Täysistunnon pöytäkirja 42/2012 vp

PTK 42/2012 vp

Tarkistettu versio 2.0

42. KESKIVIIKKONA 25. HUHTIKUUTA 2012

Puhetta johtivat ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi (14.00—15.59) ja toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti (15.59—17.08).

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkittiin täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat 53 edustajaa (e = eduskuntatyöhön liittyvä tehtävä; s = sairaus; p = perhevapaa):

 • Sirkka-Liisa Anttila /kesk (e)
 • Eeva-Johanna Eloranta /sd (e)
 • Christina Gestrin /r (e)
 • Jukka Gustafsson /sd (e)
 • Jussi Halla-aho /ps (s)
 • Leena Harkimo /kok (e)
 • Timo Heinonen /kok (e)
 • Pertti Hemmilä /kok (e)
 • Rakel Hiltunen /sd (e)
 • Susanna Huovinen /sd (e)
 • Jyri Häkämies /kok (e)
 • Mikael Jungner /sd
 • Antti Kaikkonen /kesk (e)
 • Timo Kalli /kesk (e)
 • Krista Kiuru /sd (e)
 • Mari Kiviniemi /kesk (e)
 • Osmo Kokko /ps
 • Katri Komi /kesk (e)
 • Jukka Kopra /kok (e)
 • Martti Korhonen /vas (e)
 • Esko Kurvinen /kok (e)
 • Merja Kyllönen /vas (s)
 • Paula Lehtomäki /kesk (p)
 • Eeva Maria Maijala /kesk (e)
 • Pirkko Mattila /ps (e)
 • Riitta Myller /sd (e)
 • Tapani Mäkinen /kok (e)
 • Ville Niinistö /vihr (e)
 • Mats Nylund /r (e)
 • Heli Paasio /sd (s)
 • Sari Palm /kd (e)
 • Mauri Pekkarinen /kesk
 • Jaana Pelkonen /kok (e)
 • Tuula Peltonen /sd
 • Kari Rajamäki /sd (e)
 • Eero Reijonen /kesk
 • Markku Rossi /kesk (e)
 • Annika Saarikko /kesk (e)
 • Kristiina Salonen /sd (e)
 • Jouko Skinnari /sd
 • Timo Soini /ps (e)
 • Ismo Soukola /ps (e)
 • Lenita Toivakka /kok (e)
 • Jani Toivola /vihr (e)
 • Ari Torniainen /kesk (s)
 • Erkki Tuomioja /sd (e)
 • Tytti Tuppurainen /sd
 • Kari Uotila /vas (e)
 • Jutta Urpilainen /sd
 • Mirja Vehkaperä /kesk (e)
 • Anne-Mari Virolainen /kok (e)
 • Pertti Virtanen /ps (s)
 • Juha Väätäinen /ps (e)

Nimenhuudon jälkeen ilmoittautui seuraava edustaja:

 • Mikael Jungner /sd (14.17)

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Suomen kokonaisvastuut euroalueen talouskriisissä

Ainoa käsittely

Välikysymys  VK 4/2012 vp

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Nyt tehdään päätös Pietari Jääskeläisen ym. välikysymyksestä. Keskustelu asiasta päättyi 24.4.2012 pidetyssä täysistunnossa.

PTK 41/1/2012

Keskustelussa on Pietari Jääskeläinen Vesa-Matti Saarakkalan kannattamana tehnyt seuraavan ehdotuksen epäluottamuslauseen antamisesta valtioneuvostolle: "Eduskunta katsoo, että Kataisen ja Urpilaisen johtama hallitus on kasvattanut Suomen kokonaisvastuita Euroopan talouskriisin hoidossa. Eduskunta toteaa, että ei luota hallituksen kykyyn hoitaa talouskriisiä. Edellä olevan perusteella hallitus ei nauti eduskunnan luottamusta."

Selonteko hyväksyttiin.

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Ehdotuksesta on äänestettävä. Joka katsoo valtioneuvoston nauttivan eduskunnan luottamusta, äänestää "jaa"; jos "ei" voittaa, on Pietari Jääskeläisen ehdotus hyväksytty ja eduskunta on antanut epäluottamuslauseen valtioneuvostolle.

Pöytäkirjaan merkitään, miten kukin edustaja on äänestänyt.

Äänestyksessä eduskunta päätti, että valtioneuvosto nauttii eduskunnan luottamusta, äänin

jaa 86, ei 56; poissa 57.

( Ään. 1 )

( liite1 )

Asian käsittely päättyi.

2) Valtioneuvoston selonteko eduskunnalle pohjoismaisista rajaesteistä

Lähetekeskustelu

Valtioneuvoston selonteko  VNS 3/2012 vp

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään ulkoasiainvaliokuntaan, jolle muut valiokunnat voivat antaa lausunnon viimeistään 18.5.2012.

Eurooppa- ja ulkomaankauppaministeri Alexander Stubbin esittelypuheenvuoron jälkeen käyttää puheenvuoron Pohjoismaiden neuvoston Suomen valtuuskunnan puheenjohtaja Simo Rundgren. Keskustelu käydään etukäteen pyydettyjen puheenvuorojen osalta nopeatahtisena. Ryhmäpuheenvuorokierrosta ei ole. Etukäteen varattujen puheenvuorojen pituus on enintään 5 minuuttia.

