Täysistunnon pöytäkirja 52/2001 vp

PTK 52/2001 vp

Tarkistettu versio 2.0

52. TORSTAINA 3. TOUKOKUUTA 2001

Puhetta johtaa toinen varapuhemies Mikkola.

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkitään täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat edustajat:

 • Esko Aho /kesk
 • Maria Kaisa Aula /kesk
 • Eva Biaudet /r
 • Kaarina Dromberg /kok
 • Jukka Gustafsson /sd
 • Leena-Kaisa Harkimo /kok
 • Olli-Pekka Heinonen /kok
 • Ville Itälä /kok
 • Seppo Kanerva /kok
 • Suvi Lindén /kok
 • Paavo Lipponen /sd
 • Olli Nepponen /kok
 • Sauli Niinistö /kok
 • Kalevi Olin /sd
 • Kirsi Piha /kok
 • Pauli Saapunki /kesk
 • Matti Saarinen /sd
 • Suvi-Anne Siimes /vas
 • Marjatta Vehkaoja /sd
 • Anu Vehviläinen /kesk
 • Jaana Ylä-Mononen /kesk

__________

Eduskuntatyöhön liittyvissä tehtävissä olevat edustajat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta eduskuntatyöhön liittyvän tehtävän vuoksi:

3.5. edustajat

 • Kaarina Dromberg /kok
 • Ville Itälä /kok
 • Suvi Lindén /kok
 • Sauli Niinistö /kok

3. ja 4.5. edustajat

 • Maria Kaisa Aula /kesk
 • Paavo Lipponen /sd
 • Suvi-Anne Siimes /vas

Sairauspoissaolot

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta sairauden vuoksi:

3.5. edustajat

 • Kirsi Piha /kok
 • Marjatta Vehkaoja /sd

Poissaololuvat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on myöntänyt seuraavat luvat poissaoloon täysistunnosta muun syyn vuoksi:

3.5. edustaja

 • Riitta Korhonen /kok

3. ja 4.5. edustajat

 • Seppo Kanerva /kok
 • Olli Nepponen /kok
 • Pauli Saapunki /kesk

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Elintarvikkeiden turvallisuus

Ajankohtaiskeskustelu

Keskustelualoite  KA 4/2001 vp (Jukka Vihriälä /kesk ym.)

Toinen varapuhemies:

Päiväjärjestyksen 1) asiana on ajankohtaiskeskustelu elintarvikkeiden turvallisuudesta. Avauspuheenvuorot asiasta käyttävät keskustelualoitteen ensimmäinen allekirjoittaja ed. Vihriälä ja ministeri Hemilä. Näiden puheenvuorojen pituus on enintään 7 minuuttia. Avauspuheenvuorojen jälkeen käydään yksi ryhmäpuheenvuorokierros, jossa puheenvuoron pituus on enintään 5 minuuttia. Tämän jälkeen puhemies myöntää harkintansa mukaan enintään 1 minuutin pituisia puheenvuoroja. Puheenvuoron voi varata tästä alkaen V-painiketta käyttäen.

Asia on loppuun käsitelty.

2) Hallituksen esitys Bosnia ja Hertsegovinan kanssa tehdyn sijoitusten edistämistä ja suojaamista koskevan sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 41/2001 vp

Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti ulkoasiainvaliokuntaan.

3) Hallituksen esitys Makedonian kanssa tehdyn sijoitusten edistämistä ja suojaamista koskevan sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 42/2001 vp

Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti ulkoasiainvaliokuntaan.

4) Hallituksen esitys laiksi turvallisuusselvityksistä ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 43/2001 vp

Toinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään hallintovaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan on annettava asiasta lausunto.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään hallintovaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan on annettava asiasta lausunto.

5) Hallituksen esitys laiksi kuntalain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 46/2001 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään hallintovaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan on annettava asiasta lausunto.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään hallintovaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan on annettava asiasta lausunto.

6) Hallituksen esitys laiksi asumistukilain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 62/2001 vp

Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti ympäristövaliokuntaan.

7) Hallituksen esitys laiksi autoverolain muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 197/2000 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 4/2001 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

8) Hallituksen esitys laiksi sairausvakuutuslain 5 a ja 9 §:n muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 37/2001 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 8/2001 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

__________

Ensimmäinen varapuhemies:

Eduskunnan seuraava täysistunto on huomenna perjantaina kello 13.

Täysistunto lopetetaan kello 21.22.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Jouni Vainio