Täysistunnon pöytäkirja 56/2005 vp

PTK 56/2005 vp

Tarkistettu versio 2.0

56. KESKIVIIKKONA 18. TOUKOKUUTA 2005

Puhetta johtaa ensimmäinen varapuhemies Markku Koski.

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkitään täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat edustajat:

 • Mikko Alatalo /kesk
 • Janina Andersson /vihr
 • Arto Bryggare /sd
 • Tarja Cronberg /vihr
 • Jan-Erik Enestam /r
 • Sari Essayah /kd
 • Merikukka Forsius-Harkimo /vihr
 • Christina Gestrin /r
 • Tuula Haatainen /sd
 • Lasse Hautala /kesk
 • Hanna-Leena Hemming /kok
 • Hannu Hoskonen /kesk
 • Liisa Hyssälä /kesk
 • Antti Kaikkonen /kesk
 • Tanja Karpela /kesk
 • Jyrki Kasvi /vihr
 • Anneli Kiljunen /sd
 • Kimmo Kiljunen /sd
 • Juha Korkeaoja /kesk
 • Johannes Koskinen /sd
 • Reijo Laitinen /sd
 • Paula Lehtomäki /kesk
 • Pehr Löv /r
 • Hannes Manninen /kesk
 • Marjo Matikainen-Kallström /kok
 • Reino Ojala /sd
 • Terhi Peltokorpi /kesk
 • Pirkko Peltomo /sd
 • Lyly Rajala /kok
 • Aulis Ranta-Muotio /kesk
 • Juha Rehula /kesk
 • Jukka Roos /sd
 • Markku Rossi /kesk
 • Pertti Salovaara /kesk
 • Arto Satonen /kok
 • Anni Sinnemäki /vihr
 • Timo Soini /ps
 • Pentti Tiusanen /vas
 • Jan Vapaavuori /kok
 • Jari Vilén /kok
 • Lasse Virén /kok
 • Matti Väistö /kesk
 • Tuula Väätäinen /sd

Nimenhuudon jälkeen ilmoittautuu seuraava edustaja:

 • Juha Korkeaoja /kesk

__________

Eduskuntatyöhön liittyvissä tehtävissä olevat edustajat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta eduskuntatyöhön liittyvän tehtävän vuoksi:

18.5. edustajat

 • Juha Korkeaoja /kesk
 • Paula Lehtomäki /kesk
 • Hannes Manninen /kesk
 • Lauri Oinonen /kesk
 • Pentti Tiusanen /vas

18. ja 19.5. edustajat

 • Mikko Elo /sd
 • Kimmo Sasi /kok

18.—20.5. edustaja

 • Tuula Haatainen /sd

Poissaololuvat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on myöntänyt seuraavat luvat poissaoloon täysistunnosta muun syyn vuoksi:

18.5. edustajat

 • Esko Kiviranta /kesk
 • Reijo Laitinen /sd
 • Pehr Löv /r
 • Reino Ojala /sd
 • Jukka Roos /sd

18. ja 19.5. edustajat

 • Hanna-Leena Hemming /kok
 • Anni Sinnemäki /vihr

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Hallituksen esitys laiksi ammattikorkeakoululain muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 24/2004 vp

Sivistysvaliokunnan mietintö  SiVM 2/2005 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on sivistysvaliokunnan mietintö n:o 2. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotus yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Yksityiskohtainen käsittely:

Lakiehdotuksen sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyy.

2) Hallituksen esitys laeiksi yksityisestä terveydenhuollosta annetun lain, terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain sekä yksityisten sosiaalipalvelujen valvonnasta annetun lain muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 34/2005 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 6/2005 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö n:o 6. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotukset yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Yksityiskohtainen käsittely:

Lakiehdotusten sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyy.

3) Laki tuloverolain 31 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 48/2005 vp (Martti Korhonen /vas ym.)

Ensimmäinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään valtiovarainvaliokuntaan.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään valtiovarainvaliokuntaan.

4) Laki sairausvakuutuslain 4 luvun 7 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 50/2005 vp (Anne Huotari /vas ym.)

Ensimmäinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

__________

Ensimmäinen varapuhemies:

Eduskunnan seuraava täysistunto on huomenna torstaina kello 16.30.

Täysistunto lopetetaan kello 16.32.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Seppo Tiitinen

​​​​