Täysistunnon pöytäkirja 70/2001 vp

PTK 70/2001 vp

Tarkistettu versio 2.0

70. PERJANTAINA 1. KESÄKUUTA 2001

Puhetta johtaa puhemies Uosukainen.

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkitään täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat edustajat:

 • Esko Aho /kesk
 • Tuija Brax /vihr
 • Leena-Kaisa Harkimo /kok
 • Leea Hiltunen /kd
 • Anne Huotari /vas
 • Kimmo Kiljunen /sd
 • Suvi Lindén /kok
 • Pehr Löv /r
 • Sinikka Mönkäre /sd
 • Petri Neittaanmäki /kesk
 • Heli Paasio /sd
 • Sirpa Pietikäinen /kok
 • Jussi Ranta /sd
 • Aulis Ranta-Muotio /kesk
 • Maija-Liisa Rask /sd
 • Leena Rauhala /kd
 • Petri Salo /kok
 • Suvi-Anne Siimes /vas
 • Hannu Takkula /kesk
 • Marja Tiura /kok
 • Unto Valpas /vas
 • Anu Vehviläinen /kesk
 • Pekka Vilkuna /kesk

__________

Eduskuntatyöhön liittyvissä tehtävissä olevat edustajat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta eduskuntatyöhön liittyvän tehtävän vuoksi:

1.6. edustajat

 • Kimmo Kiljunen /sd
 • Sinikka Mönkäre /sd
 • Sauli Niinistö /kok
 • Maija Rask /sd
 • Suvi-Anne Siimes /vas

2.—10.6. edustaja

 • Tarja Kautto /sd

4.—9.6. edustaja

 • Marjukka Karttunen-Raiskio /kok

4.—10.6. edustajat

 • Kari Kärkkäinen /kd
 • Hannu Takkula /kesk
 • Pentti Tiusanen /vas

Sairauspoissaolot

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavan ilmoituksen poissaolosta täysistunnosta sairauden vuoksi:

1.6. edustaja

 • Erkki Tuomioja /sd

Poissaololuvat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on myöntänyt seuraavat luvat poissaoloon täysistunnosta muun syyn vuoksi:

1.6. edustajat

 • Anne Huotari /vas
 • Jussi Ranta /sd
 • Hannu Takkula /kesk
 • Pekka Vilkuna /kesk

__________

Uudet hallituksen esitykset

Puhemies:

Ilmoitetaan, että tasavallan presidentti on tänään antanut eduskunnalle hallituksen esitykset n:ot HE 84—88/2001 vp.

__________

Kirjalliset kysymykset

Merkitään saapuneiksi vastaukset kirjallisiin kysymyksiin n:ot KK 394, 396, 397, 400—406, 409—415, 418—421, 424, 426—430, 432, 433, 435—449, 456, 461, 463/2001 vp.

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Hallituksen esitys pohjoismaisen avioliittokonvention ja pohjoismaisen perintäkonvention muuttamisesta tehtyjen sopimusten hyväksymisestä sekä laeiksi mainittujen sopimusten lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Osittain ainoa, osittain toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 66/2001 vp

Lakivaliokunnan mietintö  LaVM 10/2001 vp

Puhemies:

Ensin käydään keskustelu asiasta kokonaisuudessaan. Sen jälkeen päätetään ainoassa käsittelyssä lakivaliokunnan mietinnön ensimmäiseen ponteen sisältyvästä ehdotuksesta, joka koskee sopimusten hyväksymistä. Lopuksi päätetään toisessa käsittelyssä lakiehdotuksista, jotka voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei synny.

Sopimukset hyväksytään.

Lakiehdotukset hyväksytään.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyy.

Asia on loppuun käsitelty.

2) Hallituksen esitys pohjoismaisen avioliittokonvention muuttamisesta tehdyn sopimuksen hyväksymisestä sekä laiksi kyseisen sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Osittain ainoa, osittain toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 67/2001 vp

Lakivaliokunnan mietintö  LaVM 11/2001 vp

Puhemies:

Ensin käydään keskustelu asiasta kokonaisuudessaan. Sen jälkeen päätetään ainoassa käsittelyssä lakivaliokunnan mietinnön ensimmäiseen ponteen sisältyvästä ehdotuksesta, joka koskee sopimuksen hyväksymistä, sekä toiseen ponteen sisältyvästä, sopimuksen soveltamista koskevasta ehdotuksesta. Lopuksi päätetään toisessa käsittelyssä lakiehdotuksesta, joka voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei synny.

Sopimus hyväksytään.

Sopimuksen soveltamista koskeva ehdotus hyväksytään.

Lakiehdotus hyväksytään.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyy.

Asia on loppuun käsitelty.

3) Hallituksen esitys laiksi sairausvakuutuslain 16 ja 33 §:n muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 55/2001 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 11/2001 vp

Puhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Lakiehdotus hyväksytään.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyy.

Asia on loppuun käsitelty.

4) Hallituksen esitys laeiksi sairausvakuutuslain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 60/2001 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 14/2001 vp

Puhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei synny.

Lakiehdotukset hyväksytään.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyy.

Asia on loppuun käsitelty.

5) Hallituksen esitys laeiksi valtion eläkelain ja eräiden sen voimaantulosäännösten muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 48/2001 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 15/2001 vp

Puhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei synny.

Lakiehdotukset hyväksytään.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyy.

Asia on loppuun käsitelty.

6) Hallituksen esitys laeiksi työttömyysturvalain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 74/2001 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 16/2001 vp

Puhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei synny.

Lakiehdotukset hyväksytään.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyy.

Asia on loppuun käsitelty.

7) Hallituksen esitys laiksi ampuma-aselain muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 110/2000 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 6/2001 vp

Puhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Lakiehdotus hyväksytään.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyy.

Asia on loppuun käsitelty.

8) Hallituksen esitys laiksi kemikaalilain muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 57/2001 vp

Talousvaliokunnan mietintö  TaVM 8/2001 vp

Puhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei synny.

Lakiehdotus hyväksytään.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyy.

Asia on loppuun käsitelty.

9) Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestön Suomen valtuuskunnan kertomus ETYJ:n parlamentaarisen yleiskokouksen toiminnasta vuonna 2000

Mietintöjen pöydällepano

Kertomus  K 2/2001 vp

Ulkoasiainvaliokunnan mietintö  UaVM 2/2001 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

10) Hallituksen esitys laeiksi ympäristönsuojelulain ja rikoslain 48 luvun 1 §:n muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 76/2001 vp

Ympäristövaliokunnan mietintö  YmVM 5/2001 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

__________

Puhemies:

Eduskunnan seuraava täysistunto on ensi tiistaina kello 14.

Täysistunto lopetetaan kello 13.33.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Seppo Tiitinen

​​​​