Täysistunnon pöytäkirja 60/2013 vp

PTK 60/2013 vp

Tarkistettu versio 2.0

60. KESKIVIIKKONA 29. TOUKOKUUTA 2013

Puhetta johtivat puhemies Eero Heinäluoma (14.05—16.01) ja toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti (16.01—18.20).

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkittiin täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat 47 edustajaa (e = eduskuntatyöhön liittyvä tehtävä; s = sairaus; p = perhevapaa):

 • Eeva-Johanna Eloranta /sd (s)
 • Sanni Grahn-Laasonen /kok (p)
 • Maria Guzenina-Richardson /sd
 • Satu Haapanen /vihr (e)
 • Jussi Halla-aho /ps (e)
 • Leena Harkimo /kok (e)
 • Lauri Heikkilä /ps (e)
 • James Hirvisaari /ps (s)
 • Anne Holmlund /kok (e)
 • Lauri Ihalainen /sd (e)
 • Arja Juvonen /ps (e)
 • Antti Kaikkonen /kesk (e)
 • Sampsa Kataja /kok
 • Krista Kiuru /sd
 • Esko Kiviranta /kesk (e)
 • Miapetra Kumpula-Natri /sd (e)
 • Suna Kymäläinen /sd (e)
 • Annika Lapintie /vas
 • Paula Lehtomäki /kesk (e)
 • Päivi Lipponen /sd (e)
 • Riitta Myller /sd (e)
 • Markku Mäntymaa /kok (e)
 • Mika Niikko /ps (e)
 • Johanna Ojala-Niemelä /sd (e)
 • Aino-Kaisa Pekonen /vas (e)
 • Jaana Pelkonen /kok (s)
 • Arto Pirttilahti /kesk (e)
 • Tuomo Puumala /kesk (e)
 • Leena Rauhala /kd (s)
 • Paula Risikko /kok (e)
 • Markku Rossi /kesk (e)
 • Simo Rundgren /kesk (e)
 • Matti Saarinen /sd (e)
 • Kristiina Salonen /sd (e)
 • Osmo Soininvaara /vihr
 • Eero Suutari /kok (e)
 • Hanna Tainio /sd
 • Kari Tolvanen /kok (e)
 • Reijo Tossavainen /ps
 • Kaj Turunen /ps
 • Kauko Tuupainen /ps (e)
 • Anu Urpalainen /kok (e)
 • Raija Vahasalo /kok (e)
 • Stefan Wallin /r (e)
 • Anu Vehviläinen /kesk
 • Ulla-Maj Wideroos /r
 • Ville Vähämäki /ps (e)

Nimenhuudon jälkeen ilmoittautuivat seuraavat 3 edustajaa:

 • Hanna Tainio /sd (16.16)
 • Sampsa Kataja /kok (16.16)
 • Anu Vehviläinen /kesk (16.20)

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi kuntajakolain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta, kuntajakolain eräiden säännösten kumoamisesta sekä kielilain muuttamisesta annetun hallituksen esityksen (HE 31/2013 vp) täydentämisestä

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 53/2013 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään hallintovaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan, sivistysvaliokunnan sekä sosiaali- ja terveysvaliokunnan on annettava lausunto.

Päätökset

Asia lähetettiin hallintovaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan, sivistysvaliokunnan ja sosiaali- ja terveysvaliokunnan on annettava lausunto.

2) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi julkisen hallinnon turvallisuusverkkotoiminnasta ja viestintämarkkinalain 2 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 54/2013 vp

Asia lähetettiin hallintovaliokuntaan, jolle puolustusvaliokunnan on annettava lausunto.

3) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi verontilityslain 3 §:n muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 45/2013 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö   VaVM 8/2013 vp

Mietintö pantiin pöydälle 30.5.2013 pidettävään täysistuntoon.

4) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Patentti- ja rekisterihallituksesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 41/2013 vp

Talousvaliokunnan mietintö  TaVM 13/2013 vp

Mietintö pantiin pöydälle 30.5.2013 pidettävään täysistuntoon.

5) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kosmeettisista valmisteista ja laiksi rikoslain 44 luvun 1 §:n muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 49/2013 vp

Talousvaliokunnan mietintö  TaVM 14/2013 vp

Mietintö pantiin pöydälle 30.5.2013 pidettävään täysistuntoon.

__________

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Eduskunnan seuraava täysistunto on huomenna torstaina 30.5.2013 kello 16.

Täysistunto lopetettiin kello 18.20.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Seppo Tiitinen