Täysistunnon pöytäkirja 44/2012 vp

PTK 44/2012 vp

Tarkistettu versio2.0

44. PERJANTAINA 27. HUHTIKUUTA 2012

Puhetta johti ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi (13.00—13.04).

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkittiin täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat 62 edustajaa (e = eduskuntatyöhön liittyvä tehtävä; s = sairaus; p = perhevapaa):

 • Heikki Autto /kok
 • Eeva-Johanna Eloranta /sd (e)
 • Maarit Feldt-Ranta /sd
 • Christina Gestrin /r (e)
 • Jukka Gustafsson /sd (e)
 • Teuvo Hakkarainen /ps
 • Leena Harkimo /kok (e)
 • Timo Heinonen /kok (e)
 • Pertti Hemmilä /kok
 • Anna-Maja Henriksson /r (e)
 • Rakel Hiltunen /sd (e)
 • Susanna Huovinen /sd (s)
 • Kalle Jokinen /kok
 • Timo Kalli /kesk
 • Saara Karhu /sd
 • Jyrki Katainen /kok
 • Osmo Kokko /ps
 • Katri Komi /kesk (e)
 • Jukka Kopra /kok
 • Martti Korhonen /vas (e)
 • Timo V. Korhonen /kesk
 • Merja Kuusisto /sd
 • Merja Kyllönen /vas
 • Eero Lehti /kok (s)
 • Paula Lehtomäki /kesk (p)
 • Markus Lohi /kesk
 • Eeva Maria Maijala /kesk (e)
 • Marjo Matikainen-Kallström /kok
 • Silvia Modig /vas
 • Riitta Myller /sd
 • Tapani Mäkinen /kok (e)
 • Hanna Mäntylä /ps (s)
 • Martti Mölsä /ps
 • Jussi Niinistö /ps (e)
 • Mikaela Nylander /r
 • Mats Nylund /r (e)
 • Johanna Ojala-Niemelä /sd
 • Heli Paasio /sd (s)
 • Sari Palm /kd (e)
 • Kari Rajamäki /sd (e)
 • Juha Rehula /kesk
 • Markku Rossi /kesk (e)
 • Simo Rundgren /kesk
 • Kimmo Sasi /kok
 • Timo Soini /ps (e)
 • Osmo Soininvaara /vihr
 • Ismo Soukola /ps (e)
 • Katja Taimela /sd
 • Lenita Toivakka /kok (e)
 • Jani Toivola /vihr (e)
 • Maria Tolppanen /ps
 • Kari Tolvanen /kok
 • Reijo Tossavainen /ps
 • Erkki Tuomioja /sd (e)
 • Oras Tynkkynen /vihr
 • Kari Uotila /vas (e)
 • Mirja Vehkaperä /kesk (e)
 • Pauliina Viitamies /sd
 • Sofia Vikman /kok
 • Anne-Mari Virolainen /kok (e)
 • Pertti Virtanen /ps (s)
 • Juha Väätäinen /ps (e)

__________

Hallituksen esitykset

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Valtioneuvosto on 26.4.2012 antanut eduskunnalle hallituksen esitykset HE 34—36/2012 vp.

__________

Kirjalliset kysymykset

Eduskunnalle ovat saapuneet vastaukset kirjallisiin kysymyksiin KK 114, 115, 134, 139, 185, 200, 208, 212, 216, 218—220, 222—225, 227—230, 232, 235—237, 240—253, 256, 258, 259, 263, 265—267/2011 vp.

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Euroopan rahoitusvakausvälineelle annettavista valtiontakauksista annetun lain 2 §:n muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 150/2011 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 5/2012 vp

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotus, jonka sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä. Keskustelu asiasta päättyi 25.4.2012 pidetyssä täysistunnossa.

PTK 42/8/2012

Keskustelussa on Esko Kiviranta Ville Vähämäen kannattamana ehdottanut, että lakiehdotus hylätään.

Selonteko hyväksyttiin.

Päätökset

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Joka hyväksyy lakiehdotuksen, äänestää "jaa"; jos "ei" voittaa, on lakiehdotus hylätty.

Pöytäkirjaan merkitään, miten kukin edustaja on äänestänyt.

Äänestyksessä eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn lakiehdotuksen äänin

jaa 78, ei 55; poissa 66.

( Ään. 1 )

( liite1 )

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

2) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi nestemäisten polttoaineiden valmisteverosta annetun lain 1 §:n muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 26/2012 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 8/2012 vp

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Käsittelyn pohjana on valtiovarainvaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä.

Yleiskeskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

3) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi puolustustarvikkeiden viennistä sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 93/2011 vp

Puolustusvaliokunnan mietintö  PuVM 3/2012 vp

Mietintö pantiin pöydälle 2.5.2012 pidettävään täysistuntoon.

__________

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Eduskunnan seuraava täysistunto on keskiviikkona 2.5.2012 kello 14.

Täysistunto lopetettiin kello 13.04.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Timo Tuovinen

​​​​