön liittyvän tehtävän vuoksi:

14.4. edustajat

 • Sirkka-Liisa Anttila /kesk
 • Anne Holmlund /kok
 • Liisa Hyssälä /kesk

14. ja 15.4. edustaja

 • Paula Lehtomäki /kesk

Sairauspoissaolot

Merkittiin seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta sairauden vuoksi:

14.4. edustajat

 • Thomas Blomqvist /r
 • Maarit Feldt-Ranta /sd
 • Susanna Haapoja /kesk
 • Antti Kalliomäki /sd
 • Ville Niinistö /vihr

14.—24.4. edustaja

 • Merikukka Forsius /kok

__________

U-asiat

Toinen varapuhemies:

Valtioneuvosto on 2.4.2009 toimittanut eduskunnalle Euroopan unionin asiat U 27—29/2009 vp, ja puhemies on lähettänyt ne käsiteltäviksi suureen valiokuntaan, jolle

asiasta U 27 ulkoasiainvaliokunnan,

asiasta U 28 talousvaliokunnan ja ympäristövaliokunnan sekä

asiasta U 29 työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan on annettava lausunto.

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Hallituksen esitys laeiksi käräjäoikeuslain ja tuomareiden nimittämisestä annetun lain 12 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 45/2009 vp

Toinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään lakivaliokuntaan.

Päätökset

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksyttiin ja asia lähetettiin lakivaliokuntaan.

2) Hallituksen esitys laeiksi Valtakunnanvoudinvirastosta, ulosottokaaren eräiden säännösten voimaantulosta ja ulosottokaaren muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 46/2009 vp

Toinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään lakivaliokuntaan.

Päätökset

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksyttiin ja asia lähetettiin lakivaliokuntaan.

3) Hallituksen esitys työpanokseen perustuvan osingon verotuksesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 47/2009 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään valtiovarainvaliokuntaan.

Päätökset

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksyttiin ja asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan.

4) Hallituksen esitys laiksi valtiokonttorista annetun lain 2 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 48/2009 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään hallintovaliokuntaan.

Päätökset

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksyttiin ja asia lähetettiin hallintovaliokuntaan.

5) Hallituksen esitys laiksi työttömyysturvalain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 49/2009 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaan, jolle sosiaali- ja terveysvaliokunnan on annettava lausunto.

Päätökset

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksyttiin ja asia lähetettiin työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaan, jolle sosiaali- ja terveysvaliokunnan on annettava lausunto.

6) Hallituksen esitys laeiksi työsuojelun valvonnasta ja työpaikan työsuojeluyhteistoiminnasta annetun lain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 50/2009 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaan.

Päätökset

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksyttiin ja asia lähetettiin työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaan.

7) Hallituksen esitys laeiksi ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alueesta sekä elintarvikelain 32 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 51/2009 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

Päätökset

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksyttiin ja asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

8) Hallituksen esitys laiksi lääkelain muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 21/2009 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 8/2009 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä.

Yleiskeskustelu asiasta keskeytettiin 3.4.2009 pidetyssä täysistunnossa.

PTK 36/4/2009

Yleiskeskustelu ei jatkunut.

Päätökset

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä eduskunta hyväksyi lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

9) Hallituksen esitys laiksi työriitojen sovittelusta annetun lain muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 19/2009 vp

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan mietintö  TyVM 2/2009 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä.

Päätökset

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä eduskunta hyväksyi lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

10) Hallituksen esitys laiksi ehdokkaan vaalirahoituksesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 13/2009 vp

Perustuslakivaliokunnan mietintö  PeVM 2/2009 vp

Lakialoite  LA 14, 23/2009 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset, joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen sisältyvät lakiehdotukset.

Eduskunta pysyi ensimmäisessä käsittelyssä tekemässään päätöksessä lakialoitteisiin sisältyvien lakiehdotusten hylkäämisestä.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

11) Hallituksen esitys laiksi urheilijan tapaturma- ja eläketurvasta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 22/2009 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 7/2009 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotus, jonka sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn lakiehdotuksen.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

12) Hallituksen esitys laiksi työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 41/2009 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 9/2009 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotus, jonka sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn lakiehdotuksen.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

13) Hallituksen esitys laiksi vaalilain muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 23/2009 vp

Perustuslakivaliokunnan mietintö  PeVM 3/2009 vp

Mietintö pantiin pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti 15.4.2009 pidettävään täysistuntoon.

14) Hallituksen esitys laiksi ulkomaalaislain muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 86/2008 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 2/2009 vp

Mietintö pantiin pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti 15.4.2009 pidettävään täysistuntoon.

15) Hallituksen esitys sikiön, alkion ja perimän suojaa koskevien rangaistussäännösten muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 156/2008 vp

Lakivaliokunnan mietintö  LaVM 2/2009 vp

Mietintö pantiin pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti 15.4.2009 pidettävään täysistuntoon.

__________

Ensimmäinen varapuhemies:

Eduskunnan seuraava täysistunto on huomenna keskiviikkona 15.4.2009 kello 14.

Täysistunto lopetettiin kello 17.48.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Jarmo Vuorinen