Täysistunnon pöytäkirja 45/2011 vp

PTK 45/2011 vp

tarkistettu versio 2.0

45. TIISTAINA 4. LOKAKUUTA 2011

Puhetta johti toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti (14.04—16.15).

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkittiin täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat 41 edustajaa (e = eduskuntatyöhön liittyvä tehtävä; s = sairaus; p = perhevapaa):

 • Outi Alanko-Kahiluoto /vihr
 • Mikko Alatalo /kesk
 • Sirkka-Liisa Anttila /kesk (e)
 • Satu Haapanen /vihr (e)
 • Rakel Hiltunen /sd
 • Susanna Huovinen /sd (e)
 • Mikael Jungner /sd
 • Arja Juvonen /ps (s)
 • Antti Kaikkonen /kesk (e)
 • Elsi Katainen /kesk (e)
 • Pia Kauma /kok (e)
 • Miapetra Kumpula-Natri /sd (e)
 • Merja Kyllönen /vas (e)
 • Annika Lapintie /vas
 • Paula Lehtomäki /kesk (p)
 • Jari Leppä /kesk
 • Anne Louhelainen /ps (e)
 • Pirkko Mattila /ps (e)
 • Riitta Myller /sd (e)
 • Hanna Mäntylä /ps (s)
 • Markku Mäntymaa /kok (e)
 • Ville Niinistö /vihr (e)
 • Mats Nylund /r
 • Petteri Orpo /kok (s)
 • Sirpa Paatero /sd
 • Jaana Pelkonen /kok (e)
 • Pekka Ravi /kok (e)
 • Juha Rehula /kesk (e)
 • Eero Reijonen /kesk
 • Kimmo Sasi /kok (e)
 • Anni Sinnemäki /vihr (e)
 • Jouko Skinnari /sd (e)
 • Timo Soini /ps
 • Ismo Soukola /ps (e)
 • Hanna Tainio /sd
 • Astrid Thors /r (e)
 • Reijo Tossavainen /ps (e)
 • Kauko Tuupainen /ps (s)
 • Jutta Urpilainen /sd (e)
 • Jan Vapaavuori /kok (e)
 • Anne-Mari Virolainen /kok (e)

__________

U-asiat

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Valtioneuvosto on 29.9.2011 toimittanut eduskunnalle Euroopan unionin asiat U 36—38/2011 vp, ja puhemies on lähettänyt ne käsiteltäviksi suureen valiokuntaan, jolle

asiasta U 36 lakivaliokunnan,

asiasta U 37 talousvaliokunnan sekä

asiasta U 38 liikenne- ja viestintävaliokunnan on annettava lausunto.

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi valtioneuvoston jäsenille maksettavista palkkioista ja korvauksista annetun lain 1 §:n väliaikaisesta muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 34/2011 vp

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään perustuslakivaliokuntaan.

Päätökset

Asia lähetettiin perustuslakivaliokuntaan.

2) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tasavallan presidentin palkkiosta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 35/2011 vp

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään perustuslakivaliokuntaan.

Päätökset

Asia lähetettiin perustuslakivaliokuntaan.

3) Hallituksen esitys eduskunnalle Suomen tasavallan hallituksen ja Kiinan kansantasavallan Hongkongin erityishallintoalueen hallituksen välillä keskinäisestä oikeusavusta rikosasioissa tehdyn sopimuksen hyväksymiseksi ja laiksi sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamiseksi

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 36/2011 vp

Asia lähetettiin lakivaliokuntaan.

4) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ulkomaalaislain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 37/2011 vp

Asia lähetettiin hallintovaliokuntaan, jolle sivistysvaliokunnan ja työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan on annettava lausunto.

5) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Harmaan talouden selvitysyksiköstä annetun lain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 39/2011 vp

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään valtiovarainvaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan ja tarkastusvaliokunnan on annettava lausunto.

Päätökset

Asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan ja tarkastusvaliokunnan on annettava lausunto.

6) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi maatalouden rakennetuista annetun lain 40 a §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 40/2011 vp

Asia lähetettiin maa- ja metsätalousvaliokuntaan.

7) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi maaseutuelinkeinojen rahoituslain muuttamisesta annetun lain voimaanpanosta annetun lain muuttamisesta annetun lain kumoamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 41/2011 vp

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään maa- ja metsätalousvaliokuntaan.

Päätökset

Asia lähetettiin maa- ja metsätalousvaliokuntaan.

8) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ulkomaalaisten yritysostojen seurannasta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 42/2011 vp

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään talousvaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan on annettava lausunto.

Päätökset

Asia lähetettiin talousvaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan on annettava lausunto.

9) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain ja sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovittamista koskevan Euroopan unionin lainsäädännön soveltamisesta annetun lain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 43/2011 vp

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

Päätökset

Asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

10) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi takuueläkkeestä annetun lain, kansaneläkelain 56 §:n, eläkkeensaajan asumistuesta annetun lain ja vammaisetuuksista annetun lain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 44/2011 vp

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään sosiaali- ja terveysvaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan on annettava lausunto.

Päätökset

Asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan on annettava lausunto.

11) Hallituksen esitys eduskunnalle Sey-chellien kanssa veroasioita koskevista tiedoista tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 20/2011 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 5/2011 vp

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Käsittelyn pohjana on valtiovarainvaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä. Yleiskeskustelu keskeytettiin 30.9.2011 pidetyssä täysistunnossa.

PTK 44/4/2011

Päätökset

Eduskunta hyväksyi lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

12) Hallituksen esitys eduskunnalle Costa Rican kanssa veroasioita koskevista tiedoista tehdyn sopimuksen ja pöytäkirjan hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen ja pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 21/2011 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 6/2011 vp

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Käsittelyn pohjana on valtiovarainvaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä.

Yleiskeskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

13) Hallituksen esitys eduskunnalle Euroopan paikallisen itsehallinnon peruskirjaan oikeudesta osallistua paikallishallinnon viranomaisten toimintaan tehdyn lisäpöytäkirjan hyväksymisestä ja laiksi lisäpöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 26/2011 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 1/2011 vp

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Käsittelyn pohjana on hallintovaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä.

Yleiskeskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

14) Hallituksen esitys eduskunnalle kunnallisen eläkelain, valtion eläkelain, valtion eläkelain muuttamisesta annetun lain ja evankelis-luterilaisen kirkon eläkelain muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 30/2011 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 3/2011 vp

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Käsittelyn pohjana on sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä.

Yleiskeskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

15) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi jätelain ja eräiden muiden lakien muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 29/2011 vp

Ympäristövaliokunnan mietintö  YmVM 1/2011 vp

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Käsittelyn pohjana on ympäristövaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä.

Yleiskeskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

16) Lepäämässä oleva ehdotus laiksi Ahvenanmaan itsehallintolain 59 a §:n muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Lepäämässä oleva lakiehdotus  LJL 4/2011 vp

Perustuslakivaliokunnan mietintö  PeVM 1/2011 vp

Mietintö pantiin pöydälle 5.10.2011 pidettävään täysistuntoon.

17) Lepäämässä oleva ehdotus laeiksi Suomen perustuslain 25 §:n, vaalilain ja puoluelain 9 §:n muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Lepäämässä oleva lakiehdotus  LJL 2/2011 vp

Perustuslakivaliokunnan mietintö  PeVM 2/2011 vp

Mietintö pantiin pöydälle 5.10.2011 pidettävään täysistuntoon.

18)  Kansaneläkelaitoksen valtuutettujen toimintakertomus 2010

Mietintöjen pöydällepano

Kertomus  K 1/2011 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 2/2011 vp

Mietintö pantiin pöydälle 5.10.2011 pidettävään täysistuntoon.

__________

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Eduskunnan seuraava täysistunto on huomenna keskiviikkona 5.10.2011 kello 14.

Täysistunto lopetettiin kello 16.15.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Seppo Tiitinen

​​​​