Täysistunnon pöytäkirja 56/2006 vp

PTK 56/2006 vp

Tarkistettu versio 2.0

56. KESKIVIIKKONA 17. TOUKOKUUTA 2006

Puhetta johtaa puhemies Paavo Lipponen.

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkitään täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat edustajat:

 • Eva Biaudet /r
 • Arto Bryggare /sd
 • Kaarina Dromberg /kok
 • Nils-Anders Granvik /r
 • Eero Heinäluoma /sd
 • Klaus Hellberg /sd
 • Susanna Huovinen /sd
 • Sinikka Hurskainen /sd
 • Liisa Hyssälä /kesk
 • Roger Jansson /r
 • Ilkka Kanerva /kok
 • Kyösti Karjula /kesk
 • Marjukka Karttunen /kok
 • Antero Kekkonen /sd
 • Inkeri Kerola /kesk
 • Johannes Koskinen /sd
 • Irina Krohn /vihr
 • Miapetra Kumpula-Natri /sd
 • Esko Kurvinen /kok
 • Seppo Kääriäinen /kesk
 • Jaakko Laakso /vas
 • Seppo Lahtela /kesk
 • Kalevi Lamminen /kok
 • Marjo Matikainen-Kallström /kok
 • Rosa Meriläinen /vihr
 • Mikaela Nylander /r
 • Klaus Pentti /kesk
 • Susanna Rahkonen /sd
 • Paula Risikko /kok
 • Markku Rossi /kesk
 • Sari Sarkomaa /kok
 • Kimmo Sasi /kok
 • Suvi-Anne Siimes /vas
 • Seppo Särkiniemi /kesk
 • Ilkka Taipale /sd
 • Kimmo Tiilikainen /kesk
 • Unto Valpas /vas
 • Matti Vanhanen /kesk
 • Ahti Vielma /kok
 • Pia Viitanen /sd

Nimenhuudon jälkeen ilmoittautuu seuraava edustaja:

 • Kimmo Tiilikainen /kesk

__________

Eduskuntatyöhön liittyvissä tehtävissä olevat edustajat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta eduskuntatyöhön liittyvän tehtävän vuoksi:

17.5. edustajat

 • Liisa Hyssälä /kesk
 • Roger Jansson /r
 • Johannes Koskinen /sd
 • Irina Krohn /vihr
 • Seppo Kääriäinen /kesk
 • Klaus Pentti /kesk
 • Markku Rossi /kesk
 • Kimmo Sasi /kok
 • Seppo Särkiniemi /kesk
 • Ilkka Taipale /sd

17. ja 18.5. edustajat

 • Kaarina Dromberg /kok
 • Susanna Huovinen /sd
 • Sinikka Hurskainen /sd
 • Matti Vanhanen /kesk

17.—19.5. edustajat

 • Arto Bryggare /sd
 • Klaus Hellberg /sd
 • Inkeri Kerola /kesk

Sairauspoissaolot

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavan ilmoituksen poissaolosta täysistunnosta sairauden vuoksi:

17. ja 18.5. edustaja

 • Suvi-Anne Siimes /vas

Poissaololuvat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on myöntänyt seuraavat luvat poissaoloon täysistunnosta muun syyn vuoksi:

17.5. edustajat

 • Eva Biaudet /r
 • Anneli Kiljunen /sd
 • Lauri Kähkönen /sd
 • Kalevi Lamminen /kok
 • Minna Lintonen /sd
 • Riikka Moilanen-Savolainen /kesk
 • Virpa Puisto /sd
 • Jukka Roos /sd
 • Minna Sirnö /vas
 • Satu Taiveaho /sd

__________

Kansaneläkelaitoksen valtuutettujen toimintakertomus vuodelta 2005

Puhemies:

Ilmoitetaan, että Kansaneläkelaitoksen valtuutettujen kirjelmän ohella 4. päivältä huhtikuuta 2006 on eduskunnalle saapunut Kansaneläkelaitoksen valtuutettujen toimintakertomus vuodelta 2005 (K 7/2006 vp). Tämä kertomus on nyt saatettu eduskunnan tietoon jakamalla se edustajille.

