Täysistunnon pöytäkirja 57/2012 vp

PTK 57/2012 vp

Tarkistettu versio 2.0

57. TIISTAINA 29. TOUKOKUUTA 2012

Puhetta johtivat ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi (14.00—15.29) ja toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti (15.29—17.32).

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkittiin täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat 32 edustajaa (e = eduskuntatyöhön liittyvä tehtävä; s = sairaus; p = perhevapaa):

 • Jukka Gustafsson /sd (e)
 • Pekka Haavisto /vihr (e)
 • Pertti Hemmilä /kok
 • Susanna Huovinen /sd (e)
 • Jyri Häkämies /kok (e)
 • Ari Jalonen /ps (s)
 • Kalle Jokinen /kok (s)
 • Antti Kaikkonen /kesk
 • Risto Kalliorinne /vas (e)
 • Miapetra Kumpula-Natri /sd
 • Esko Kurvinen /kok
 • Paula Lehtomäki /kesk (p)
 • Marjo Matikainen-Kallström /kok
 • Markus Mustajärvi /vr
 • Riitta Myller /sd (e)
 • Pentti Oinonen /ps (s)
 • Heli Paasio /sd (s)
 • Sari Palm /kd (e)
 • Kari Rajamäki /sd
 • Markku Rossi /kesk (e)
 • Vesa-Matti Saarakkala /ps (p)
 • Pertti Salolainen /kok
 • Sari Sarkomaa /kok (e)
 • Anni Sinnemäki /vihr (s)
 • Alexander Stubb /kok
 • Kauko Tuupainen /ps (e)
 • Tapani Tölli /kesk (e)
 • Raija Vahasalo /kok
 • Stefan Wallin /r (e)
 • Jan Vapaavuori /kok
 • Anne-Mari Virolainen /kok (e)
 • Juha Väätäinen /ps (s)

Nimenhuudon jälkeen ilmoittautuivat seuraavat 4 edustajaa:

 • Pertti Salolainen /kok (14.49)
 • Markus Mustajärvi /vr (15.48)
 • Raija Vahasalo /kok (17.26)
 • Antti Kaikkonen /kesk (17.31)

__________

Hiljentyminen Hyvinkään ampumistapauksen johdosta

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Arvoisat edustajat, ärade riksdagsledamöter! Lauantaiaamun suru-uutinen Hyvinkäältä pysäytti kaikki suomalaiset. Surmat järkyttävät syvästi suomalaista yhteiskuntaa ja kaikkia suomalaisia. Murhenäytelmää on mahdotonta ymmärtää.

Uhrien omaisten ja läheisten syvä suru ja tuska koskettavat meitä kaikkia suomalaisia. Toivomme kaikille heille voimia kestää tämä koettelemus. Ajatuksemme ja myötätuntomme ovat heidän luonaan.

Hiljennymme nyt hetkeksi ottamaan osaa Hyvinkään tragedian uhrien omaisten ja läheisten suruun.

__________

Kirjalliset kysymykset

Eduskunnalle ovat saapuneet vastaukset kirjallisiin kysymyksiin KK 238, 283, 296, 298, 299, 301, 309, 312, 314, 316—319, 321, 323—328, 330—338, 340—348/2012 vp.

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Valiokuntien täydennysvaalit

Vaaleja

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Totean, että vaalit ovat yksimieliset ja että eduskunta valitsee ehdokaslistojen mukaisesti suuren valiokunnan jäseneksi Satu Haapasen ja ympäristövaliokunnan jäseneksi Oras Tynkkysen.

2) Hallituksen esitys eduskunnalle vuoden 2012 toiseksi lisätalousarvioksi

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 48/2012 vp

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään valtiovarainvaliokuntaan.

Päätökset

Asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan.

3) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi kansaneläkelain 21 §:n ja takuueläkkeestä annetun lain 5 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 49/2012 vp

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

Päätökset

Asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

4) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi eräiden kansainvälisten velvoitteiden lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annettujen lakien voimaantulosäännösten muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 19/2012 vp

Ulkoasiainvaliokunnan mietintö  UaVM 6/2012 vp

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset, joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt lakiehdotukset.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

5) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kalastuslain muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 135/2011 vp

Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö  MmVM 1/2012 vp

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotus, jonka sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn lakiehdotuksen.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi.

Eduskunta hyväksyi mietintöön sisältyvän lausumaehdotuksen.

Asian käsittely päättyi.

6) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ydinenergialain muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 145/2011 vp

Talousvaliokunnan mietintö  TaVM 3/2012 vp

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotus, jonka sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn lakiehdotuksen.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

7) Eduskunnan oikeusasiamiehen kertomus vuodelta 2010

Mietintöjen pöydällepano

Kertomus  K 4/2011 vp

Perustuslakivaliokunnan mietintö  PeVM 5/2012 vp

Mietintö pantiin pöydälle 31.5.2012 pidettävään täysistuntoon.

8) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi arvonlisäverolain muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 25/2012 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 10/2012 vp

Mietintö pantiin pöydälle 31.5.2012 pidettävään täysistuntoon.

9) Valtiontalouden tarkastusviraston kertomus eduskunnalle puoluerahoituksen valvonnasta 2010—2011

Mietintöjen pöydällepano

Kertomus  K 6/2012 vp

Tarkastusvaliokunnan mietintö  TrVM 3/2012 vp

Mietintö pantiin pöydälle 31.5.2012 pidettävään täysistuntoon.

10) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi säteilylain ja terveydensuojelulain 50 §:n muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 146/2011 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 3/2012 vp

Mietintö pantiin pöydälle 31.5.2012 pidettävään täysistuntoon.

__________

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Eduskunnan seuraava täysistunto on huomenna keskiviikkona 30.5.2012 kello 14.

Täysistunto lopetettiin kello 17.32.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Seppo Tiitinen

​​​​