Täysistunnon pöytäkirja 52/2007 vp

PTK 52/2007 vp

Tarkistettu versio 2.0

52. PERJANTAINA 21. SYYSKUUTA 2007

Puhetta johti puhemies Sauli Niinistö.

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkittiin täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat 25 edustajaa:

 • Matti Ahde /sd
 • Eero Akaan-Penttilä /kok
 • Maria Guzenina-Richardson /sd
 • Sinikka Hurskainen /sd
 • Liisa Hyssälä /kesk
 • Reijo Kallio /sd
 • Oiva Kaltiokumpu /kesk
 • Katri Komi /kesk
 • Marjaana Koskinen /sd
 • Suvi Lindén /kok
 • Outi Mäkelä /kok
 • Petteri Orpo /kok
 • Sanna Perkiö /kok
 • Kari Rajamäki /sd
 • Antti Rantakangas /kesk
 • Eero Reijonen /kesk
 • Tero Rönni /sd
 • Petri Salo /kok
 • Pertti Salovaara /kesk
 • Johanna Sumuvuori /vihr
 • Esko-Juhani Tennilä /vas
 • Raija Vahasalo /kok
 • Matti Vanhanen /kesk
 • Pia Viitanen /sd
 • Pekka Vilkuna /kesk

Nimenhuudon jälkeen ilmoittautuivat seuraavat 3 edustajaa:

 • Petteri Orpo /kok
 • Raija Vahasalo /kok
 • Pia Viitanen /sd

__________

Eduskuntatyöhön liittyvissä tehtävissä olevat edustajat

Merkittiin seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta eduskuntatyöhön liittyvän tehtävän vuoksi:

21.9. edustaja

 • Matti Vanhanen /kesk

24. ja 25.9. edustaja

 • Anne-Mari Virolainen /kok

24.—26.9. edustajat

 • Outi Alanko-Kahiluoto /vihr
 • Jukka Gustafsson /sd
 • Anna-Maja Henriksson /r
 • Merja Kuusisto /sd
 • Merja Kyllönen /vas
 • Esa Lahtela /sd
 • Jari Larikka /kok
 • Markus Mustajärvi /vas
 • Arto Satonen /kok
 • Paula Sihto /kesk
 • Katja Taimela /sd
 • Tarja Tallqvist /kd
 • Jyrki Yrttiaho /vas

24.—27.9. edustaja

 • Kimmo Sasi /kok

24.—28.9. edustajat

 • Hannu Hoskonen /kesk
 • Matti Kangas /vas
 • Miapetra Kumpula-Natri /sd
 • Jouko Laxell /kok
 • Marjo Matikainen-Kallström /kok
 • Sirpa Paatero /sd
 • Antti Rantakangas /kesk
 • Jouko Skinnari /sd
 • Ulla-Maj Wideroos /r

Sairauspoissaolot

Merkittiin seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta sairauden vuoksi:

21.9. edustajat

 • Marjaana Koskinen /sd
 • Marja Tiura /kok

__________

Uudet hallituksen esitykset

Puhemies:

Ilmoitetaan, että tasavallan presidentti on tänään 21. päivänä syyskuuta 2007 antanut eduskunnalle hallituksen esitykset HE 80—87/2007 vp.

__________

Kirjalliset kysymykset

Merkittiin saapuneiksi vastaukset kirjallisiin kysymyksiin KK 247, 252—265/2007 vp.

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Hallituksen esitys valtion talousarvioksi vuodelle 2008

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 62/2007 vp

Puhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään valtiovarainvaliokuntaan.

Asian käsittely keskeytettiin viime istunnossa.

PTK 51/1/2007

Tämän asian yhteydessä sallitaan keskustelu myös päiväjärjestyksen 2)—26) asiasta.

(Hälinää) Pyytäisin edustajia rauhoittumaan ja seuraamaan asian käsittelyä, mikä täällä on tarkoituksena.

Päätökset

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksyttiin ja asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan.

2) Hallituksen esitys laeiksi valtioneuvostosta annetun lain 1 §:n muuttamisesta ja eräiden tehtävien siirtämisestä työ- ja elinkeinoministeriöön

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 54/2007 vp

Asia lähetettiin puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti perustuslakivaliokuntaan, jolle talousvaliokunta sekä työelämä- ja tasa-arvovaliokunta voivat halutessaan antaa asiasta lausunnon. Mahdolliset lausunnot tulee antaa viimeistään keskiviikkona 10. lokakuuta.

3) Hallituksen esitys eräiden tehtävien siirtämistä valtiovarainministeriöön koskevaksi lainsäädännöksi

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 56/2007 vp

Asia lähetettiin puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti hallintovaliokuntaan.

4) Hallituksen esitys vuoden 2008 tuloveroasteikkolaiksi ja eräiksi muiksi tuloveroperusteita koskeviksi muutoksiksi

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 57/2007 vp

Asia lähetettiin puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti valtiovarainvaliokuntaan.

5) Hallituksen esitys laiksi perintö- ja lahjaverolain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 58/2007 vp

Asia lähetettiin puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti valtiovarainvaliokuntaan.

6) Hallituksen esitys arvopapereiden verottamiseen liittyvien eräiden säännösten muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 59/2007 vp

Asia lähetettiin puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti valtiovarainvaliokuntaan.

7) Hallituksen esitys laiksi alkoholi- ja alkoholijuomaverosta annetun lain liitteen muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 60/2007 vp

Asia lähetettiin puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti valtiovarainvaliokuntaan, jolle sosiaali- ja terveysvaliokunnan on annettava asiasta lausunto.

