Täysistunnon pöytäkirja 58/2005 vp

PTK 58/2005 vp

Tarkistettu versio 2.0

58. PERJANTAINA 20. TOUKOKUUTA 2005

Puhetta johtaa toinen varapuhemies Ilkka Kanerva.

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkitään täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat edustajat:

 • Mikko Alatalo /kesk
 • Janina Andersson /vihr
 • Tuija Brax /vihr
 • Tarja Cronberg /vihr
 • Jan-Erik Enestam /r
 • Merikukka Forsius-Harkimo /vihr
 • Christina Gestrin /r
 • Nils-Anders Granvik /r
 • Tuula Haatainen /sd
 • Lasse Hautala /kesk
 • Hannu Hoskonen /kesk
 • Sinikka Hurskainen /sd
 • Toimi Kankaanniemi /kd
 • Tanja Karpela /kesk
 • Jyrki Kasvi /vihr
 • Anneli Kiljunen /sd
 • Martti Korhonen /vas
 • Johannes Koskinen /sd
 • Kari Kärkkäinen /kd
 • Seppo Lahtela /kesk
 • Mika Lintilä /kesk
 • Hannes Manninen /kesk
 • Marjo Matikainen-Kallström /kok
 • Riikka Moilanen-Savolainen /kesk
 • Markus Mustajärvi /vas
 • Reijo Paajanen /kok
 • Terhi Peltokorpi /kesk
 • Veijo Puhjo /vas
 • Lyly Rajala /kok
 • Aulis Ranta-Muotio /kesk
 • Martin Saarikangas /kok
 • Pertti Salovaara /kesk
 • Arto Satonen /kok
 • Anni Sinnemäki /vihr
 • Timo Soini /ps
 • Osmo Soininvaara /vihr
 • Seppo Särkiniemi /kesk
 • Kimmo Tiilikainen /kesk
 • Jan Vapaavuori /kok
 • Ulla-Maj Wideroos /r

__________

Eduskuntatyöhön liittyvissä tehtävissä olevat edustajat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta eduskuntatyöhön liittyvän tehtävän vuoksi:

20.5. edustajat

 • Tuija Brax /vihr
 • Veijo Puhjo /vas

21.—26.5. edustaja

 • Kimmo Sasi /kok

Sairauspoissaolot ja muut lakiin perustuvat poissaolot

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavan ilmoituksen poissaolosta täysistunnosta isyysloman vuoksi:

20.5. edustaja

 • Kimmo Tiilikainen /kesk

Poissaololuvat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on myöntänyt seuraavat luvat poissaoloon täysistunnosta muun syyn vuoksi:

20.5. edustajat

 • Tarja Cronberg /vihr
 • Nils-Anders Granvik /r
 • Toimi Kankaanniemi /kd
 • Martti Korhonen /vas
 • Kari Kärkkäinen /kd
 • Minna Lintonen /sd
 • Rosa Meriläinen /vihr
 • Riikka Moilanen-Savolainen /kesk
 • Markus Mustajärvi /vas
 • Reijo Paajanen /kok
 • Anni Sinnemäki /vihr
 • Osmo Soininvaara /vihr
 • Pia Viitanen /sd

__________

Uudet hallituksen esitykset

Toinen varapuhemies:

Ilmoitetaan, että tasavallan presidentti on tänään antanut eduskunnalle hallituksen esitykset HE 61—66/2005 vp, joista hallituksen esitys n:o 62 on esitys vuoden 2005 lisätalousarvioksi.

Samalla ilmoitetaan, että lisätalousarvion johdosta tehtävät talousarvioaloitteet on jätettävä keskuskansliaan viimeistään ensi tiistaina 24. päivänä toukokuuta kello 12.

__________

Kirjalliset kysymykset

Merkitään saapuneiksi vastaukset kirjallisiin kysymyksiin KK 99, 146, 189, 192, 214, 215, 217, 220, 223, 225—229, 233, 239—241, 243, 249, 250, 252—254, 260, 261/2005 vp.

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Hallituksen esitys Euroopan unionin sotilasesikunnan ja unionin käyttöön mahdollisesti asetettujen esikuntien ja joukkojen sotilas- ja siviilihenkilöiden asemasta tehdyn sopimuksen, korvausvaatimuksista luopumisesta Euroopan unionin kriisinhallintaoperaatioiden yhteydessä tehdyn sopimuksen sekä Pohjois-Atlantin sopimuksen sopimusvaltioiden ja muiden rauhankumppanuuteen osallistuvien valtioiden välillä niiden joukkojen asemasta tehdyn sopimuksen toisen lisäpöytäkirjan hyväksymisestä ja laeiksi sopimusten ja pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 268/2004 vp

Ulkoasiainvaliokunnan mietintö  UaVM 4/2005 vp

Toinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on ulkoasiainvaliokunnan mietintö n:o 4. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotukset yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Yleiskeskustelua ei synny.

Yksityiskohtainen käsittely:

Lakiehdotusten sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyy.

2) Hallituksen esitys laiksi arvonlisäverolain muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 35/2005 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 11/2005 vp

Toinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on valtiovarainvaliokunnan mietintö n:o 11. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotus yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Yleiskeskustelua ei synny.

Yksityiskohtainen käsittely:

Lakiehdotuksen sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyy.

3) Hallituksen esitys tieliikennettä koskevan yleissopimuksen muutosten, liikennemerkkejä ja -opasteita koskevan yleissopimuksen muutosten sekä tieliikennettä koskevaa yleissopimusta täydentävän eurooppalaisen sopimuksen muutosten hyväksymisestä ja laeiksi muutosten lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 55/2005 vp

Liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö  LiVM 10/2005 vp

Toinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö n:o 10. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotukset yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Yksityiskohtainen käsittely:

Lakiehdotusten sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyy.

4) Hallituksen esitys laiksi etuostolain muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 24/2005 vp

Ympäristövaliokunnan mietintö  YmVM 6/2005 vp

Toinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on ympäristövaliokunnan mietintö n:o 6. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotus yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Yksityiskohtainen käsittely:

Lakiehdotuksen sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyy.

__________

Toinen varapuhemies:

Eduskunnan seuraava täysistunto on ensi tiistaina kello 14.

Täysistunto lopetetaan kello 13.32.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Seppo Tiitinen