Täysistunnon pöytäkirja 45/2012 vp

PTK 45/2012 vp

Tarkistettu versio 2.0

45. KESKIVIIKKONA 2. TOUKOKUUTA 2012

Puhetta johti puhemies Eero Heinäluoma (14.04—15.57).

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkittiin täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat 26 edustajaa (e = eduskuntatyöhön liittyvä tehtävä; s = sairaus; p = perhevapaa):

 • Mikko Alatalo /kesk (s)
 • Maria Guzenina-Richardson /sd (e)
 • Jyri Häkämies /kok
 • Jouko Jääskeläinen /kd (e)
 • Sampsa Kataja /kok (e)
 • Esko Kiviranta /kesk (e)
 • Osmo Kokko /ps
 • Jukka Kopra /kok
 • Timo V. Korhonen /kesk
 • Paula Lehtomäki /kesk (p)
 • Mika Lintilä /kesk (e)
 • Markus Lohi /kesk
 • Ville Niinistö /vihr
 • Mikaela Nylander /r
 • Pentti Oinonen /ps (s)
 • Heli Paasio /sd (s)
 • Jaana Pelkonen /kok
 • Kimmo Sasi /kok (e)
 • Jouko Skinnari /sd
 • Osmo Soininvaara /vihr (e)
 • Astrid Thors /r (e)
 • Erkki Tuomioja /sd (e)
 • Kari Uotila /vas (e)
 • Stefan Wallin /r (e)
 • Pia Viitanen /sd (e)
 • Ville Vähämäki /ps (e)

__________

U-asiat

Puhemies Eero Heinäluoma:

Valtioneuvosto on 26.4.2012 toimittanut eduskunnalle Euroopan unionin asiat U 29, 30/2012 vp, ja puhemies on lähettänyt ne käsiteltäviksi suureen valiokuntaan, jolle työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan on annettava asioista lausunto.

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Hallituksen toimenpidekertomus vuodelta 2010

Ainoa käsittely

Kertomus  K 2/2011 vp

Ulkoasiainvaliokunnan mietintö  UaVM 3/2012 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Käsittelyn pohjana on ulkoasiainvaliokunnan mietintö, jossa asiaa on valmistelevasti käsitelty ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa koskevilta osilta.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi ulkoasiainvaliokunnan ehdotuksen kannanotoksi kertomuksen johdosta.

Asian käsittely päättyi ulkoasiainvaliokunnan mietinnössä käsitellyltä osalta.

2) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi puolustustarvikkeiden viennistä sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 93/2011 vp

Puolustusvaliokunnan mietintö  PuVM 3/2012 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Käsittelyn pohjana on puolustusvaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

3) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi alueiden kehittämisestä annetun lain 27 §:n muuttamisesta ja rakennerahastolain 2 luvun kumoamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 35/2012 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään hallintovaliokuntaan.

Päätökset

Asia lähetettiin hallintovaliokuntaan.

4) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi hiilidioksidin talteenottamisesta ja varastoinnista, ympäristönsuojelulain muuttamisesta ja merensuojelulain 7 §:n muuttamisesta sekä Koillis-Atlantin merellisen ympäristön suojelusta tehdyn yleissopimuksen II ja III liitteeseen tehdyn muutoksen hyväksymisestä ja laiksi muutoksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 36/2012 vp

Asia lähetettiin ympäristövaliokuntaan, jolle talousvaliokunnan on annettava lausunto.

5) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi nestemäisten polttoaineiden valmisteverosta annetun lain 1 §:n muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 26/2012 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 8/2012 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotus, jonka sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn lakiehdotuksen.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

__________

Puhemies Eero Heinäluoma:

Eduskunnan seuraava täysistunto on huomenna torstaina 3.5.2012 kello 16.

Täysistunto lopetettiin kello 15.57.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Seppo Tiitinen

​​​​