Täysistunnon pöytäkirja 41/2009 vp

PTK 41/2009 vp

Tarkistettu versio 2.0

41. TIISTAINA 21. HUHTIKUUTA 2009

Puhetta johtivat puhemies Sauli Niinistö (14.01—15.56) ja ensimmäinen varapuhemies Seppo Kääriäinen (15.56—17.35).

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkittiin täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat 42 edustajaa:

 • Esko Ahonen /kesk
 • Eero Akaan-Penttilä /kok
 • Outi Alanko-Kahiluoto /vihr
 • Sirpa Asko-Seljavaara /kok
 • Risto Autio /kesk
 • Merikukka Forsius /kok
 • Heidi Hautala /vihr
 • Hannakaisa Heikkinen /kesk
 • Hanna-Leena Hemming /kok
 • Anne Holmlund /kok
 • Reijo Kallio /sd
 • Oiva Kaltiokumpu /kesk
 • Jyrki Katainen /kok
 • Anneli Kiljunen /sd
 • Katri Komi /kesk
 • Juha Korkeaoja /kesk
 • Marjaana Koskinen /sd
 • Mikko Kuoppa /vas
 • Jaakko Laakso /vas
 • Hannes Manninen /kesk
 • Jukka Mäkelä /kok
 • Elisabeth Nauclér /r
 • Tuija Nurmi /kok
 • Heikki A. Ollila /kok
 • Petteri Orpo /kok
 • Heli Paasio /sd
 • Aila Paloniemi /kesk
 • Mauri Pekkarinen /kesk
 • Juha Rehula /kesk
 • Eero Reijonen /kesk
 • Pertti Salolainen /kok
 • Satu Taiveaho /sd
 • Tarja Tallqvist /kd
 • Marja Tiura /kok
 • Erkki Tuomioja /sd
 • Tapani Tölli /kesk
 • Matti Vanhanen /kesk
 • Jan Vapaavuori /kok
 • Mirja Vehkaperä /kesk
 • Pia Viitanen /sd
 • Erkki Virtanen /vas
 • Tuula Väätäinen /sd

Nimenhuudon jälkeen ilmoittautuivat seuraavat 2 edustajaa:

 • Juha Korkeaoja /kesk (15.12)
 • Reijo Kallio /sd (16.03)

__________

Eduskuntatyöhön liittyvissä tehtävissä olevat edustajat

Merkittiin seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta eduskuntatyöhön liittyvän tehtävän vuoksi:

20.—23.4. edustajat

 • Eero Akaan-Penttilä /kok
 • Elisabeth Nauclér /r
 • Pertti Salolainen /kok

21.4. edustajat

 • Anne Holmlund /kok
 • Juha Korkeaoja /kesk

21. ja 22.4. edustajat

 • Heidi Hautala /vihr
 • Hannakaisa Heikkinen /kesk
 • Tapani Tölli /kesk
 • Matti Vanhanen /kesk

21.—23.4. edustajat

 • Esko Ahonen /kesk
 • Sirpa Asko-Seljavaara /kok
 • Risto Autio /kesk
 • Hanna-Leena Hemming /kok
 • Jyrki Katainen /kok
 • Mikko Kuoppa /vas
 • Tuija Nurmi /kok
 • Heikki A. Ollila /kok
 • Heli Paasio /sd
 • Eero Reijonen /kesk
 • Pia Viitanen /sd
 • Tuula Väätäinen /sd

21.—24.4. edustajat

 • Outi Alanko-Kahiluoto /vihr
 • Anneli Kiljunen /sd
 • Marjaana Koskinen /sd
 • Juha Rehula /kesk
 • Erkki Virtanen /vas

Sairauspoissaolot

Merkittiin seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta sairauden vuoksi:

21.4. edustaja

 • Petteri Orpo /kok

21.—24.4. edustaja

 • Jukka Mäkelä /kok

__________

U-asiat

Puhemies:

Valtioneuvosto on 16.4.2009 toimittanut eduskunnalle Euroopan unionin asiat U 31, 32/2009 vp, ja puhemies on lähettänyt ne käsiteltäviksi suureen valiokuntaan, jolle

asiasta U 31 maa- ja metsätalousvaliokunnan sekä

asiasta U 32 talousvaliokunnan on annettava lausunto.

__________

Kertomukset

Puhemies:

Pohjoismaiden neuvoston Suomen valtuuskunta on 13.3.2009 antanut eduskunnalle toimintakertomuksensa vuodelta 2008 (K 3/2009 vp).

Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitra on 25.3.2009 antanut eduskunnalle toimintakertomuksensa vuodelta 2008 (K 2/2009 vp).

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Erikoisvaliokuntien täydennysvaalit

Vaaleja

Puhemies:

Totean, että vaalit ovat yksimielisiä ja että eduskunta valitsee ehdokaslistojen mukaisesti

lakivaliokunnan varajäseneksi ed. Sirpa Paateron ja

maa- ja metsätalousvaliokunnan varajäseneksi ed. Markus Mustajärven.

2) Hallituksen esitys laiksi Suomen Akatemiasta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 27/2009 vp

Puhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään sivistysvaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan on annettava lausunto. Asia pantiin pöydälle 2.4.2009 pidetyssä täysistunnossa 15.4.2009 pidettyyn täysistuntoon, jossa asia poistettiin päiväjärjestyksestä.

PTK 35/4/2009

Päätökset

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksyttiin ja asia lähetettiin sivistysvaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan on annettava lausunto.

