Täysistunnon pöytäkirja 61/2014 vp

PTK 61/2014 vp

Tarkistettu versio 2.0

61. KESKIVIIKKONA 4. KESÄKUUTA 2014

Puhetta johti puhemies Eero Heinäluoma (14.01—14.57).

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkittiin täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat 28 edustajaa (e = eduskuntatyöhön liittyvä tehtävä; s = sairaus; p = perhevapaa):

 • Juho Eerola /ps (e)
 • Maarit Feldt-Ranta /sd (s)
 • Tarja Filatov /sd (e)
 • Christina Gestrin /r (e)
 • James Hirvisaari /m11
 • Olli Immonen /ps
 • Sampsa Kataja /kok
 • Krista Kiuru /sd (s)
 • Jukka Kopra /kok (e)
 • Laila Koskela /ps (s)
 • Merja Kyllönen /vas
 • Suna Kymäläinen /sd
 • Päivi Lipponen /sd (e)
 • Markku Mäntymaa /kok (s)
 • Elisabeth Nauclér /r
 • Mika Niikko /ps (s)
 • Pentti Oinonen /ps (s)
 • Arto Pirttilahti /kesk (e)
 • Pekka Ravi /kok (e)
 • Simo Rundgren /kesk (e)
 • Kimmo Sasi /kok (e)
 • Osmo Soininvaara /vihr
 • Alexander Stubb /kok
 • Eero Suutari /kok (e)
 • Jani Toivola /vihr
 • Jutta Urpilainen /sd (e)
 • Ulla-Maj Wideroos /r
 • Henna Virkkunen /kok (e)

Nimenhuudon jälkeen ilmoittautui seuraava edustaja:

 • Sampsa Kataja /kok (14.23)

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi arvonlisäverolain ja Ahvenanmaan maakuntaa koskevista poikkeuksista arvonlisävero- ja valmisteverolainsäädäntöön annetun lain muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 56/2014 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 5/2014 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Käsittelyn pohjana on valtiovarainvaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

2) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi elintarvikelain muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 40/2014 vp

Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö  MmVM 7/2014 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Käsittelyn pohjana on maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

3) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi rehulain muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 35/2014 vp

Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö  MmVM 8/2014 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Käsittelyn pohjana on maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

4) Laki arvonlisäverolain 85 a §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 12/2014 vp (Kauko Tuupainen /ps ym.)

Puhemies Eero Heinäluoma:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään valtiovarainvaliokuntaan.

Päätökset

Asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan.

5) Hallituksen esitys eduskunnalle vaarallisten aineiden kuljetuksista suorassa kansainvälisessä rautatieliikenteessä Venäjän kanssa tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 41/2014 vp

Liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö  LiVM 8/2014 vp

Mietintö pantiin pöydälle 5.6.2014 pidettävään täysistuntoon.

6) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain 45 a §:n väliaikaisesta muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 62/2014 vp

Sivistysvaliokunnan mietintö  SiVM 5/2014 vp

Mietintö pantiin pöydälle 5.6.2014 pidettävään täysistuntoon.

__________

Puhemies Eero Heinäluoma:

Eduskunnan seuraava täysistunto on huomenna torstaina 5.6.2014 kello 16.

Täysistunto lopetettiin kello 14.57.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Seppo Tiitinen