Täysistunnon pöytäkirja 41/2008 vp

PTK 41/2008 vp

Tarkistettu versio 2.0

41. TIISTAINA 22. PÄIVÄNÄ HUHTIKUUTA 2008

Puhetta johti puhemies Sauli Niinistö.

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkittiin täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat 29 edustajaa:

 • Merikukka Forsius /kok
 • Juha Hakola /kok
 • Heidi Hautala /vihr
 • Hannu Hoskonen /kesk
 • Susanna Huovinen /sd
 • Sinikka Hurskainen /sd
 • Anne Kalmari /kesk
 • Arja Karhuvaara /kok
 • Johanna Karimäki /vihr
 • Jyrki Kasvi /vihr
 • Timo Korhonen /kesk
 • Merja Kyllönen /vas
 • Kari Kärkkäinen /kd
 • Esa Lahtela /sd
 • Eero Lehti /kok
 • Paula Lehtomäki /kesk
 • Jari Leppä /kesk
 • Jukka Mäkelä /kok
 • Tapani Mäkinen /kok
 • Ville Niinistö /vihr
 • Aila Paloniemi /kesk
 • Klaus Pentti /kesk
 • Petri Pihlajaniemi /kok
 • Pirkko Ruohonen-Lerner /ps
 • Pertti Salovaara /kesk
 • Katja Taimela /sd
 • Matti Vanhanen /kesk
 • Jan Vapaavuori /kok
 • Pekka Vilkuna /kesk

Nimenhuudon jälkeen ilmoittautui seuraava edustaja:

 • Jyrki Kasvi /vihr

__________

Eduskuntatyöhön liittyvissä tehtävissä olevat edustajat

Merkittiin seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta eduskuntatyöhön liittyvän tehtävän vuoksi:

17. ja 18.4. edustaja

 • Anne Holmlund /kok

22.4. edustajat

 • Arja Karhuvaara /kok
 • Paula Lehtomäki /kesk
 • Matti Vanhanen /kesk

22. ja 23.4. edustajat

 • Hannu Hoskonen /kesk
 • Anne Kalmari /kesk
 • Esa Lahtela /sd
 • Jari Leppä /kesk
 • Klaus Pentti /kesk
 • Petri Pihlajaniemi /kok
 • Katja Taimela /sd
 • Pekka Vilkuna /kesk

Sairauspoissaolot

Merkittiin seuraava ilmoitus poissaolosta täysistunnosta sairauden vuoksi:

22.—25.4. edustaja

 • Merikukka Forsius /kok

__________

Hiljentyminen Espanjan linja-auto-onnettomuuden johdosta

Täysistunnon aluksi lausui puhemies Sauli Niinistö ja 

Hyvät edustajat!

Riksdagsledamöter!

Myöhään lauantai-iltana meidät saavutti pysähdyttävä uutinen Málagan lähellä liikenneonnettomuuteen joutuneista suomalaisista. Vähän ennen iltayhdeksää suomalaisia matkailijoita lentokentälle kuljettanut linja-auto oli joutunut vakavaan liikenneonnettomuuteen.

Tuossa turmassa menehtyi yhdeksän suomalaista ja lisäksi yli kaksikymmentä loukkaantui. Fyysisten vammojen lisäksi onnettomuus jättää syvät jäljet ihmisten mieliin. Loukkaantuneet tarvitsevat apua ja tukea pystyäkseen jatkamaan arkeaan. Läheisensä menettäneiden elämään astui syvä suru ja tuska. Heidän elämänsä on muuttunut pysyvällä tavalla. Toivon teille kaikille voimia kantaa tätä suurta surua.

Här i Finland kom myndigheterna snabbt i gång med både information och insatser för att hjälpa offren. Också de spanska sjukvårdsmyndigheterna och de frivilliga som hjälpte till är värda ett stort tack. Olyckan ger oss anledning att fundera närmare över trafiksäkerheten och trafikkulturen på ett nationellt och ett europeiskt plan.

Suomessa sekä tiedottaminen että viranomaisten toiminta uhrien auttamiseksi käynnistyivät nopeasti ja tehokkaasti. Myös Espanjan terveysviranomaiset ja vapaaehtoiset auttajat ansaitsevat meidän kiitoksemme. Tapahtuma nostaa myös liikenneturvallisuuden ja -kulttuurin kansalliseen ja eurooppalaiseen keskusteluun.

Eduskunnan puolesta esitän syvän osanottoni onnettomuudessa menehtyneiden omaisille ja läheisille.

