Täysistunnon pöytäkirja 66/2004 vp

PTK 66/2004 vp

Tarkistettu versio 2.0

66. PERJANTAINA 28. TOUKOKUUTA 2004

Puhetta johtaa puhemies Paavo Lipponen.

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkitään täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat edustajat:

 • Mikko Alatalo /kesk
 • Sirpa Asko-Seljavaara /kok
 • Tarja Cronberg /vihr
 • Kaarina Dromberg /kok
 • Sari Essayah /kd
 • Tuula Haatainen /sd
 • Susanna Huovinen /sd
 • Sinikka Hurskainen /sd
 • Liisa Hyssälä /kesk
 • Tuomo Hänninen /kesk
 • Ville Itälä /kok
 • Kauko Juhantalo /kesk
 • Antti Kaikkonen /kesk
 • Antti Kalliomäki /sd
 • Saara Karhu /sd
 • Inkeri Kerola /kesk
 • Rauno Kettunen /kesk
 • Kari Kärkkäinen /kd
 • Seppo Kääriäinen /kesk
 • Esa Lahtela /sd
 • Jere Lahti /kok
 • Eero Lankia /kesk
 • Maija-Liisa Lindqvist /kesk
 • Rosa Meriläinen /vihr
 • Sinikka Mönkäre /sd
 • Olli Nepponen /kok
 • Kalevi Olin /sd
 • Antti Rantakangas /kesk
 • Eero Reijonen /kesk
 • Markku Rossi /kesk
 • Kimmo Sasi /kok
 • Suvi-Anne Siimes /vas
 • Säde Tahvanainen /sd
 • Ilkka Taipale /sd
 • Satu Taiveaho /sd
 • Pentti Tiusanen /vas
 • Irja Tulonen /kok
 • Erkki Tuomioja /sd
 • Unto Valpas /vas
 • Ahti Vielma /kok
 • Harry Wallin /sd

__________

Eduskuntatyöhön liittyvissä tehtävissä olevat edustajat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta eduskuntatyöhön liittyvän tehtävän vuoksi:

28.5. edustajat

 • Esko Ahonen /kesk
 • Tuula Haatainen /sd
 • Antti Kalliomäki /sd

28.5.—2.6. edustajat

 • Kauko Juhantalo /kesk
 • Suvi-Anne Siimes /vas

31.5. ja 1.6. edustaja

 • Sinikka Hurskainen /sd

Sairauspoissaolot

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta sairauden vuoksi:

28.5. edustajat

 • Anne Holmlund /kok
 • Liisa Hyssälä /kesk
 • Ville Itälä /kok
 • Saara Karhu /sd
 • Lyly Rajala /kok

Poissaololuvat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on myöntänyt seuraavat luvat poissaoloon täysistunnosta muun syyn vuoksi:

28.5. edustajat

 • Klaus Hellberg /sd
 • Rauno Kettunen /kesk
 • Seppo Kääriäinen /kesk
 • Eero Lankia /kesk
 • Maija-Liisa Lindqvist /kesk
 • Olli Nepponen /kok
 • Outi Ojala /vas
 • Antti Rantakangas /kesk
 • Markku Rossi /kesk
 • Irja Tulonen /kok
 • Harry Wallin /sd

__________

Kirjalliset kysymykset

Merkitään saapuneiksi vastaukset kirjallisiin kysymyksiin KK 260, 263, 266, 267, 269, 270, 273, 274, 277, 279, 280, 283, 287—289, 294, 298, 300, 305, 308, 309, 313, 317, 323, 326, 335, 339/2004 vp.

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Hallituksen esitys laiksi luonnonsuojelulain muuttamisesta

Jatkettu ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 76/2003 vp

Suuren valiokunnan mietintö  SuVM 2/2004 vp

Ympäristövaliokunnan mietintö  YmVM 6/2004 vp

Lakialoite  LA 132/2003 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on suuren valiokunnan mietintö n:o 2.

Eilen pidetyssä täysistunnossa on ed. Petri Salo ed. Pertti Hemmilän kannattamana ehdottanut, että asia lähetetään perustuslakivaliokuntaan.

PTK 65/3/2004

Selonteko hyväksytään.

Puhemies:

Kun ed. Salon ehdotuksen hyväksyminen keskeyttäisi asian jatketun ensimmäisen käsittelyn, on ensin tehtävä päätös tästä ehdotuksesta.

Äänestys ja päätös:

Joka haluaa jatkaa asian käsittelyä suuren valiokunnan mietinnön pohjalta, äänestää "jaa"; jos "ei" voittaa, asia lähetetään perustuslakivaliokuntaan.

Puhemies:

Äänestyksessä on annettu 108 jaa- ja 40 ei-ääntä; poissa 51.

( Ään. 1 )

Eduskunta on päättänyt jatkaa asian käsittelyä suuren valiokunnan mietinnön pohjalta.

Keskustelu päättyy.

Johtolause hyväksytään.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyy.

2) Hallituksen esitys laiksi Valtion taidemuseosta annetun lain 2 §:n muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 30/2004 vp

Sivistysvaliokunnan mietintö  SiVM 6/2004 vp

Puhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei synny.

Lakiehdotus hyväksytään.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyy.

Asia on loppuun käsitelty.

3) Hallituksen esitys sähköisen viestinnän tietosuojalaiksi ja eräiden muiden lakien muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 125/2003 vp

Liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö  LiVM 13/2004 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö n:o 13. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotukset yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Yksityiskohtainen käsittely:

Lakiehdotusten sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyy.

4) Hallituksen esitys eräiden maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan lakien viittaussäännösten muuttamisesta viittauksiksi hallintolakiin ja kielilakiin

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 70/2004 vp

Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö  MmVM 6/2004 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö n:o 6. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotukset yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Yleiskeskustelua ei synny.

Yksityiskohtainen käsittely:

Lakiehdotusten sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyy.

__________

Puhemies:

Eduskunnan seuraava täysistunto on ensi tiistaina kello 14.

Täysistunto lopetetaan kello 13.25.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Seppo Tiitinen

​​​​