Täysistunnon pöytäkirja 67/2006 vp

PTK 67/2006 vp

Tarkistettu versio 2.0

67. KESKIVIIKKONA 7. KESÄKUUTA 2006

Puhetta johtaa toinen varapuhemies Ilkka Kanerva.

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkitään täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat edustajat:

 • Arja Alho /sd
 • Sari Essayah /kd
 • Tarja Filatov /sd
 • Susanna Haapoja /kesk
 • Eero Heinäluoma /sd
 • Tuomo Hänninen /kesk
 • Liisa Jaakonsaari /sd
 • Kauko Juhantalo /kesk
 • Antti Kaikkonen /kesk
 • Reijo Kallio /sd
 • Marjukka Karttunen /kok
 • Jyrki Kasvi /vihr
 • Jyrki Katainen /kok
 • Antero Kekkonen /sd
 • Inkeri Kerola /kesk
 • Johannes Koskinen /sd
 • Miapetra Kumpula-Natri /sd
 • Kari Kärkkäinen /kd
 • Esa Lahtela /sd
 • Jere Lahti /kok
 • Jouko Laxell /kok
 • Marjo Matikainen-Kallström /kok
 • Rosa Meriläinen /vihr
 • Pekka Nousiainen /kesk
 • Mikaela Nylander /r
 • Kalevi Olin /sd
 • Mauri Pekkarinen /kesk
 • Terhi Peltokorpi /kesk
 • Maija Perho /kok
 • Aulis Ranta-Muotio /kesk
 • Leena Rauhala /kd
 • Tero Rönni /sd
 • Tanja Saarela /kesk
 • Kimmo Sasi /kok
 • Suvi-Anne Siimes /vas
 • Anni Sinnemäki /vihr
 • Satu Taiveaho /sd
 • Pentti Tiusanen /vas
 • Oras Tynkkynen /vihr
 • Unto Valpas /vas
 • Jari Vilén /kok
 • Ulla-Maj Wideroos /r
 • Jaana Ylä-Mononen /kesk

Nimenhuudon jälkeen ilmoittautuvat seuraavat edustajat:

 • Pekka Nousiainen /kesk
 • Kalevi Olin /sd
 • Reijo Kallio /sd
 • Susanna Haapoja /kesk

__________

Eduskuntatyöhön liittyvissä tehtävissä olevat edustajat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta eduskuntatyöhön liittyvän tehtävän vuoksi:

7.6. edustajat

 • Tuomo Hänninen /kesk
 • Inkeri Kerola /kesk
 • Oras Tynkkynen /vihr
 • Unto Valpas /vas

7. ja 8.6. edustajat

 • Arja Alho /sd
 • Antti Kaikkonen /kesk
 • Kari Kärkkäinen /kd
 • Esa Lahtela /sd
 • Jouko Laxell /kok
 • Mauri Pekkarinen /kesk
 • Lyly Rajala /kok
 • Leena Rauhala /kd
 • Satu Taiveaho /sd
 • Pentti Tiusanen /vas

Sairauspoissaolot

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavan ilmoituksen poissaolosta täysistunnosta sairauden vuoksi:

7. ja 8.6. edustaja

 • Jere Lahti /kok

Poissaololuvat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on myöntänyt seuraavat luvat poissaoloon täysistunnosta muun syyn vuoksi:

7.6. edustajat

 • Susanna Haapoja /kesk
 • Anne Holmlund /kok
 • Kauko Juhantalo /kesk
 • Reijo Kallio /sd
 • Jyrki Kasvi /vihr
 • Reijo Laitinen /sd
 • Pekka Nousiainen /kesk
 • Kalevi Olin /sd
 • Arto Seppälä /sd
 • Suvi-Anne Siimes /vas
 • Osmo Soininvaara /vihr

7. ja 8.6. edustaja

 • Jyrki Katainen /kok

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Erikoisvaliokuntien täydennysvaalit

Vaaleja

Toinen varapuhemies:

Päiväjärjestyksen 1) asiana on erikoisvaliokuntien täydennysvaalit.