8) Hallituksen esitys laeiksi nestemäisten polttoaineiden valmisteverosta sekä sähkön ja eräiden polttoaineiden valmisteverosta annettujen lakien muuttamisesta sekä laiksi yksityisestä huvialuksesta suoritettavasta polttoainemaksusta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 61/2007 vp

Asia lähetettiin puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti valtiovarainvaliokuntaan, jolle ympäristövaliokunnan on annettava asiasta lausunto.

9) Hallituksen esitys laeiksi opintotukilain sekä lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen opiskelijoiden koulumatkatuesta annetun lain 3 a §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 64/2007 vp

Asia lähetettiin puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti sivistysvaliokuntaan.

10) Hallituksen esitys laiksi taiteen edistämisen järjestelystä annetun lain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 65/2007 vp

Asia lähetettiin puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti sivistysvaliokuntaan.

11) Hallituksen esitys laiksi arkistolain 1 ja 14 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 66/2007 vp

Asia lähetettiin puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti sivistysvaliokuntaan.

12) Hallituksen esitys laiksi ammatillisesta koulutuksesta annetun lain 17 ja 19 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 67/2007 vp

Asia lähetettiin puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti sivistysvaliokuntaan.

13) Hallituksen esitys laiksi kulttuuriaineistojen tallettamisesta ja säilyttämisestä sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 68/2007 vp

Asia lähetettiin puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti sivistysvaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan on annettava asiasta lausunto.

14) Hallituksen esitys laiksi Helsingin eurooppalaisesta koulusta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 69/2007 vp

Asia lähetettiin puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti sivistysvaliokuntaan.

15) Hallituksen esitys laeiksi elintarvikelain muuttamisesta ja Elintarviketurvallisuusvirastosta annetun lain 1 §:n 2 momentin kumoamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 70/2007 vp

Asia lähetettiin puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti maa- ja metsätalousvaliokuntaan.

16) Hallituksen esitys laiksi maatalouden interventiorahastosta annetun lain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 71/2007 vp

Asia lähetettiin puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti maa- ja metsätalousvaliokuntaan.

17) Hallituksen esitys laiksi lentoliikenteen valvontamaksusta annetun lain 4 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 72/2007 vp

Asia lähetettiin puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti liikenne- ja viestintävaliokuntaan.

18) Hallituksen esitys laiksi maatalousyrittäjien lomituspalvelulain 6 ja 7 f §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 74/2007 vp

Asia lähetettiin puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

19) Hallituksen esitys laiksi lapsilisälain 7 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 75/2007 vp

Asia lähetettiin puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

20) Hallituksen esitys laeiksi sairausvakuutuslain ja työnantajan sosiaaliturvamaksusta annetun lain 4 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 76/2007 vp

Asia lähetettiin puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

21) Hallituksen esitys laiksi vuorotteluvapaalain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 77/2007 vp

Asia lähetettiin puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaan.

22) Hallituksen esitys laiksi julkisesta työvoimapalvelusta annetun lain 7 luvun 5 ja 11 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 78/2007 vp

Asia lähetettiin puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaan.

23) Hallituksen esitys laiksi asumistukilain 11 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 79/2007 vp

Asia lähetettiin puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti ympäristövaliokuntaan.

24) Valtion tilinpäätöskertomus vuodelta 2006

Lähetekeskustelu

Kertomus  K 12/2007 vp

Toinen varapuhemies:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 24) asia.

25) Valtiontalouden tarkastusviraston erilliskertomus eduskunnalle valtion varainhoitovuoden 2006 tilinpäätöksen ja valtion tilinpäätöskertomuksen tarkastuksesta

Lähetekeskustelu

Kertomus  K 13/2007 vp

Toinen varapuhemies:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 25) asia.

26) Valtiontalouden tarkastusviraston kertomus eduskunnalle toiminnastaan varainhoitovuodelta 2006

Lähetekeskustelu

Kertomus  K 14/2007 vp

Toinen varapuhemies:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 26) asia.

27) Hallituksen esitys laiksi vakuutusyhtiölain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 21/2007 vp

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan mietintö  TyVM 2/2007 vp

Toinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan mietintö. Ensin yleiskeskustelu, sitten yksityiskohtainen käsittely.

Yleiskeskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä hyväksyttiin lakiehdotusten sisältö mietinnön mukaisena.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

28) Hallituksen esitys laiksi sotilasoikeudenkäyntiasioita käsittelevistä yleisistä alioikeuksista annetun lain 1 §:n muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 50/2007 vp

Lakivaliokunnan mietintö  LaVM 4/2007 vp

Toinen varapuhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Lakiehdotus hyväksyttiin.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

29) Hallituksen esitys Kansainvälisen merenpohjajärjestön erioikeuksista ja vapauksista tehdyn pöytäkirjan hyväksymisestä sekä laiksi sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 35/2007 vp

Ulkoasiainvaliokunnan mietintö  UaVM 2/2007 vp

Mietintö pantiin pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

30) Hallituksen esitys laiksi kirkkolain 25 luvun 8 §:n muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 40/2007 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 4/2007 vp

Mietintö pantiin pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

31) Hallituksen esitys kansainvälistä hydrografista järjestöä koskevan yleissopimuksen muuttamisesta tehdyn pöytäkirjan mukaan lukien siihen sisältyvän kansainvälistä merikartoitusjärjestöä koskevan yleissopimuksen konsolidoidun toisinnon hyväksymisestä ja laiksi niiden lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 36/2007 vp

Liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö  LiVM 4/2007 vp

Mietintö pantiin pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

32) Hallituksen esitys laiksi sairausvakuutuslain muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 41/2007 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 4/2007 vp

Mietintö pantiin pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

__________

Toinen varapuhemies:

Eduskunnan seuraava täysistunto on ensi tiistaina kello 14.

Täysistunto lopetettiin kello 17.48.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Seppo Tiitinen