Täysistunnon pöytäkirja 56/2012 vp

PTK 56/2012 vp

Tarkistettu versio 2.0

56. TORSTAINA 24. TOUKOKUUTA 2012

Puhetta johtivat puhemies Eero Heinäluoma (16.00—18.01) ja toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti (18.01—18.08).

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkittiin täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat 45 edustajaa (e = eduskuntatyöhön liittyvä tehtävä; s = sairaus; p = perhevapaa):

 • Markku Eestilä /kok (e)
 • Satu Haapanen /vihr
 • Jussi Halla-aho /ps
 • Leena Harkimo /kok (e)
 • Lauri Heikkilä /ps (e)
 • Susanna Huovinen /sd
 • Harri Jaskari /kok
 • Johanna Karimäki /vihr
 • Pentti Kettunen /ps (e)
 • Esko Kiviranta /kesk (e)
 • Paula Lehtomäki /kesk (p)
 • Eeva Maria Maijala /kesk
 • Marjo Matikainen-Kallström /kok
 • Riitta Myller /sd
 • Lasse Männistö /kok
 • Hanna Mäntylä /ps
 • Markku Mäntymaa /kok (s)
 • Mats Nylund /r
 • Pentti Oinonen /ps (s)
 • Heli Paasio /sd (s)
 • Aila Paloniemi /kesk (e)
 • Mauri Pekkarinen /kesk
 • Leena Rauhala /kd (e)
 • Markku Rossi /kesk (e)
 • Simo Rundgren /kesk (e)
 • Matti Saarinen /sd (e)
 • Sari Sarkomaa /kok (e)
 • Kimmo Sasi /kok
 • Anni Sinnemäki /vihr (s)
 • Jouko Skinnari /sd (e)
 • Timo Soini /ps (s)
 • Alexander Stubb /kok (e)
 • Astrid Thors /r (e)
 • Jani Toivola /vihr (e)
 • Erkki Tuomioja /sd (e)
 • Tytti Tuppurainen /sd
 • Kauko Tuupainen /ps (e)
 • Kari Uotila /vas
 • Jutta Urpilainen /sd
 • Raija Vahasalo /kok (e)
 • Stefan Wallin /r (e)
 • Anu Vehviläinen /kesk
 • Pia Viitanen /sd
 • Ville Vähämäki /ps (e)
 • Juha Väätäinen /ps (s)

Nimenhuudon jälkeen ilmoittautui seuraava edustaja:

 • Marjo Matikainen-Kallström /kok (16.17)

__________

Hallituksen esitykset

Puhemies Eero Heinäluoma:

Valtioneuvosto on tänään 24.5.2012 antanut eduskunnalle hallituksen esitykset HE 48, 49/2012 vp, joista hallituksen esitys 48 on esitys vuoden 2012 toiseksi lisätalousarvioksi.

Lisätalousarvion johdosta tehtävät talousarvioaloitteet on jätettävä keskuskansliaan viimeistään maanantaina 28.5. kello 12.

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

2) Eduskunnan tilintarkastajien tilintarkastuskertomus eduskunnan tilinpäätöksestä, toimintakertomuksesta ja kirjanpidosta sekä hallinnosta vuodelta 2011

Lähetekeskustelu

Kertomus  K 11/2012 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään tarkastusvaliokuntaan.

Päätökset

Asia lähetettiin tarkastusvaliokuntaan.

3) Eduskunnan tilintarkastajien tilintarkastuskertomus Valtiontalouden tarkastusviraston tilinpäätöksestä, toimintakertomuksesta ja kirjanpidosta sekä hallinnosta vuodelta 2011

Lähetekeskustelu

Kertomus  K 12/2012 vp

Asia lähetettiin tarkastusvaliokuntaan.

4) Eduskunnan tilintarkastajien tilintarkastuskertomus Ulkopoliittisen instituutin tilinpäätöksestä, toimintakertomuksesta ja kirjanpidosta sekä hallinnosta vuodelta 2011

Lähetekeskustelu

Kertomus  K 13/2012 vp

Asia lähetettiin tarkastusvaliokuntaan.

5) Valtiontalouden tarkastusviraston erilliskertomus eduskunnalle valtion varainhoitovuoden 2011 tilinpäätöksen ja valtion tilinpäätöskertomuksen tarkastuksesta

Lähetekeskustelu

Kertomus  K 14/2012 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään tarkastusvaliokuntaan.

Päätökset

Asia lähetettiin tarkastusvaliokuntaan.

6) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi eräiden kansainvälisten velvoitteiden lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annettujen lakien voimaantulosäännösten muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 19/2012 vp

Ulkoasiainvaliokunnan mietintö  UaVM 6/2012 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Käsittelyn pohjana on ulkoasiainvaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä.

Yleiskeskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

7) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kalastuslain muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 135/2011 vp

Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö  MmVM 1/2012 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Käsittelyn pohjana on maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

8) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi rikoslain 23 luvun 5 §:n muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 16/2012 vp

Lakivaliokunnan mietintö  LaVM 4/2012 vp

Lakialoite  LA 4/2011 vp

Mietintö pantiin pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti 30.5.2012 pidettävään täysistuntoon.

9) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi rikosoikeudellisia menettelyjä koskevien toimivaltaristiriitojen ehkäisemisestä ja ratkaisemisesta sekä esitutkinnan ja syytetoimien siirtämisestä Suomen ja muiden Euroopan unionin jäsenvaltioiden välillä

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 21/2012 vp

Lakivaliokunnan mietintö  LaVM 5/2012 vp

Mietintö pantiin pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti 30.5.2012 pidettävään täysistuntoon.

10) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi asevelvollisuuslain muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 37/2012 vp

Puolustusvaliokunnan mietintö  PuVM 4/2012 vp

Mietintö pantiin pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti 30.5.2012 pidettävään täysistuntoon.

11) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi opintotukilain muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 121/2011 vp

Sivistysvaliokunnan mietintö  SiVM 1/2012 vp

Mietintö pantiin pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti 30.5.2012 pidettävään täysistuntoon.

__________

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Eduskunnan seuraava täysistunto on ensi tiistaina 29.5.2012 kello 14.

Täysistunto lopetettiin kello 18.08.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Jarmo Vuorinen