Puhemiesneuvosto suosittaa, että myös nopeatahtisen keskusteluosuuden jälkeen pidettävät puheenvuorot kestävät enintään 5 minuuttia.

Tämän asian yhteydessä sallitaan keskustelu myös päiväjärjestyksen 3) ja 4) asiasta.

Päätökset

Asia lähetettiin ulkoasiainvaliokuntaan, jolle muut valiokunnat voivat antaa lausunnon viimeistään 18.5.2012.

3) Pohjoismaiden neuvosto Suomen valtuuskunta toimintakertomus 2010

Ainoa käsittely

Kertomus  K 5/2011 vp

Ulkoasiainvaliokunnan mietintö  UaVM 4/2012 vp

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Käsittelyn pohjana on ulkoasiainvaliokunnan mietintö.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi valiokunnan ehdotuksen kannanotoksi kertomuksen johdosta.

Asian käsittely päättyi.

4) Pohjoismaiden neuvoston Suomen valtuuskunnan toimintakertomus 2011

Lähetekeskustelu

Kertomus  K 4/2012 vp

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään ulkoasiainvaliokuntaan.

Päätökset

Asia lähetettiin ulkoasiainvaliokuntaan.

5) Euroopan neuvoston Suomen valtuuskunnan kertomus parlamentaarisen yleiskokouksen toiminnasta vuonna 2011

Lähetekeskustelu

Kertomus  K 1/2012 vp

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään ulkoasiainvaliokuntaan.

Päätökset

Asia lähetettiin ulkoasiainvaliokuntaan.

6) Hallituksen esitys eduskunnalle arvopaperimarkkinoita koskevaksi lainsäädännöksi

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 32/2012 vp

Asia lähetettiin talousvaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan on annettava lausunto.

7) Hallituksen esitys eduskunnalle lääkkeiden velvoitevarastoinnista annetun lain 4 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 33/2012 vp

Asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

8) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Euroopan rahoitusvakausvälineelle annettavista valtiontakauksista annetun lain 2 §:n muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 150/2011 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 5/2012 vp

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotus, jonka sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 44/1/2012

9) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Harmaan talouden selvitysyksiköstä annetun lain muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 39/2011 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 4/2012 vp

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotus, jonka sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn lakiehdotuksen.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

10) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kiinteistöverolain muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 6/2012 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 6/2012 vp

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotus, jonka sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn lakiehdotuksen.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

11) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 52 f §:n ja tuloverolain muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 148/2011 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 7/2012 vp

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset, joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt lakiehdotukset.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

12) Hallituksen esitys eduskunnalle yhteistyön tehostamisesta rikollisuuden estämiseksi ja torjumiseksi Suomen tasavallan hallituksen ja Amerikan yhdysvaltojen hallituksen välillä tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattami-sesta

Osittain ainoa, osittain toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 187/2010 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 5/2012 vp

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Ensin päätetään hallintovaliokunnan mietinnön pohjalta ainoassa käsittelyssä sopimuksesta ja sitten toisessa käsittelyssä lakiehdotuksesta.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi sopimuksen.

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn lakiehdotuksen.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

13) Hallituksen esitys eduskunnalle ihmiskaupan vastaisesta toiminnasta tehdyn Euroopan neuvoston yleissopimuksen hyväksymisestä ja laeiksi yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta sekä liiketoimintakiellosta annetun lain 3 §:n muuttamisesta

Osittain ainoa, osittain toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 122/2011 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 6/2012 vp

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Ensin päätetään hallintovaliokunnan mietinnön pohjalta ainoassa käsittelyssä yleissopimuksesta ja ilmoituksen antamisesta ja sitten toisessa käsittelyssä lakiehdotuksista.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi yleissopimuksen ja ilmoituksen antamisen.

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt lakiehdotukset.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

14) Hallituksen esitys eduskunnalle väestörekisteriasiakirjojen laillistamisvaatimuksen poistamisesta Suomen tasavallan ja Viron tasavallan välillä tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Osittain ainoa, osittain toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 11/2012 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 7/2012 vp

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Ensin päätetään hallintovaliokunnan mietinnön pohjalta ainoassa käsittelyssä sopimuksesta ja sitten toisessa käsittelyssä lakiehdotuksesta.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi sopimuksen.

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn lakiehdotuksen.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

15) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi kirkkolain 25 luvun muuttamisesta ja evankelis-luterilaisen kirkon vaakunoista annetun lain kumoamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 13/2012 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 8/2012 vp

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset, joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt lakiehdotukset.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

16) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi alusliikennepalvelulain muuttamisesta sekä laiksi meriliikennetietojen keräämisestä ja meriliikenteen tilastojen laatimisesta annetun lain kumoamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 14/2012 vp

Liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö  LiVM 2/2012 vp

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset, joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt lakiehdotukset.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

17) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi työttömyysturvalain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 111/2011 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 1/2012 vp

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset, joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt lakiehdotukset.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

__________

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Eduskunnan seuraava täysistunto on huomenna torstaina 26.4.2012 kello 16.

Täysistunto lopetettiin kello 17.08.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Seppo Tiitinen