Täysistunnon pöytäkirja 63/2005 vp

PTK 63/2005 vp

Tarkistettu versio 2.0

63. TIIS TAINA 31. TOUKOKUUTA 2005

Puhetta johtaa puhemies Paavo Lipponen.

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkitään täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat edustajat:

 • Matti Ahde /sd
 • Arja Alho /sd
 • Jouni Backman /sd
 • Arto Bryggare /sd
 • Tarja Cronberg /vihr
 • Mikko Elo /sd
 • Merikukka Forsius-Harkimo /vihr
 • Susanna Haapoja /kesk
 • Tony Halme /ps
 • Heidi Hautala /vihr
 • Hannu Hoskonen /kesk
 • Mikko Immonen /vas
 • Tanja Karpela /kesk
 • Kimmo Kiljunen /sd
 • Juha Korkeaoja /kesk
 • Kalevi Lamminen /kok
 • Hannes Manninen /kesk
 • Mikaela Nylander /r
 • Pirkko Peltomo /sd
 • Iivo Polvi /vas
 • Maija Rask /sd
 • Markku Rossi /kesk
 • Tero Rönni /sd
 • Suvi-Anne Siimes /vas
 • Ilkka Taipale /sd
 • Matti Vanhanen /kesk

Nimenhuudon jälkeen ilmoittautuvat seuraavat edustajat:

 • Mikko Immonen /vas
 • Tero Rönni /sd
 • Juha Korkeaoja /kesk
 • Maija Rask /sd

__________

Eduskuntatyöhön liittyvissä tehtävissä olevat edustajat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta eduskuntatyöhön liittyvän tehtävän vuoksi:

31.5. edustajat

 • Juha Korkeaoja /kesk
 • Hannes Manninen /kesk
 • Matti Vanhanen /kesk

31.5. ja 1.6. edustaja

 • Kimmo Sasi /kok

Sairauspoissaolot

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta sairauden vuoksi:

31.5. edustaja

 • Irina Krohn /vihr

31.5.—22.6. edustaja

 • Iivo Polvi /vas

Poissaololuvat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on myöntänyt seuraavat luvat poissaoloon täysistunnosta muun syyn vuoksi:

31.5. edustajat

 • Jouni Backman /sd
 • Tarja Cronberg /vihr
 • Susanna Haapoja /kesk
 • Tony Halme /ps
 • Timo Kalli /kesk
 • Kimmo Kiljunen /sd
 • Reijo Laitinen /sd
 • Mikaela Nylander /r
 • Pirkko Peltomo /sd
 • Maija Rask /sd
 • Osmo Soininvaara /vihr

31.5. ja 1.6. edustajat

 • Arto Bryggare /sd
 • Eero Lankia /kesk

31.5.—2.6. edustaja

 • Markku Rossi /kesk

31.5.—3.6. edustajat

 • Matti Ahde /sd
 • Heidi Hautala /vihr

__________

U-asiat

Puhemies:

Ilmoitetaan, että valtioneuvosto on 26. päivänä toukokuuta 2005 päivätyllä kirjelmällään toimittanut eduskunnalle perustuslain 96 §:n 2 momentissa tarkoitetut Euroopan unionin asiat U 19, 20/2005 vp.

Ilmoitetaan edelleen, että puhemies on lähettänyt mainitut asiat käsiteltäviksi suureen valiokuntaan, jolle lakivaliokunnan on annettava asioista lausunto.

__________

Eduskunnan tilintarkastajien tilintarkastuskertomus eduskunnan tilinpäätöksestä, kirjanpidosta ja hallinnosta vuodelta 2004

Puhemies:

Ilmoitetaan, että eduskunnan tilintarkastajien kirjelmän ohella 7. päivältä huhtikuuta 2005 on eduskunnalle saapunut eduskunnan tilisäännön 19 §:ssä tarkoitettu eduskunnan tilintarkastajien tilintarkastuskertomus eduskunnan tilinpäätöksestä, kirjanpidosta ja hallinnosta vuodelta 2004 (K 5/2005 vp). Tämä kertomus on nyt saatettu eduskunnan tietoon jakamalla se edustajille.

__________

Eduskunnan tilintarkastajien tilintarkastuskertomus valtiontalouden tarkastusviraston tilinpäätöksestä, kirjanpidosta ja hallinnosta vuodelta 2004

Puhemies:

Ilmoitetaan, että eduskunnan tilintarkastajien kirjelmän ohella 7. päivältä huhtikuuta 2005 on eduskunnalle saapunut eduskunnan tilisäännön 19 §:ssä tarkoitettu eduskunnan tilintarkastajien tilintarkastuskertomus valtiontalouden tarkastusviraston tilinpäätöksestä, kirjanpidosta ja hallinnosta vuodelta 2004 (K 6/2005 vp). Tämä kertomus on nyt saatettu eduskunnan tietoon jakamalla se edustajille.

__________

Eduskunnan pankkivaltuuston kertomus 2004

Puhemies:

Ilmoitetaan, että eduskunnan pankkivaltuuston kirjelmän ohella 27. päivältä toukokuuta 2005 on eduskunnalle saapunut eduskunnan pankkivaltuuston kertomus vuodelta 2004 (K 8/2005 vp). Tämä kertomus on nyt saatettu eduskunnan tietoon jakamalla se edustajille.

