Täysistunnon pöytäkirja 49/2014 vp

PTK 49/2014 vp

Tunnistettu versio 2.0

49. TORSTAINA 8. TOUKOKUUTA 2014

Puhetta johtivat ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi (16.00—17.44) ja toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti (17.44—19.19).

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkittiin täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat 59 edustajaa (e = eduskuntatyöhön liittyvä tehtävä; s = sairaus; p = perhevapaa):

 • Sirkka-Liisa Anttila /kesk
 • Jouni Backman /sd
 • Maarit Feldt-Ranta /sd (s)
 • Jukka Gustafsson /sd
 • Maria Guzenina-Richardson /sd
 • Lars Erik Gästgivars /r (e)
 • Rakel Hiltunen /sd
 • Anne Holmlund /kok
 • Susanna Huovinen /sd
 • Lauri Ihalainen /sd
 • Olli Immonen /ps
 • Harri Jaskari /kok
 • Mikael Jungner /sd
 • Johanna Jurva /ps (s)
 • Jouko Jääskeläinen /kd (e)
 • Ilkka Kantola /sd
 • Mika Kari /sd
 • Inkeri Kerola /kesk (e)
 • Pentti Kettunen /ps
 • Anneli Kiljunen /sd
 • Krista Kiuru /sd
 • Mari Kiviniemi /kesk (e)
 • Miapetra Kumpula-Natri /sd
 • Merja Kuusisto /sd
 • Jukka Kärnä /sd
 • Jari Lindström /ps (e)
 • Antti Lindtman /sd
 • Päivi Lipponen /sd
 • Maria Lohela /ps (e)
 • Anne Louhelainen /ps
 • Marjo Matikainen-Kallström /kok (e)
 • Silvia Modig /vas (s)
 • Riitta Myller /sd
 • Tapani Mäkinen /kok
 • Markku Mäntymaa /kok (s)
 • Martti Mölsä /ps (e)
 • Johanna Ojala-Niemelä /sd (e)
 • Aila Paloniemi /kesk (s)
 • Tuula Peltonen /sd
 • Antti Rantakangas /kesk (e)
 • Eero Reijonen /kesk (e)
 • Pirkko Ruohonen-Lerner /ps (e)
 • Kristiina Salonen /sd
 • Anni Sinnemäki /vihr (s)
 • Jouko Skinnari /sd
 • Osmo Soininvaara /vihr (e)
 • Alexander Stubb /kok (e)
 • Kimmo Tiilikainen /kesk
 • Jani Toivola /vihr
 • Erkki Tuomioja /sd
 • Tytti Tuppurainen /sd
 • Kauko Tuupainen /ps (s)
 • Kari Uotila /vas (e)
 • Jutta Urpilainen /sd
 • Stefan Wallin /r
 • Pauliina Viitamies /sd
 • Pia Viitanen /sd
 • Juha Väätäinen /ps (e)
 • Tuula Väätäinen /sd

Nimenhuudon jälkeen ilmoittautui seuraava edustaja:

 • Anne Louhelainen /ps (16.41)

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Suullisia kysymyksiä

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Päiväjärjestyksen 1) asiana on suullinen kyselytunti, jossa esitetään kysymyksiä ministereille.

Pyydän paikalla olevia ministereitä siirtymään ministeriaitioon. Pyydän niitä edustajia, jotka haluavat esittää kysymyksen paikalla olevalle ministerille, ilmoittautumaan painamalla P-painiketta ja nousemalla seisomaan. Huomautan jälleen kerran, että sekä kysymys- että vastauspuheenvuorot saavat kestää enintään 1 minuutin.

Kirjalliset kysymykset

Eduskunnalle ovat saapuneet vastaukset kirjallisiin kysymyksiin KK 234, 239, 247, 249, 253, 257, 262, 266—269, 275, 277—279, 281—283, 286, 287, 290, 293, 298/2014 vp.

2) Valtioneuvoston oikeuskanslerin kertomus vuodelta 2012

Ainoa käsittely

Kertomus  K 7/2013 vp

Perustuslakivaliokunnan mietintö  PeVM 2/2014 vp

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Käsittelyn pohjana on perustuslakivaliokunnan mietintö.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi valiokunnan ehdotuksen kannanotoksi kertomuksen johdosta.

Asian käsittely päättyi.

3) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kirkkolain muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 13/2014 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 10/2014 vp

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Käsittelyn pohjana on hallintovaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä.

Yleiskeskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

4) Hallituksen esitys eduskunnalle eurooppalaisen luonnontieteiden tutkimusinfrastruktuurin biologiselle tiedolle (ELIXIR) perustavan konsortiosopimuksen hyväksymiseksi ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 32/2014 vp

Sivistysvaliokunnan mietintö  SiVM 3/2014 vp

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Käsittelyn pohjana on sivistysvaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä.

Yleiskeskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

5) Laki järjestyslain 7 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 14/2014 vp (Arto Satonen /kok ym.)

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään hallintovaliokuntaan.

Päätökset

Asia lähetettiin hallintovaliokuntaan.

6) Hallituksen esitys eduskunnalle kumppanuudesta ja yhteistyöstä Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Irakin tasavallan välillä tehdyn sopimuksen hyväksymisestä sekä laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 215/2013 vp

Ulkoasiainvaliokunnan mietintö  UaVM 7/2014 vp

Mietintö pantiin pöydälle 13.5.2014 pidettävään täysistuntoon.

7) Hallituksen esitys eduskunnalle Helsingissä toimivan Palestiinan edustuston asemasta Palestiinan kanssa tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 3/2014 vp

Ulkoasiainvaliokunnan mietintö  UaVM 8/2014 vp

Mietintö pantiin pöydälle 13.5.2014 pidettävään täysistuntoon.

__________

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Eduskunnan seuraava täysistunto on ensi tiistaina 13.5.2014 kello 14.

Täysistunto lopetettiin kello 19.19.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Seppo Tiitinen

​​​​