3) Hallituksen esitys laeiksi osakeyhtiölain, arvopaperimarkkinalain ja vakuutusyhtiölain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 52/2009 vp

Asia lähetettiin puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti talousvaliokuntaan.

4) Hallituksen esitys laeiksi verontilityslain ja tuloverolain väliaikaisesta muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 53/2009 vp

Puhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään valtiovarainvaliokuntaan.

Päätöksets

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksyttiin ja asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan.

5) Hallituksen esitys laiksi kestävän metsätalouden rahoituslain muuttamisesta annetun hallituksen esityksen (HE 72/2008 vp) täydentämisestä

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 54/2009 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään maa- ja metsätalousvaliokuntaan.

Päätökset

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksyttiin ja asia lähetettiin maa- ja metsätalousvaliokuntaan.

6) Hallituksen esitys laiksi tieliikennelain 49 ja 82 c §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 55/2009 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään liikenne- ja viestintävaliokuntaan.

Päätökset

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksyttiin ja asia lähetettiin liikenne- ja viestintävaliokuntaan.

7) Hallituksen esitys laiksi eurooppalaisesta alueellisen yhteistyön yhtymästä

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 56/2009 vp

Asia lähetettiin puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti hallintovaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan on annettava lausunto.

8) Hallituksen esitys sikiön, alkion ja perimän suojaa koskevien rangaistussäännösten muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 156/2008 vp

Lakivaliokunnan mietintö  LaVM 2/2009 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on lakivaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä. Asian käsittely keskeytettiin 15.4.2009 pidetyssä täysistunnossa.

PTK 38/3/2009

Päätökset

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä eduskunta hyväksyi lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

9) Hallituksen esitys ihmishengen turvallisuudesta merellä vuonna 1974 tehdyn kansainvälisen yleissopimuksen liitteen VII luvun vaarallisten aineiden kuljetusta kappaletavarana aluksessa koskevan säännöstön (IMDG-säännöstö) 1.3 luvun muutosten hyväksymisestä ja laiksi yleissopimuksen IMDG-säännöstön 1.3 luvun lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 34/2009 vp

Liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö  LiVM 4/2009 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä.

Yleiskeskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä eduskunta hyväksyi lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

10) Hallituksen esitys laiksi taidenäyttelyiden valtiontakuusta annetun lain 4 §:n muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 29/2009 vp

Sivistysvaliokunnan mietintö  SiVM 2/2009 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on sivistysvaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä.

Yleiskeskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä eduskunta hyväksyi lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

11) Hallituksen esitys laiksi vaalilain muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 23/2009 vp

Perustuslakivaliokunnan mietintö  PeVM 3/2009 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotus, jonka sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn lakiehdotuksen.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

12) Hallituksen esitys laiksi ulkomaalaislain muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 86/2008 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 2/2009 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotus, jonka sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn lakiehdotuksen.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

13) Hallituksen esitys laiksi oikeudenkäynnin viivästymisen hyvittämisestä ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 233/2008 vp

Lakivaliokunnan mietintö  LaVM 3/2009 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset, joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt lakiehdotukset.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

14) Hallituksen esitys laiksi lääkelain muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 21/2009 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 8/2009 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotus, jonka sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn lakiehdotuksen.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

15) Hallituksen esitys laiksi terveyden edistämisen määrärahasta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 40/2009 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 10/2009 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset, joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt lakiehdotukset.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

16) Hallituksen esitys laiksi työriitojen sovittelusta annetun lain muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 19/2009 vp

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan mietintö  TyVM 2/2009 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotus, jonka sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn lakiehdotuksen.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

17) Yliopistolaki

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 26/2009 vp (Tuula Peltonen /sd ym.)

Ensimmäinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään sivistysvaliokuntaan.

Päätökset

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksyttiin ja asia lähetettiin sivistysvaliokuntaan.

18) Laki kuvaohjelmien tarkastamisesta annetun lain 7 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 22/2009 vp (Raija Vahasalo /kok)

Ensimmäinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään sivistysvaliokuntaan.

Päätökset

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksyttiin ja asia lähetettiin sivistysvaliokuntaan.

19) Laki nimilain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 30/2009 vp (Raija Vahasalo /kok ym.)

Ensimmäinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään lakivaliokuntaan.

Päätökset

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksyttiin ja asia lähetettiin lakivaliokuntaan.

20) Hallituksen esitys laiksi tuloverolain 20 §:n muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 220/2008 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 5/2009 vp

Mietintö pantiin pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti 22.4.2009 pidettävään täysistuntoon.

21) Hallituksen esitys valtion vientitakuista annetun lain 10 §:n muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 15/2009 vp

Talousvaliokunnan mietintö  TaVM 2/2009 vp

Mietintö pantiin pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti 22.4.2009 pidettävään täysistuntoon.

22) Hallituksen esitys valtion erityisrahoitusyhtiön luotto- ja takaustoiminnasta annetun lain 8 §:n muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 16/2009 vp

Talousvaliokunnan mietintö  TaVM 3/2009 vp

Mietintö pantiin pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti 22.4.2009 pidettävään täysistuntoon.

23) Hallituksen esitys laeiksi kiinteistörahastolain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 175/2008 vp

Talousvaliokunnan mietintö  TaVM 4/2009 vp

Mietintö pantiin pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti 22.4.2009 pidettävään täysistuntoon.

__________

Ensimmäinen varapuhemies:

Eduskunnan seuraava täysistunto on huomenna keskiviikkona 22.4.2009 kello 14.

Täysistunto lopetettiin kello 17.35.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Jarmo Vuorinen