Täysistunnon pöytäkirja 55/2014 vp

PTK 55/2014 vp

Tarkistettu versio 2.0

55. KESKIVIIKKONA 21. TOUKOKUUTA 2014

Puhetta johtivat puhemies Eero Heinäluoma (14.03—16.30) ja toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti (16.30—18.15).

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkittiin täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat 39 edustajaa (e = eduskuntatyöhön liittyvä tehtävä; s = sairaus; p = perhevapaa):

 • Sirkka-Liisa Anttila /kesk
 • Maarit Feldt-Ranta /sd (s)
 • Lars Erik Gästgivars /r
 • Satu Haapanen /vihr
 • Anna-Maja Henriksson /r (e)
 • James Hirvisaari /m11 (s)
 • Olli Immonen /ps
 • Mikael Jungner /sd
 • Johanna Jurva /ps (s)
 • Sampsa Kataja /kok
 • Krista Kiuru /sd (s)
 • Merja Kyllönen /vas
 • Mika Lintilä /kesk
 • Eeva-Maria Maijala /kesk
 • Riitta Myller /sd
 • Merja Mäkisalo-Ropponen /sd (e)
 • Markku Mäntymaa /kok (s)
 • Mats Nylund /r
 • Petteri Orpo /kok (s)
 • Tom Packalén /ps
 • Aino-Kaisa Pekonen /vas
 • Tuula Peltonen /sd
 • Markku Rossi /kesk
 • Päivi Räsänen /kd (e)
 • Kristiina Salonen /sd (s)
 • Kimmo Sasi /kok
 • Anni Sinnemäki /vihr
 • Osmo Soininvaara /vihr
 • Ismo Soukola /ps
 • Alexander Stubb /kok
 • Hanna Tainio /sd (e)
 • Jani Toivola /vihr
 • Maria Tolppanen /ps
 • Kari Tolvanen /kok
 • Jutta Urpilainen /sd (e)
 • Mirja Vehkaperä /kesk
 • Pia Viitanen /sd (e)
 • Henna Virkkunen /kok
 • Pertti Virtanen /ps (s)

Nimenhuudon jälkeen ilmoittautuivat seuraavat 8 edustajaa:

 • Kari Tolvanen /kok (14.23)
 • Tom Packalén /ps (14.23)
 • Päivi Räsänen /kd (14.25)
 • Osmo Soininvaara /vihr (14.40)
 • Anni Sinnemäki /vihr (15.18)
 • Tuula Peltonen /sd (15.45)
 • Mika Lintilä /kesk (17.07)
 • Sirkka-Liisa Anttila /kesk (17.33)

__________

Kertomukset

Puhemies Eero Heinäluoma:

Eduskunnan kirjaston hallitus on 27.3.2014 antanut eduskunnalle kertomuksen Eduskunnan kirjaston hoidosta ja toiminnasta vuonna 2013 (K 3/2014 vp).

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Valtioneuvoston selonteko kehityspolitiikan vaikuttavuudesta ja johdonmukaisuudesta — Kohti reilumpaa maailmaa ilman köyhyyttä

Lähetekeskustelu

Valtioneuvoston selonteko  VNS 5/2014 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään ulkoasiainvaliokuntaan, jolle valtiovarainvaliokunnan, maa- ja metsätalousvaliokunnan sekä ympäristövaliokunnan on annettava lausunto.

Valtioneuvoston esittelypuheenvuoron jälkeen keskustelu käydään etukäteen pyydettyjen puheenvuorojen osalta nopeatahtisena. Ryhmäpuheenvuorojen pituus on enintään 5 minuuttia ja muiden etukäteen varattujen puheenvuorojen pituus myös enintään 5 minuuttia.

Puhemiesneuvosto suosittaa, että nopeatahtisen keskusteluosuuden jälkeen pidettävät puheenvuorot kestävät nekin enintään 5 minuuttia.

Päätökset

Asia lähetettiin ulkoasiainvaliokuntaan, jolle valtiovarainvaliokunnan, maa- ja metsätalousvaliokunnan sekä ympäristövaliokunnan on annettava lausunto.

2) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi sairausvakuutuslain ja Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista annetun lain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 63/2014 vp

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

Päätökset

Asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

3) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi apteekkimaksusta annetun lain 1 a ja 2 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 64/2014 vp

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

Päätökset

Asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

4) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi standardisoimislain ja teknisten määräysten ilmoitusmenettelyä koskevien Euroopan yhteisöjen säännösten soveltamisesta annetun lain kumoamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 59/2014 vp

Talousvaliokunnan mietintö  TaVM 3/2014 vp

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Käsittelyn pohjana on talousvaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä.

Yleiskeskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

5) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi vuorotteluvapaalain muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 36/2014 vp

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan mietintö  TyVM 2/2014 vp

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Käsittelyn pohjana on työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

6) Eduskunnan tilintarkastajien tilintarkastuskertomus eduskunnan tilinpäätöksestä, toimintakertomuksesta ja kirjanpidosta se-kä hallinnosta vuodelta 2013

Mietintöjen pöydällepano

Kertomus  K 8/2014 vp

Tarkastusvaliokunnan mietintö  TrVM 2/2014 vp

Mietintö pantiin pöydälle 22.5.2014 pidettävään täysistuntoon.

7) Eduskunnan tilintarkastajien tilintarkastuskertomus Valtiontalouden tarkastusviraston tilinpäätöksestä, toimintakertomuksesta ja kirjanpidosta sekä hallinnosta vuodelta 2013

Mietintöjen pöydällepano

Kertomus  K 9/2014 vp

Tarkastusvaliokunnan mietintö  TrVM 3/2014 vp

Mietintö pantiin pöydälle 22.5.2014 pidettävään täysistuntoon.

8) Eduskunnan tilintarkastajien tilintarkastuskertomus Ulkopoliittisen instituutin tilinpäätöksestä, toimintakertomuksesta ja kirjanpidosta sekä hallinnosta vuodelta 2013

Mietintöjen pöydällepano

Kertomus  K 10/2014 vp

Tarkastusvaliokunnan mietintö  TrVM 4/2014 vp

Mietintö pantiin pöydälle 22.5.2014 pidettävään täysistuntoon.

9) Hallituksen esitys eduskunnalle yhteistyöstä ulkomaanopetuksen alalla Suomen ja Ruotsin välillä tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 57/2014 vp

Sivistysvaliokunnan mietintö  SiVM 4/2014 vp

Mietintö pantiin pöydälle 22.5.2014 pidettävään täysistuntoon.

__________

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Eduskunnan seuraava täysistunto on huomenna torstaina 22.5.2014 kello 16.

Täysistunto lopetettiin kello 18.15.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Seppo Tiitinen

​​​​