Täysistunnon pöytäkirja 65/2002 vp

PTK 65/2002 vp

Tarkistettu versio 2.0

65. TORSTAINA 23. TOUKOKUUTA 2002

Puhetta johtaa puhemies Uosukainen.

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkitään täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat edustajat:

 • Kaarina Dromberg /kok
 • Jan-Erik Enestam /r
 • Christina Gestrin /r
 • Leea Hiltunen /kd
 • Tytti Isohookana-Asunmaa /kesk
 • Kimmo Kiljunen /sd
 • Suvi Lindén /kok
 • Hannes Manninen /kesk
 • Petri Neittaanmäki /kesk
 • Kirsi Piha /kok
 • Riitta Prusti /sd
 • Susanna Rahkonen /sd
 • Säde Tahvanainen /sd
 • Kari Urpilainen /sd
 • Matti Vanhanen /kesk
 • Ulla-Maj Wideroos /r

Nimenhuudon jälkeen ilmoittautuvat seuraavat edustajat:

 • Kaarina Dromberg /kok
 • Matti Vanhanen /kesk

__________

Eduskuntatyöhön liittyvissä tehtävissä olevat edustajat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta eduskuntatyöhön liittyvän tehtävän vuoksi:

23.5. edustajat

 • Jan-Erik Enestam /r
 • Tytti Isohookana-Asunmaa /kesk

23. ja 24.5. edustajat

 • Kimmo Kiljunen /sd
 • Riitta Korhonen /kok
 • Matti Vanhanen /kesk

Sairauspoissaolot

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavan ilmoituksen poissaolosta täysistunnosta sairauden vuoksi:

23.5. edustaja

 • Riitta Prusti /sd

Poissaololuvat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on myöntänyt seuraavat luvat poissaoloon täysistunnosta muun syyn vuoksi:

23.5. edustajat

 • Mikko Elo /sd
 • Esa Lahtela /sd
 • Leena Rauhala /kd
 • Säde Tahvanainen /sd

__________

Eduskunnan tilintarkastajien tilintarkastuskertomus eduskunnan tilinpäätöksestä, kirjanpidosta ja hallinnosta vuodelta 2001

Puhemies:

Ilmoitetaan, että eduskunnan tilintarkastajien kirjelmällä viime maaliskuun 20. päivältä on eduskunnalle saapunut Eduskunnan tilintarkastajien tilintarkastuskertomus eduskunnan tilinpäätöksestä, kirjanpidosta ja hallinnosta vuodelta 2001 (K 5/2002 vp). Tämä kertomus on nyt saatettu eduskunnan tietoon jakamalla se edustajille.

__________

Eduskunnan tilintarkastajien tilintarkastuskertomus Valtiontalouden tarkastusviraston tilinpäätöksestä, kirjanpidosta ja hallinnosta vuodelta 2001

Puhemies:

Ilmoitetaan, että eduskunnan tilintarkastajien kirjelmällä viime maaliskuun 20. päivältä on eduskunnalle saapunut Eduskunnan tilintarkastajien tilintarkastuskertomus Valtiontalouden tarkastusviraston tilinpäätöksestä, kirjanpidosta ja hallinnosta vuodelta 2001 (K 6/2002 vp). Tämä kertomus on nyt saatettu eduskunnan tietoon jakamalla se edustajille.

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Valtioneuvoston periaatepäätös 17 päivänä tammikuuta 2002 Teollisuuden Voima Oy:n hakemukseen ydinvoimalaitosyksikön rakentamisesta

Ainoa käsittely

Muu asia  M 4/2001 vp

Talousvaliokunnan mietintö  TaVM 9/2002 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on talousvaliokunnan mietintö n:o 9. Asian käsittely keskeytettiin eilen pidetyssä istunnossa.

PTK 63/3/2002

Tämän asian yhteydessä sallitaan keskustelu myös päiväjärjestyksen 2) asiasta.

(Hälinää) Keskustelu jatkuu, kunhan ensin teidän keskinäiset keskustelunne päättyvät. Kehotan edustajia rauhoittumaan ja yksityiset keskustelut käymään salin ulkopuolella, jos niitä välttämättä pitää olla. Olkaa hyvät ja istuutukaa!

Toinen varapuhemies:

Asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 66/1/2002

2) Valtioneuvoston periaatepäätös 17 päivänä tammikuuta 2002 Posiva Oy:n hakemukseen käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituslaitoksen rakentamisesta laajennettuna

Ainoa käsittely

Muu asia  M 5/2001 vp

Talousvaliokunnan mietintö  TaVM 10/2002 vp

Toinen varapuhemies:

Ainoaan käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen 2) asia, joka koskee valtioneuvoston periaatepäätöstä 17. päivältä tammikuuta 2002 Posiva Oy:n hakemukseen käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituslaitoksen rakentamisesta laajennettuna. Käsittelyn pohjana on talousvaliokunnan mietintö n:o 10.

Katson aiheelliseksi saattaa edustajien tietoon, että mikäli eduskunta päättää kumota valtioneuvoston periaatepäätöksen Teollisuuden Voima Oy:n hakemukseen ydinvoimalaitosyksikön rakentamisesta, valtioneuvoston periaatepäätös Posiva Oy:n hakemukseen käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituslaitoksen rakentamisesta laajennettuna raukeaa periaatepäätöksen voimassaoloa koskevan osapäätöksen mukaan. Mikäli eduskunta päättää jättää valtioneuvoston periaatepäätöksen ydinvoimalaitosyksikön rakentamisesta voimaan, jää myös valtioneuvoston periaatepäätös käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituslaitoksen rakentamisesta laajennettuna voimaan, jollei viimeksi mainitusta periaatepäätöksestä tehdä muuta ehdotusta.

Toinen varapuhemies:

Asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 66/2/2002

__________

Toinen varapuhemies:

Eduskunnan seuraava täysistunto on tänään perjantaina kello 13.

Täysistunto lopetetaan perjantaina 24. päivänä toukokuuta kello 1.37.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Seppo Tiitinen

​​​​