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Valtioneuvoston kirjelmä valtioneuvoston jäsenten sidonnaisuuksista (ministeri Lehtomäki)

Ainoa käsittely

Valtioneuvoston kirjelmä  VN 2/2005 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on 26. päivänä toukokuuta 2005 päivätty valtioneuvoston kirjelmä ja sen liitteenä oleva ministeri Lehtomäen selvitys sidonnaisuuksistaan. Työjärjestyksen 29 §:n mukaan eduskunta ei tee päätöstä kirjelmän johdosta.

Keskustelua ei synny.

Asia on loppuun käsitelty.

2) Hallituksen esitys laiksi yliopistolain muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 12/2005 vp

Sivistysvaliokunnan mietintö  SiVM 4/2005 vp

Puhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Tämän asian yhteydessä sallitaan keskustelu myös päiväjärjestyksen 3) asiasta.

Puhemies:

Asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 64/1/2005

3) Hallituksen esitys laiksi opintotukilain muuttamisesta ja opintolainavähennyksen edellyttämiksi muutoksiksi verolainsäädäntöön

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 11/2005 vp

Sivistysvaliokunnan mietintö  SiVM 5/2005 vp

Lakialoite  LA 8, 9/2005 vp

Puhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt, hallituksen esitykseen sisältyvät lakiehdotukset voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Puhemies:

Asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 64/2/2005

4) Hallituksen esitys ammattikorkeakoulujen tutkintojärjestelmän kehittämiseksi

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 14/2005 vp

Sivistysvaliokunnan mietintö  SiVM 3/2005 vp

Puhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Ensimmäinen varapuhemies:

Asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 64/3/2005

5) Hallituksen esitys alusliikennepalvelulaiksi

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 33/2005 vp

Liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö  LiVM 11/2005 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei synny.

Lakiehdotus hyväksytään.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyy.

Asia on loppuun käsitelty.

6) Hallituksen esitys laiksi terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain 5 §:n muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 59/2005 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 7/2005 vp

Lakialoite  LA 165/2003 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty, hallituksen esitykseen sisältyvä lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus hyväksytään.

Eduskunta pysyy ensimmäisessä käsittelyssä tekemässään päätöksessä lakialoitteeseen sisältyvän lakiehdotuksen hylkäämisestä.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyy.

Asia on loppuun käsitelty.

7) Hallituksen esitys laiksi sähkön ja eräiden polttoaineiden valmisteverosta annetun lain muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 37/2005 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 12/2005 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on valtiovarainvaliokunnan mietintö n:o 12. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotus yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Ensimmäinen varapuhemies:

Asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 64/4/2005

8) Hallituksen esitys laiksi eräistä oikeudenkäynneistä valtion palveluksessa oleville aiheutuvien kustannusten korvaamisesta valtion varoista annetun lain 1 §:n muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 39/2005 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 8/2005 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on hallintovaliokunnan mietintö n:o 8. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotus yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Yleiskeskustelua ei synny.

Yksityiskohtainen käsittely:

Lakiehdotuksen sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyy.

9) Hallituksen esitys riita-asioiden sovittelua ja sovinnon vahvistamista yleisissä tuomioistuimissa koskevaksi lainsäädännöksi

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 114/2004 vp

Lakivaliokunnan mietintö  LaVM 4/2005 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on lakivaliokunnan mietintö n:o 4. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotukset yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Yksityiskohtainen käsittely:

Lakiehdotusten sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyy.

10) Hallituksen esitys laiksi eräiden vuokratalolainojen lainaehtojen ilmoitusperusteisesta muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 49/2005 vp

Ympäristövaliokunnan mietintö  YmVM 7/2005 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on ympäristövaliokunnan mietintö n:o 7. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotus yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Yleiskeskustelua ei synny.

Yksityiskohtainen käsittely:

Lakiehdotuksen sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyy.

11) Hallituksen esitys postipalvelulain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 67/2005 vp

Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti liikenne- ja viestintävaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan on annettava asiasta lausunto.

12) Hallituksen esitys sairausvakuutuksen rahoitusta koskevan lainsäädännön muuttamiseksi

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 68/2005 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään sosiaali- ja terveysvaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan ja valtiovarainvaliokunnan on annettava asiasta lausunto.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään sosiaali- ja terveysvaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan ja valtiovarainvaliokunnan on annettava asiasta lausunto.

13) Hallituksen esitys laeiksi ympäristönsuojelulain ja jätelain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 69/2005 vp

Toinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään ympäristövaliokuntaan.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään ympäristövaliokuntaan.

14) Lisätalousarvioaloitteet

Lähetekeskustelu

Lisätalousarvioaloite  LTA 1—38/2005 vp

Toinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että lisätalousarvioaloitteet lähetetään valtiovarainvaliokuntaan.

Ilmoitetaan, että edustajien tekemät lisätalousarvioaloitteet ovat nähtävinä eduskunnan kansliassa lainsäädäntöjohtajan huoneessa.

Pyydän edustajia puheenvuorossaan mainitsemaan sen lisätalousarvioaloitteen nimen ja numeron, johon puheenvuoro liittyy.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja lisätalousarvioaloitteet lähetetään valtiovarainvaliokuntaan.

15) Hallituksen esitys laeiksi viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain sekä kuntalain 50 §:n muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 20/2005 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 9/2005 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

16) Hallituksen esitys laiksi Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 3/2005 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 8/2005 vp

Lakialoite  LA 24/2003 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

__________

Toinen varapuhemies:

Eduskunnan seuraava täysistunto on huomenna keskiviikkona kello 15.

Täysistunto lopetetaan kello 18.22.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Jarmo Vuorinen