Täysistunnon pöytäkirja 40/2008 vp

PTK 40/2008 vp

Tarkistettu versio 2.0

40. PERJANTAINA 18. PÄIVÄNÄ HUHTIKUUTA 2008

Puhetta johti ensimmäinen varapuhemies Seppo Kääriäinen.

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkittiin täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat 37 edustajaa:

 • Janina Andersson /vihr
 • Risto Autio /kesk
 • Tuija Brax /vihr
 • Maarit Feldt-Ranta /sd
 • Tarja Filatov /sd
 • Merikukka Forsius /kok
 • Hannakaisa Heikkinen /kesk
 • Eero Heinäluoma /sd
 • Pertti Hemmilä /kok
 • Anne Holmlund /kok
 • Susanna Huovinen /sd
 • Sinikka Hurskainen /sd
 • Reijo Kallio /sd
 • Arja Karhuvaara /kok
 • Johanna Karimäki /vihr
 • Krista Kiuru /sd
 • Mari Kiviniemi /kesk
 • Katri Komi /kesk
 • Timo Korhonen /kesk
 • Juha Korkeaoja /kesk
 • Jari Koskinen /kok
 • Merja Kyllönen /vas
 • Jaakko Laakso /vas
 • Jari Larikka /kok
 • Eero Lehti /kok
 • Elisabeth Nauclér /r
 • Ville Niinistö /vihr
 • Aila Paloniemi /kesk
 • Paula Risikko /kok
 • Tero Rönni /sd
 • Petri Salo /kok
 • Pertti Salovaara /kesk
 • Astrid Thors /r
 • Raija Vahasalo /kok
 • Jan Vapaavuori /kok
 • Pertti Virtanen /ps
 • Antti Vuolanne /sd

__________

Eduskuntatyöhön liittyvissä tehtävissä olevat edustajat

Merkittiin seuraava ilmoitus poissaolosta täysistunnosta eduskuntatyöhön liittyvän tehtävän vuoksi:

18.4. edustaja

 • Astrid Thors /r

__________

Äitiys-, isyys- ja vanhempainvapaat

Merkittiin seuraava ilmoitus poissaolosta täysistunnosta isyysvapaan vuoksi:

18.4. edustaja

 • Risto Autio /kesk

__________

Uudet hallituksen esitykset

Ensimmäinen varapuhemies:

Tasavallan presidentti on tänään 18.4.2008 antanut eduskunnalle hallituksen esitykset HE 39—42/2008 vp.

__________

Kirjalliset kysymykset

Eduskunnalle ovat saapuneet vastaukset kirjallisiin kysymyksiin KK 94, 110, 124, 126, 129—131, 137—144, 147, 148, 150—152, 154, 157—164, 166—169, 175—177/2008 vp.

__________

Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestön parlamentaarisen yleiskokouksen Suomen valtuuskunnan jäsenet

Ensimmäinen varapuhemies:

Ed. Sauli Niinistö pyytää vapautusta Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestön parlamentaarisen yleiskokouksen Suomen valtuuskunnan jäsenyydestä. Puhemiesneuvosto puoltaa pyyntöä.

Pyyntöön suostuttiin.

Ensimmäinen varapuhemies:

Valtuuskunnan täydennysvaali toimitetaan ensi tiistaina 22.4.2008 kello 14 pidettävässä täysistunnossa. Ehdokaslistat täydennysvaalia varten on jätettävä keskuskansliaan viimeistään ensi tiistaina kello 11.

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Hallituksen esitys laiksi sähköisen viestinnän tietosuojalain muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 158/2007 vp

Liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö  LiVM 6/2008 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö. Ensin yleiskeskustelu, sitten yksityiskohtainen käsittely.

Keskustelu

Ensimmäinen varapuhemies:

Asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 41/11/2008

2) Hallituksen esitys laiksi tilatukijärjestelmän täytäntöönpanosta annetun lain muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 18/2008 vp

Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö  MmVM 6/2008 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 2) asia.

3) Hallituksen esitys laiksi ydinenergialain muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 117/2007 vp

Talousvaliokunnan mietintö  TaVM 5/2008 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 3) asia.

4) Hallituksen esitys laeiksi elinkeinon harjoittamisen oikeudesta annetun lain 6 §:n ja kaupparekisterilain 13 a §:n muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 20/2008 vp

Talousvaliokunnan mietintö  TaVM 6/2008 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 4) asia.

__________

Ensimmäinen varapuhemies:

Eduskunnan seuraava täysistunto on ensi tiistaina kello 14.

Täysistunto lopetettiin kello 13.32.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Jarmo Vuorinen