Täysistunnon pöytäkirja 38/2013 vp

PTK 38/2013 vp

Tarkistettu versio. 2.0

38. PERJANTAINA 12. HUHTIKUUTA 2013

Puhetta johti puhemies Eero Heinäluoma (13.03—13.37).

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkittiin täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat 58 edustajaa (e = eduskuntatyöhön liittyvä tehtävä; s = sairaus; p = perhevapaa):

 • Sauli Ahvenjärvi /kd
 • Tuija Brax /vihr (e)
 • Markku Eestilä /kok (e)
 • Tarja Filatov /sd (e)
 • Sanni Grahn-Laasonen /kok (p)
 • Teuvo Hakkarainen /ps (s)
 • Lasse Hautala /kesk
 • Susanna Huovinen /sd (e)
 • Lauri Ihalainen /sd (e)
 • Olli Immonen /ps (e)
 • Harri Jaskari /kok (e)
 • Anssi Joutsenlahti /ps
 • Mikael Jungner /sd
 • Saara Karhu /sd (s)
 • Jyrki Katainen /kok (e)
 • Inkeri Kerola /kesk
 • Merja Kyllönen /vas
 • Eero Lehti /kok (e)
 • Paula Lehtomäki /kesk
 • Mika Lintilä /kesk (e)
 • Päivi Lipponen /sd (e)
 • Markus Lohi /kesk
 • Eeva-Maria Maijala /kesk (e)
 • Silvia Modig /vas (s)
 • Tapani Mäkinen /kok
 • Merja Mäkisalo-Ropponen /sd (e)
 • Ville Niinistö /vihr (e)
 • Mikaela Nylander /r
 • Pentti Oinonen /ps (s)
 • Heli Paasio /sd (p)
 • Tom Packalén /ps (e)
 • Tuula Peltonen /sd
 • Raimo Piirainen /sd
 • Antti Rantakangas /kesk
 • Leena Rauhala /kd (s)
 • Eero Reijonen /kesk
 • Markku Rossi /kesk
 • Pirkko Ruohonen-Lerner /ps (e)
 • Päivi Räsänen /kd (e)
 • Matti Saarinen /sd (e)
 • Kristiina Salonen /sd (e)
 • Kimmo Sasi /kok (e)
 • Juha Sipilä /kesk
 • Alexander Stubb /kok (e)
 • Eero Suutari /kok (e)
 • Katja Taimela /sd (s)
 • Astrid Thors /r
 • Jani Toivola /vihr (e)
 • Maria Tolppanen /ps (e)
 • Kari Tolvanen /kok (e)
 • Ari Torniainen /kesk
 • Erkki Tuomioja /sd (e)
 • Tapani Tölli /kesk
 • Anu Urpalainen /kok (e)
 • Jutta Urpilainen /sd (e)
 • Mirja Vehkaperä /kesk
 • Anne-Mari Virolainen /kok (e)
 • Erkki Virtanen /vas (e)

__________

Hallituksen esitykset

Puhemies Eero Heinäluoma:

Valtioneuvosto on 11.4.2013 antanut eduskunnalle hallituksen esitykset HE 39, 40/2013 vp.

__________

Kirjalliset kysymykset

Eduskunnalle ovat saapuneet vastaukset kirjallisiin kysymyksiin KK 30, 159, 162, 171, 178—184, 186, 188, 190—194, 197—201, 203, 204, 207, 209, 211, 213, 215—217, 221, 222, 226, 228, 232, 244/2013 vp.

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Koloveden kansallispuistosta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 181/2012 vp

Ympäristövaliokunnan mietintö  YmVM 1/2013 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Käsittelyn pohjana on ympäristövaliokunnan mietintö. Yleiskeskustelu asiasta päättyi 11.4.2013 pidetyssä täysistunnossa.

PTK 37/2/2013

Nyt käsitellään muutosehdotukset.

Päätökset

4 §

Antti  Kaikkonen  /kesk:

Arvoisa puhemies! Teen vastalauseen mukaisen muutosehdotuksen.

Jari Leppä /kesk:

Herra puhemies! Kannatan tehtyä ehdotusta.

Keskustelu päättyi.

Puhemies Eero Heinäluoma:

Antti Kaikkonen on Jari Lepän kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään vastalauseen mukaisena.

Selonteko hyväksyttiin.

Äänestyksessä Antti Kaikkosen ehdotuksesta mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi 4 §:n mietinnön mukaisena äänin

jaa 80, ei 52; poissa 67.

( Ään. 1 )

Eduskunta hyväksyi lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

2) Valtiontalouden tarkastusviraston kertomus eduskunnalle puoluerahoituksen valvonnasta 2012

Lähetekeskustelu

Kertomus  K 5/2013 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään tarkastusvaliokuntaan.

Keskustelu

Puhemies Eero Heinäluoma:

Puheenvuoro oli varsin värikäs, mutta tätä voidaan jatkaa vielä, koska tämän asian käsittely nyt keskeytetään ja sitä jatketaan myöhemmässä istunnossa.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 39/9/2013

3) Hallituksen esitys eduskunnalle osuuskuntalaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 185/2012 vp

Talousvaliokunnan mietintö  TaVM 6/2013 vp

Mietintö pantiin pöydälle 16.4.2013 pidettävään täysistuntoon.

4) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi yrittäjäkuljettajien työajasta tieliikenteessä

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 179/2012 vp

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan mietintö  TyVM 3/2013 vp

Mietintö pantiin pöydälle 16.4.2013 pidettävään täysistuntoon.

__________

Puhemies Eero Heinäluoma:

Eduskunnan seuraava täysistunto on ensi tiistaina 16.4.2013 kello 14.

Täysistunto lopetettiin kello 13.37.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Seppo Tiitinen

​​​​