Täysistunnon pöytäkirja 47/2003 vp

PTK 47/2003 vp

Tarkistettu versio 2.0

47. TIISTAINA 2. SYYSKUUTA 2003

Puhetta johtaa puhemies Paavo Lipponen.

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkitään täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat edustajat:

 • Mikko Alatalo /kesk
 • Jouni Backman /sd
 • Tony Halme /ps
 • Marjukka Karttunen /kok
 • Jari Koskinen /kok
 • Marjaana Koskinen /sd
 • Irina Krohn /vihr
 • Miapetra Kumpula /sd
 • Seppo Kääriäinen /kesk
 • Annika Lapintie /vas
 • Paula Lehtomäki /kesk
 • Suvi Lindén /kok
 • Riikka Moilanen-Savolainen /kesk
 • Mikaela Nylander /r
 • Reino Ojala /sd
 • Maija Rask /sd
 • Kimmo Sasi /kok
 • Säde Tahvanainen /sd
 • Marja Tiura /kok

__________

Eduskuntatyöhön liittyvissä tehtävissä olevat edustajat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta eduskuntatyöhön liittyvän tehtävän vuoksi:

2.9. edustajat

 • Jouni Backman /sd
 • Marjukka Karttunen /kok
 • Irina Krohn /vihr
 • Annika Lapintie /vas
 • Paula Lehtomäki /kesk
 • Riikka Moilanen-Savolainen /kesk
 • Reino Ojala /sd
 • Kalevi Olin /sd
 • Kimmo Sasi /kok
 • Esko-Juhani Tennilä /vas
 • Marja Tiura /kok

2.—4.9. edustaja

 • Seppo Kääriäinen /kesk

Sairauspoissaolot

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta sairauden vuoksi:

2.9. edustaja

 • Marjaana Koskinen /sd

2.—30.9. edustaja

 • Tony Halme /ps

Poissaololuvat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on myöntänyt seuraavat luvat poissaoloon täysistunnosta muun syyn vuoksi:

2.9. edustajat

 • Jari Koskinen /kok
 • Miapetra Kumpula /sd

__________

Valtioneuvoston selonteko konventin tuloksista ja valmistautumisesta hallitusten väliseen konferenssiin

Puhemies:

Ilmoitetaan, että valtioneuvoston kirjelmän ohella elokuun 29. päivältä on eduskunnalle saapunut valtioneuvoston selonteko konventin tuloksista ja valmistautumisesta hallitusten väliseen konferenssiin (VNS 2/2003 vp). Selonteko on nyt saatettu eduskunnan tietoon jakamalla se edustajille.

Työjärjestyksen 23 §:n 1 momentin mukaan selonteko on pantava pöydälle johonkin seuraavaan istuntoon. Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia pannaan pöydälle tänään pidettävään toiseen istuntoon.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia pannaan pöydälle tänään pidettävään toiseen istuntoon.

__________

Uudet hallituksen esitykset

Puhemies:

Ilmoitetaan, että tasavallan presidentti on viime kesäkuun 27. päivänä ja elokuun 8., 22. ja 29. päivänä antanut eduskunnalle hallituksen esitykset HE 31—39/2003 vp.

__________

U-asiat

Puhemies:

Ilmoitetaan, että valtiopäivien ollessa keskeytettyinä ovat puhemiehelle saapuneet perustuslain 96 §:n 2 momentissa tarkoitetut Euroopan unionin asiat U 23—27/2003 vp.

Ilmoitetaan edelleen, että puhemies on lähettänyt mainitut asiat käsiteltäviksi suureen valiokuntaan, jolle

asioiden U 23 ja 24 osalta talousvaliokunnan,

asian U 25 osalta valtiovarainvaliokunnan,

asian U 26 osalta liikennevaliokunnan sekä

asian U 27 osalta ympäristövaliokunnan on annettava lausunto.

__________

Eduskunnan tietoon saatettu asetus

Puhemies:

Ilmoitetaan, että eräiden Suomelle Yhdistyneiden Kansakuntien ja Euroopan unionin jäsenenä kuuluvien velvoitusten täyttämisestä 29 päivänä joulukuuta 1967 annetun lain 2 §:ssä säädetyssä tarkoituksessa on eduskunnalle, puhemiehelle osoitettuna, saapunut sanotun lain nojalla

21 päivänä elokuuta 2003 annettu valtioneuvoston asetus Yhdistyneiden Kansakuntien turvallisuusneuvoston Irakia koskevaan päätökseen perustuvien velvoitusten täyttämisestä.

Tämä asetus (A 2/2003 vp) on nyt saatettu eduskunnan tietoon jakamalla se edustajille.

__________

Valtioneuvoston oikeuskanslerin kertomus vuodelta 2002

Puhemies:

Ilmoitetaan, että valtioneuvoston oikeuskanslerin kirjelmän ohella 1. päivältä syyskuuta 2003 on eduskunnalle saapunut valtioneuvoston oikeuskanslerin kertomus oikeuskanslerin virkatoimista ja lain noudattamista koskevista havainnoista vuodelta 2002 (K 12/2003 vp).

Tämä kertomus on nyt saatettu eduskunnan tietoon jakamalla se edustajille.

__________

Valtiontalouden tarkastusviraston kertomus vuodelta 2002

Puhemies:

Ilmoitetaan, että valtiontalouden tarkastusviraston kirjelmän ohella syyskuun 2. päivältä on eduskunnalle saapunut valtiontalouden tarkastusviraston kertomus toiminnastaan vuodelta 2002 (K 13/2003 vp).

Tämä kertomus on nyt saatettu eduskunnan tietoon jakamalla se edustajille.

__________

Kirjalliset kysymykset

Merkitään saapuneiksi vastaukset kirjallisiin kysymyksiin KK 4, 8, 11, 14, 20, 24—225, 227—231, 233—236/2003 vp.

__________

Puhemies:

Eduskunnan seuraava täysistunto on tänään kello 14.15.

Täysistunto lopetetaan kello 14.10.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Seppo Tiitinen