På riksdagens vägnar vill jag uttrycka mitt djupa deltagande med dem som förlorat anhöriga och närstående.

Låt oss hålla en tyst stund för att hedra minnet av dem som omkom i trafikolyckan i Málaga.

Hiljennymme hetkeksi kunnioittaaksemme Málagan liikenneonnettomuudessa menehtyneiden muistoa.

Hetken hiljaisuus

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestön parlamentaarisen yleiskokouksen Suomen valtuuskunnan täydennysvaali

Vaaleja

Puhemies:

Totean, että vaali on yksimielinen ja että eduskunta valitsee Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestön parlamentaarisen yleiskokouksen Suomen valtuuskunnan jäseneksi ehdokaslistan mukaisesti ed. Ilkka Kanervan.

2) Hallituksen esitys Suomen osallistumisesta eurooppalaisen puolustusmateriaaliyhteistyöjärjestön (OCCAR) hallinnoimaan Euroopan Puolustusviraston ohjelmistoradioprojektiin (ESSOR) tehdyn sopimuksen hyväksymisestä sekä laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 39/2008 vp

Asia lähetettiin puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti puolustusvaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan on annettava asiasta lausunto.

3) Hallituksen esitys vuoden 2006 kansainvälisen trooppista puuta koskevan sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 40/2008 vp

Puhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään maa- ja metsätalousvaliokuntaan.

Puhemies:

Kun keskustelun kuluessa ed. Pentti Tiusanen on ed. Minna Sirnön kannattamana ehdottanut, että asiasta myös ympäristövaliokunta antaisi lausuntonsa, asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 42/1/2008

__________

Slovakian parlamentin puhemiehen vierailu

Puhemies:

Arvoisat kansanedustajat! Ilmoitan, että Slovakian parlamentin puhemies Pavol Paška seurueineen on saapunut seuraamaan täysistuntoa. Eduskunnan puolesta lausun vieraamme tervetulleiksi. (Suosionosoituksia)

__________

__________

Ed. Jyrki Kasvi merkittiin läsnä olevaksi.

__________

4) Hallituksen esitys laiksi kuorma- ja linja-auton kuljettajien ammattipätevyydestä annetun lain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 41/2008 vp

Puhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään liikenne- ja viestintävaliokuntaan.

Päätökset

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksyttiin ja asia lähetettiin liikenne- ja viestintävaliokuntaan.

5) Hallituksen esitys laiksi ulkorajayhteistyön hallinnosta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 42/2008 vp

Asia lähetettiin puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti hallintovaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan on annettava asiasta lausunto.

6) Hallituksen esitys laiksi tilatukijärjestelmän täytäntöönpanosta annetun lain muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 18/2008 vp

Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö  MmVM 6/2008 vp

Puhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus hyväksyttiin.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

7) Hallituksen esitys laiksi maa- ja puutarhatalouden kansallisista tuista annetun lain muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 30/2008 vp

Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö  MmVM 7/2008 vp

Puhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus hyväksyttiin.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

8) Hallituksen esitys laiksi ydinenergialain muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 117/2007 vp

Talousvaliokunnan mietintö  TaVM 5/2008 vp

Puhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Päätökset

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus hyväksyttiin.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

9) Hallituksen esitys laeiksi elinkeinon harjoittamisen oikeudesta annetun lain 6 §:n ja kaupparekisterilain 13 a §:n muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 20/2008 vp

Talousvaliokunnan mietintö  TaVM 6/2008 vp

Puhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset hyväksyttiin.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

10) Hallituksen esitys laiksi julkisesta työvoimapalvelusta annetun lain 6 luvun 3 ja 5 §:n muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 21/2008 vp

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan mietintö  TyVM 2/2008 vp

Puhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus hyväksyttiin.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

11) Hallituksen esitys laiksi sähköisen viestinnän tietosuojalain muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 158/2007 vp

Liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö  LiVM 6/2008 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö. Ensin yleiskeskustelu, sitten yksityiskohtainen käsittely.

Asian käsittely keskeytettiin viime perjantaina pidetyssä istunnossa.

PTK 40/1/2008

Päätökset

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä hyväksyttiin lakiehdotuksen sisältö mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

__________

Puhemies:

Eduskunnan seuraava täysistunto on huomenna keskiviikkona kello 15.

Täysistunto lopetettiin kello 15.06.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Seppo Tiitinen