Kun valtiovarainvaliokunnan ja sosiaali- ja terveysvaliokunnan täydennysvaaleja varten vaalisäännön 8 ja 13 §:n mukaisesti jätetyissä ehdokaslistoissa on valiokuntien varajäseniksi ehdotettu valittaviksi yhtä monta kuin vaaleissa on valittavia, totean vaalisäännön 10 §:n nojalla, että vaalit ovat yksimielisiä ja että valituksi on tullut ehdokaslistojen mukaisesti

valtiovarainvaliokunnan varajäseneksi ed. Sari Sarkomaa ja

sosiaali- ja terveysvaliokunnan varajäseneksi ed. Sari Sarkomaa.

Asia on loppuun käsitelty.

2) Hallituksen esitys Euroopan perustuslaista tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 67/2006 vp

Toinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään ulkoasiainvaliokuntaan, jolle tulevaisuusvaliokuntaa lukuun ottamatta kaikkien muiden valiokuntien tulee antaa asiasta lausunto 31. päivään lokakuuta 2006 mennessä.

Ensimmäinen varapuhemies:

Asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 68/2/2006

3) Hallituksen esitys laiksi maataloudessa käytettyjen eräiden energiatuotteiden valmisteveron palautuksesta ja laiksi nestemäisten polttoaineiden valmisteverosta annetun lain 10 a §:n muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 56/2006 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 6/2006 vp

Toimenpidealoite  TPA 74, 76/2005 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on valtiovarainvaliokunnan mietintö n:o 6. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotukset yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Ensimmäinen varapuhemies:

Asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 70/3/2006

4) Hallituksen esitys laiksi valtion eläkerahastosta annetun lain muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 57/2006 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 7/2006 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on valtiovarainvaliokunnan mietintö n:o 7. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotus yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Yleiskeskustelua ei synny.

Yksityiskohtainen käsittely:

Lakiehdotuksen sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyy.

5) Hallituksen esitys laeiksi Pelastusopistosta ja pelastuslain 15 §:n muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 222/2005 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 8/2006 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on hallintovaliokunnan mietintö n:o 8. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotukset yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Yksityiskohtainen käsittely:

Lakiehdotusten sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyy.

6) Hallituksen esitys laiksi kirkkolain muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 48/2006 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 9/2006 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on hallintovaliokunnan mietintö n:o 9. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotus yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Yleiskeskustelua ei synny.

Yksityiskohtainen käsittely:

Lakiehdotuksen sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyy.

7) Hallituksen esitys Suomen ja Sierra Leonen erityistuomioistuimen välillä Sierra Leonen erityistuomioistuimen oikeudenkäynneissä kuultavina olleiden tai kuultaviksi tulevien todistajien ja heidän läheistensä sijoittamisesta Suomen alueelle kirjeenvaihdolla tehdyn sopimuksen hyväksymisestä sekä laiksi sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 28/2006 vp

Lakivaliokunnan mietintö  LaVM 7/2006 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on lakivaliokunnan mietintö n:o 7. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotus yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Yleiskeskustelua ei synny.

Yksityiskohtainen käsittely:

Lakiehdotuksen sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyy.

8) Hallituksen esitys laiksi työtuomioistuimesta annetun lain muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 29/2006 vp

Lakivaliokunnan mietintö  LaVM 8/2006 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on lakivaliokunnan mietintö n:o 8. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotus yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Yleiskeskustelua ei synny.

Yksityiskohtainen käsittely:

Lakiehdotuksen sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyy.

9) Hallituksen esitys laiksi hallinto-oikeuslain muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 85/2005 vp

Lakivaliokunnan mietintö  LaVM 9/2006 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on lakivaliokunnan mietintö n:o 9. Ensin käydään yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotus yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Yleiskeskustelua ei synny.

