Täysistunnon pöytäkirja 70/2002 vp

PTK 70/2002 vp

Tarkistettu versio 2.0

70. TORSTAINA 30. TOUKOKUUTA 2002

Puhetta johtaa toinen varapuhemies Mikkola.

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkitään täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat edustajat:

 • Janina Andersson /vihr
 • Kaarina Dromberg /kok
 • Tarja Filatov /sd
 • Christina Gestrin /r
 • Jukka Gustafsson /sd
 • Satu Hassi /vihr
 • Anne Huotari /vas
 • Matti Huutola /vas
 • Kari Kantalainen /kok
 • Valto Koski /sd
 • Johannes Koskinen /sd
 • Risto Kuisma /sd
 • Lauri Kähkönen /sd
 • Markku Laukkanen /kesk
 • Jari Leppä /kesk
 • Suvi Lindén /kok
 • Mika Lintilä /kesk
 • Hannes Manninen /kesk
 • Håkan Nordman /r
 • Tuija Nurmi /kok
 • Kirsi Piha /kok
 • Susanna Rahkonen /sd
 • Maija Rask /sd
 • Matti Saarinen /sd
 • Mauri Salo /kesk
 • Kimmo Sasi /kok
 • Arto Seppälä /sd
 • Jouko Skinnari /sd
 • Säde Tahvanainen /sd
 • Ilkka Taipale /sd
 • Kari Uotila /vas
 • Kari Urpilainen /sd
 • Raija Vahasalo /kok
 • Lasse Virén /kok

Nimenhuudon jälkeen ilmoittautuvat seuraavat edustajat:

 • Raija Vahasalo /kok
 • Kaarina Dromberg /kok

__________

Eduskuntatyöhön liittyvissä tehtävissä olevat edustajat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta eduskuntatyöhön liittyvän tehtävän vuoksi:

30.5. edustajat

 • Satu Hassi /vihr
 • Suvi Lindén /kok
 • Maija Rask /sd

30. ja 31.5. edustaja

 • Johannes Koskinen /sd

Sairauspoissaolot

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta sairauden vuoksi:

30.5. edustajat

 • Kaarina Dromberg /kok
 • Tarja Filatov /sd

30.5.—6.6. edustaja

 • Matti Huutola /vas

Poissaololuvat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on myöntänyt seuraavat luvat poissaoloon täysistunnosta muun syyn vuoksi:

30.5. edustajat

 • Janina Andersson /vihr
 • Anne Huotari /vas
 • Kari Kantalainen /kok
 • Lauri Kähkönen /sd
 • Markku Laukkanen /kesk
 • Tuija Nurmi /kok
 • Kari Urpilainen /sd
 • Raija Vahasalo /kok
 • Lasse Virén /kok

30. ja 31.5. edustajat

 • Jukka Gustafsson /sd
 • Valto Koski /sd
 • Jari Leppä /kesk
 • Mika Lintilä /kesk
 • Matti Saarinen /sd
 • Arto Seppälä /sd
 • Säde Tahvanainen /sd
 • Kari Uotila /vas

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Hallituksen esitys laiksi alkoholilain muuttamisesta; Hallituksen esitys alkoholilain muuttamista koskevan hallituksen esityksen (HE 24/2001 vp) täydentämisestä

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 24/2001 vp, 50/2002 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 9/2002 vp

Toinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö n:o 9. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotus yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

(Hälinää) Minä pyydän istuntosaliin, ennen kuin ed. Vehkaoja aloittaa, hiljaisuutta. Pieni hetki!

Yksityiskohtainen käsittely:

Lakiehdotuksen sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyy.

2) Hallituksen esitys laiksi mallioikeuslain muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 6/2002 vp

Talousvaliokunnan mietintö  TaVM 12/2002 vp

Toinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on talousvaliokunnan mietintö n:o 12. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotus yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Yleiskeskustelua ei synny.

Yksityiskohtainen käsittely:

Lakiehdotuksen sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyy.

3) Hallituksen esitys 84. Kansainvälisen työkonferenssin hyväksymien merenkulkijoiden työaikaa ja alusten miehitystä koskevan yleissopimuksen ja kauppa-aluksissa noudatettavaa vähimmäistasoa koskevaan yleissopimukseen liittyvän pöytäkirjan hyväksymisestä sekä laiksi yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 63/2002 vp

Työ- ja tasa-arvoasiainvaliokunnan mietintö  TyVM 2/2002 vp

Toinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on työ- ja tasa-arvoasiainvaliokunnan mietintö n:o 2. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotus yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Yksityiskohtainen käsittely:

Lakiehdotuksen sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyy.

4) Hallituksen esitys laiksi henkilöstörahastolain muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 24/2002 vp

Työ- ja tasa-arvoasiainvaliokunnan mietintö  TyVM 3/2002 vp

Toinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on työ- ja tasa-arvoasiainvaliokunnan mietintö n:o 3. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotus yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Yksityiskohtainen käsittely:

Lakiehdotuksen sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyy.

5) Laki sairausvakuutuslain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 49/2002 vp (Liisa Hyssälä /kesk)

Toinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

6) Laki työttömyysturvalain 13 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 54/2002 vp (Liisa Hyssälä /kesk)

Toinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

7) Laki vaalilain 107 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite   LA 58/2002 vp (Toimi Kankaanniemi /kd)

Toinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään perustuslakivaliokuntaan.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään perustuslakivaliokuntaan.

8) Laki valtion televisio- ja radiorahastosta annetun lain 7 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite   LA 59/2002 vp (Toimi Kankaanniemi /kd ym.)

Toinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään liikennevaliokuntaan.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään liikennevaliokuntaan.

__________

Toinen varapuhemies:

Eduskunnan seuraava täysistunto on huomenna perjantaina kello 13.

Täysistunto lopetetaan kello 19.55.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Jouni Vainio

​​​​