Täysistunnon pöytäkirja 40/2009 vp

PTK 40/2009 vp

Tarkistettu versio 2.0

40. PERJANTAINA 17. HUHTIKUUTA 2009

Puhetta johti puhemies Sauli Niinistö (13.03—13.35).

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkittiin täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat 49 edustajaa:

 • Paavo Arhinmäki /vas
 • Risto Autio /kesk
 • Tuija Brax /vihr
 • Maarit Feldt-Ranta /sd
 • Tarja Filatov /sd
 • Merikukka Forsius /kok
 • Christina Gestrin /r
 • Pekka Haavisto /vihr
 • Hanna-Leena Hemming /kok
 • Anne Holmlund /kok
 • Sinikka Hurskainen /sd
 • Harri Jaskari /kok
 • Timo Kalli /kesk
 • Reijo Kallio /sd
 • Antti Kalliomäki /sd
 • Bjarne Kallis /kd
 • Anne Kalmari /kesk
 • Arja Karhuvaara /kok
 • Tanja Karpela /kesk
 • Timo Kaunisto /kesk
 • Kimmo Kiljunen /sd
 • Timo V. Korhonen /kesk
 • Johannes Koskinen /sd
 • Miapetra Kumpula-Natri /sd
 • Eero Lehti /kok
 • Paula Lehtomäki /kesk
 • Suvi Lindén /kok
 • Päivi Lipponen /sd
 • Olli Nepponen /kok
 • Ville Niinistö /vihr
 • Mats Nylund /r
 • Lauri Oinonen /kesk
 • Tuula Peltonen /sd
 • Sanna Perkiö /kok
 • Lyly Rajala /kok
 • Paula Risikko /kok
 • Petri Salo /kok
 • Janne Seurujärvi /kesk
 • Paula Sihto /kesk
 • Jacob Söderman /sd
 • Tommy Tabermann /sd
 • Tarja Tallqvist /kd
 • Marja Tiura /kok
 • Erkki Tuomioja /sd
 • Matti Vanhanen /kesk
 • Mirja Vehkaperä /kesk
 • Ilkka Viljanen /kok
 • Anne-Mari Virolainen /kok
 • Erkki Virtanen /vas

__________

Eduskuntatyöhön liittyvissä tehtävissä olevat edustajat

Merkittiin seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta eduskuntatyöhön liittyvän tehtävän vuoksi:

17.4. edustajat

 • Anne Holmlund /kok
 • Jyri Häkämies /kok
 • Bjarne Kallis /kd
 • Mari Kiviniemi /kesk
 • Paula Lehtomäki /kesk
 • Lauri Oinonen /kesk
 • Erkki Tuomioja /sd
 • Matti Vanhanen /kesk

17.—21.4. edustaja

 • Tarja Tallqvist /kd

19.—24.4. edustaja

 • Jaakko Laakso /vas

Sairauspoissaolot

Merkittiin seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta sairauden vuoksi:

17.4. edustajat

 • Sinikka Hurskainen /sd
 • Sanna Perkiö /kok
 • Ilkka Viljanen /kok

__________

Hallituksen esitykset

Puhemies:

Tasavallan presidentti on 17.4.2009 antanut eduskunnalle hallituksen esitykset HE 52—56/2009 vp.

__________

Valiokuntien jäsenet

Puhemies:

Valiokuntapaikkojen järjestelyä varten pyytävät vapautusta

lakivaliokunnan varajäsenyydestä ed. Markus Mustajärvi ja

maa- ja metsätalousvaliokunnan varajäsenyydestä ed. Sirpa Paatero.

Puhemiesneuvosto puoltaa pyyntöjä.

Pyyntöihin suostuttiin.

Puhemies:

Täydennysvaalit toimitetaan tiistaina 21.4.2009 kello 14 pidettävässä täysistunnossa. Ehdokaslistat täydennysvaaleja varten on jätettävä keskuskansliaan viimeistään mainittuna tiistaina kello 11.

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Hallituksen esitys laiksi oikeudenkäynnin viivästymisen hyvittämisestä ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 233/2008 vp

Lakivaliokunnan mietintö  LaVM 3/2009 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on lakivaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä.

Päätökset

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä eduskunta hyväksyi lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

2) Hallituksen esitys laiksi terveyden edistämisen määrärahasta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 40/2009 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 10/2009 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä.

Päätökset

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä eduskunta hyväksyi lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

3) Hallituksen esitys ihmishengen turvallisuudesta merellä vuonna 1974 tehdyn kansainvälisen yleissopimuksen liitteen VII luvun vaarallisten aineiden kuljetusta kappaletavarana aluksessa koskevan säännöstön (IMDG-säännöstö) 1.3 luvun muutosten hyväksymisestä ja laiksi yleissopimuksen IMDG-säännöstön 1.3 luvun lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 34/2009 vp

Liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö  LiVM 4/2009 vp

Mietintö pantiin pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti 21.4.2009 pidettävään täysistuntoon.

4) Hallituksen esitys laiksi taidenäyttelyiden valtiontakuusta annetun lain 4 §:n muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 29/2009 vp

Sivistysvaliokunnan mietintö  SiVM 2/2009 vp

Mietintö pantiin pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti 21.4.2009 pidettävään täysistuntoon.

__________

Puhemies:

Eduskunnan seuraava täysistunto on ensi tiistaina 21.4.2009 kello 14.

Täysistunto lopetettiin kello 13.35.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Jarmo Vuorinen