Yksityiskohtainen käsittely:

Lakiehdotuksen sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyy.

10) Hallituksen esitys laiksi viestintämarkkinalain ja eräiden markkinaoikeudellisten asioiden käsittelystä annetun lain muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 231/2005 vp

Liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö  LiVM 13/2006 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö n:o 13. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotukset yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Yksityiskohtainen käsittely:

Lakiehdotusten sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyy.

11) Hallituksen esitys laiksi tilatukijärjestelmän täytäntöönpanosta annetun lain muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 37/2006 vp

Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö  MmVM 5/2006 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö n:o 5. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotus yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Yksityiskohtainen käsittely:

Lakiehdotuksen sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyy.

12) Hallituksen esitys laeiksi Maaseutuvirastosta sekä maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskuksesta annetun lain muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 36/2006 vp

Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö  MmVM 6/2006 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö n:o 6. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotukset yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Yksityiskohtainen käsittely:

Lakiehdotusten sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyy.

13) Hallituksen esitys kulttuuri-ilmaisujen moninaisuuden suojelemista ja edistämistä koskevan yleissopimuksen hyväksymisestä sekä laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 58/2006 vp

Sivistysvaliokunnan mietintö  SiVM 4/2006 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on sivistysvaliokunnan mietintö n:o 4. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotus yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Yleiskeskustelua ei synny.

Yksityiskohtainen käsittely:

Lakiehdotuksen sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyy.

14) Hallituksen esitys laiksi eläkeoikeuden siirtämisestä Suomen työeläkejärjestelmän ja Euroopan yhteisöjen eläkejärjestelmän välillä annetun lain muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 63/2006 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 11/2006 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö n:o 11. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotus yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Yleiskeskustelua ei synny.

Yksityiskohtainen käsittely:

Lakiehdotuksen sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyy.

15) Hallituksen esitys laiksi henkilöstöedustuksesta eurooppayhtiössä (SE) annetun lain muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 66/2006 vp

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan mietintö  TyVM 7/2006 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan mietintö n:o 7. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotus yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Yleiskeskustelua ei synny.

Yksityiskohtainen käsittely:

Lakiehdotuksen sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyy.

16) Laki tuloverolain 38 ja 39 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 43/2006 vp (Esko Kiviranta /kesk)

Ensimmäinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään valtiovarainvaliokuntaan.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään valtiovarainvaliokuntaan.

17) Laki tuloverolain 55 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 44/2006 vp (Esko Kiviranta /kesk)

Ensimmäinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään valtiovarainvaliokuntaan.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään valtiovarainvaliokuntaan.

18) Laki rikoslain 23 luvun 5 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 45/2006 vp (Pertti Hemmilä /kok)

Ensimmäinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään lakivaliokuntaan.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään lakivaliokuntaan.

19) Laki eräiden pitkäaikaisesti työttöminä olleiden henkilöiden eläketuesta annetun lain 1 ja 5 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 47/2006 vp (Mikko Kuoppa /vas ym.)

Ensimmäinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

20) Hallituksen esitys laiksi ajoneuvoverolain 56 §:n muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 7/2006 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 10/2006 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

21) Lakialoite laiksi henkilötietojen käsittelystä poliisitoimessa annetun lain 14 ja 19 §:n muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Lakialoite  LA 42/2006 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 10/2006 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

22) Hallituksen esitys laeiksi ulkomaalaislain ja ulkomaalaisrekisteristä annetun lain 5 ja 10 §:n muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 32/2006 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 11/2006 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

23) Hallituksen esitys laiksi yliopistolain muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 33/2006 vp

Sivistysvaliokunnan mietintö  SiVM 5/2006 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

__________

Ensimmäinen varapuhemies:

Eduskunnan seuraava täysistunto on huomenna torstaina kello 16.30.

Täysistunto lopetetaan kello 22.23.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Jarmo Vuorinen

​​​​