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1)  Eduskunnan pankkivaltuutettujen täydennysvaali

Vaaleja

Puhemies:

Päiväjärjestyksen 1) asiana on eduskunnan pankkivaltuutettujen täydennysvaali.

Kun täydennysvaalia varten vaalisäännön 8 ja 13 §:n mukaisesti jätetyssä ehdokaslistassa on eduskunnan pankkivaltuutettujen jäseneksi ehdotettu valittavaksi yhtä monta kuin vaalissa on valittavia, totean vaalisäännön 10 §:n nojalla, että vaali on yksimielinen ja että jäseneksi on tullut valituksi ehdokaslistan mukaisesti ed. Markku Koski.

Asia on loppuun käsitelty.

2) Hallituksen esitys laeiksi Merenkulkulaitoksesta annetun lain sekä öljysuojarahastosta annetun lain 5 §:n muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 40/2006 vp

Liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö  LiVM 9/2006 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö n:o 9. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotukset yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Yksityiskohtainen käsittely:

Lakiehdotusten sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyy.

3) Hallituksen esitys lannoitevalmistelaiksi

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 71/2005 vp

Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö  MmVM 3/2006 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö n:o 3. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotus yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Yksityiskohtainen käsittely:

Lakiehdotuksen sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyy.

4) Hallituksen esitys laeiksi arvopaperimarkkinalain, kauppakamarilain ja Rahoitustarkastuksesta annetun lain muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 6/2006 vp

Talousvaliokunnan mietintö  TaVM 6/2006 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on talousvaliokunnan mietintö n:o 6. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotukset yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Yksityiskohtainen käsittely:

Lakiehdotusten sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyy.

5) Hallituksen esitys laiksi eräiden Euroopan unionin jäsenvaltioiden kansalaisten työntekoa koskevien tietojen rekisteröinnistä, ulkomaalaislain 85 §:n muuttamisesta sekä ulkomaalaisrekisteristä annetun lain 5 ja 7 §:n muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 46/2006 vp

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan mietintö  TyVM 3/2006 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan mietintö n:o 3. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotukset yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Yksityiskohtainen käsittely:

Lakiehdotusten sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyy.

6) Hallituksen esitys Suomen ja Norjan välillä tavaroiden ja palvelujen vaihdon ylläpitämisestä sota- ja kriisitilanteissa tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Osittain ainoa, osittain toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 41/2006 vp

Talousvaliokunnan mietintö  TaVM 4/2006 vp

Puhemies:

Ensin käydään keskustelu asiasta kokonaisuudessaan. Sen jälkeen päätetään ainoassa käsittelyssä talousvaliokunnan mietinnön ensimmäiseen ponteen sisältyvästä ehdotuksesta, joka koskee sopimuksen hyväksymistä. Lopuksi päätetään toisessa käsittelyssä lakiehdotuksesta, joka voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei synny.

Sopimus hyväksytään.

Lakiehdotus hyväksytään.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyy.

Asia on loppuun käsitelty.

7) Hallituksen esitys laiksi mittayksiköistä ja mittanormaalijärjestelmästä annetun lain muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 42/2006 vp

Talousvaliokunnan mietintö  TaVM 5/2006 vp

Puhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei synny.

Lakiehdotus hyväksytään.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyy.

Asia on loppuun käsitelty.

8) Tiemaksulaki

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 41/2006 vp (Erkki Pulliainen /vihr ym.)

Puhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään liikenne- ja viestintävaliokuntaan.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään liikenne- ja viestintävaliokuntaan.

__________

Puhemies:

Eduskunnan seuraava täysistunto on huomenna torstaina kello 16.30.

Täysistunto lopetetaan kello 17.29.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Seppo Tiitinen