Täysistunnon pöytäkirja 65/2011 vp

PTK 65/2011 vp

Tarkistettu versio 2.0

65. TIISTAINA 8. MARRASKUUTA 2011

Puhetta johtivat puhemies Eero Heinäluoma (14.01—16.06) ja ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi (16.06—17.32).

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkittiin täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat 49 edustajaa (e = eduskuntatyöhön liittyvä tehtävä; s = sairaus; p = perhevapaa):

 • Mikko Alatalo /kesk (e)
 • Sirkka-Liisa Anttila /kesk (e)
 • Paavo Arhinmäki /vas
 • Tuija Brax /vihr (e)
 • Juho Eerola /ps (e)
 • Markku Eestilä /kok (e)
 • Eeva-Johanna Eloranta /sd (e)
 • Lars Erik Gästgivars /r
 • Lauri Heikkilä /ps (e)
 • Susanna Huovinen /sd
 • Lauri Ihalainen /sd (e)
 • Olli Immonen /ps (s)
 • Harri Jaskari /kok (e)
 • Mikael Jungner /sd (e)
 • Johanna Jurva /ps (s)
 • Antti Kaikkonen /kesk (e)
 • Risto Kalliorinne /vas
 • Saara Karhu /sd (e)
 • Elsi Katainen /kesk
 • Sampsa Kataja /kok
 • Pauli Kiuru /kok (e)
 • Martti Korhonen /vas (e)
 • Eero Lehti /kok (e)
 • Paula Lehtomäki /kesk (p)
 • Jari Lindström /ps (e)
 • Mika Lintilä /kesk (e)
 • Päivi Lipponen /sd (e)
 • Markus Lohi /kesk (e)
 • Martti Mölsä /ps (e)
 • Sirpa Paatero /sd (e)
 • Sari Palm /kd (e)
 • Leena Rauhala /kd (e)
 • Eero Reijonen /kesk
 • Paula Risikko /kok (e)
 • Pirkko Ruohonen-Lerner /ps (e)
 • Päivi Räsänen /kd (e)
 • Annika Saarikko /kesk
 • Anni Sinnemäki /vihr (e)
 • Juha Sipilä /kesk (e)
 • Alexander Stubb /kok (e)
 • Kari Tolvanen /kok (e)
 • Erkki Tuomioja /sd (s)
 • Oras Tynkkynen /vihr (e)
 • Jutta Urpilainen /sd (e)
 • Sinuhe Wallinheimo /kok (e)
 • Henna Virkkunen /kok (e)
 • Erkki Virtanen /vas (e)
 • Pertti Virtanen /ps (e)
 • Ville Vähämäki /ps (e)

Nimenhuudon jälkeen ilmoittautui seuraava edustaja:

 • Eero Reijonen /kesk (15.09)

__________

Hallituksen esitykset

Puhemies Eero Heinäluoma:

Tasavallan presidentti on 4.11.2011 antanut eduskunnalle hallituksen esitykset HE 108—111/2011 vp.

__________

U-asiat

Puhemies Eero Heinäluoma:

Valtioneuvosto on 3.11.2011 toimittanut eduskunnalle Euroopan unionin asiat U 45, 46/2011 vp, ja puhemies on lähettänyt ne käsiteltäviksi suureen valiokuntaan, jolle

asiasta U 45 lakivaliokunnan sekä

asiasta U 46 hallintovaliokunnan on annettava lausunto.

__________

Toimenpidealoitteet

Puhemies Eero Heinäluoma:

Puhemiesneuvosto on 3.11.2011 päättänyt lähettää valiokuntiin toimenpidealoitteet TPA 1—15/2011 vp.

__________

Kirjalliset kysymykset

Eduskunnalle ovat saapuneet vastaukset kirjallisiin kysymyksiin KK 114, 119, 123, 125, 126, 128, 130—132, 136, 137, 139—149, 151—160, 163, 165, 167, 169, 171, 176, 180, 184/2011 vp.

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Pääministerin ilmoitus huippukokouksesta ja ajankohtaisesta tilanteesta Euroopan taloudessa

Keskustelu

Pääministerin ilmoitus  PI 2/2011 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Nyt annetaan pääministerin ilmoitus huippukokouksesta ja ajankohtaisesta tilanteesta Euroopan taloudessa.

Pääministerin puheenvuoron jälkeen myönnän harkitsemassani järjestyksessä enintään 2 minuutin pituisia puheenvuoroja. Puheenvuorot varataan P-painikkeella. Lisäksi myönnän enintään 1 minuutin mittaisia vastauspuheenvuoroja.

2) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi hallinto-oikeuslain 12 b §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 108/2011 vp

Asia lähetettiin lakivaliokuntaan.

3) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi puolustusvoimien ravitsemispalvelujen yhtiöittämisestä

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 109/2011 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään puolustusvaliokuntaan.

Päätökset

Asia lähetettiin puolustusvaliokuntaan.

4) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi euron väärentämisen torjunnan edellyttämistä toimenpiteistä annetussa neuvoston asetuksessa säädetyn velvollisuuden laiminlyönnin rangaistavuudesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 110/2011 vp

Asia lähetettiin lakivaliokuntaan.

5) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi työttömyysturvalain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 111/2011 vp

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään sosiaali- ja terveysvaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan ja työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan on annettava lausunto.

Päätökset

Asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan ja työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan on annettava lausunto.

6) Eduskunnan kirjaston kertomus vuodelta 2010

Ainoa käsittely

Kertomus  K 3/2011 vp

Sivistysvaliokunnan mietintö  SiVM 2/2011 vp

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Käsittelyn pohjana on sivistysvaliokunnan mietintö.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi valiokunnan ehdotuksen kannanotoksi kertomuksen johdosta.

Asian käsittely päättyi.

7) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi kiinteistötietojärjestelmästä ja siitä tuotettavasta tietopalvelusta annetun lain muuttamisesta sekä kaupanvahvistajista annetun lain 1 ja 3 §:n muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 23/2011 vp

Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö  MmVM 4/2011 vp

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Käsittelyn pohjana on maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

__________

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Eduskunnan seuraava täysistunto on huomenna keskiviikkona 9.11.2011 kello 14.

Täysistunto lopetettiin kello 17.32.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Seppo Tiitinen