Täysistunnon pöytäkirja 71/2009 vp

PTK 71/2009 vp

Tarkistettu versio 2.0

71. TORSTAINA 18. KESÄKUUTA 2009

Puhetta johti puhemies Sauli Niinistö (10.01—10.08).

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkittiin täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat 24 edustajaa:

 • Thomas Blomqvist /r
 • Tuija Brax /vihr
 • Pekka Haavisto /vihr
 • Heidi Hautala /vihr
 • Reijo Kallio /sd
 • Jyrki Katainen /kok
 • Kimmo Kiljunen /sd
 • Jari Koskinen /kok
 • Marjaana Koskinen /sd
 • Kari Kärkkäinen /kd
 • Jouko Laxell /kok
 • Paula Lehtomäki /kesk
 • Olli Nepponen /kok
 • Ville Niinistö /vihr
 • Johanna Ojala-Niemelä /sd
 • Johanna Sumuvuori /vihr
 • Tarja Tallqvist /kd
 • Astrid Thors /r
 • Marja Tiura /kok
 • Jutta Urpilainen /sd
 • Matti Vanhanen /kesk
 • Mirja Vehkaperä /kesk
 • Ilkka Viljanen /kok
 • Pertti Virtanen /ps

__________

Eduskuntatyöhön liittyvissä tehtävissä olevat edustajat

Merkittiin seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta eduskuntatyöhön liittyvän tehtävän vuoksi:

18.6. edustajat

 • Tuija Brax /vihr
 • Jyrki Katainen /kok
 • Astrid Thors /r
 • Matti Vanhanen /kesk

Sairauspoissaolot

Merkittiin seuraava ilmoitus poissaolosta täysistunnosta sairauden vuoksi:

18.6. edustaja

 • Marjaana Koskinen /sd

__________

Valtiopäivien keskeyttäminen

Puhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että eduskunta päättää keskeyttää valtiopäivät tämän täysistunnon tai tämän päivän täysistuntojen päätyttyä sekä kokoontua jatkamaan työtään tiistaina 8.9.2009 kello 14.00.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksyttiin.

__________

Kirjalliset kysymykset

Eduskunnalle ovat saapuneet vastaukset kirjallisiin kysymyksiin KK 415, 442—444, 452, 454, 455, 457, 458, 460—466/2009 vp.

__________

ULKOPUOLELLA PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ESITELTÄVÄT ASIAT:

1) Pitkän aikavälin ilmasto- ja energiastrategia: Valtioneuvoston selonteko eduskunnalle 6. päivänä marraskuuta 2008

Äänestykset

Valtioneuvoston selonteko  VNS 6/2008 vp

Talousvaliokunnan mietintö  TaVM 9/2009 vp

Puhemies:

Ulkopuolella päiväjärjestyksen päätetään talousvaliokunnan mietinnön pohjalta kannanotosta valtioneuvoston selonteon 6/2008 vp johdosta. Keskustelu asiasta päättyi 17.6.2009 pidetyssä täysistunnossa.

PTK 70/3/2009

Keskustelussa on ed. Annika Lapintie ed. Minna Sirnön kannattamana ehdottanut, että eduskunta hyväksyy seuraavan kannanoton: "Eduskunta ei hyväksy valtioneuvoston esittämän pitkän aikavälin ilmasto- ja energiastrategian lähtökohtaa lisäenergian tarpeeseen vastaamisesta ydinvoimaa lisäämällä. Eduskunnan mielestä tämä ei ole oikea tapa vastata ilmastonmuutokseen ja energian lisätarpeen kattamiseen. Siksi eduskunta katsoo, että hallitus pyrkiessään ratkaisemaan energiahaasteet lisäämällä ydinvoi-maa on epäonnistunut ilmasto- ja energiapolitiikassaan."

Ed. Toimi Kankaanniemi on ed. Pertti Virtasen kannattamana ehdottanut, että eduskunta hyväksyy vastalauseen 1 mukaisen kannanoton.

Ed. Miapetra Kumpula-Natri on ed. Sirpa Paateron kannattamana ehdottanut, että eduskunta hyväksyy vastalauseen 3 mukaisen kannanoton.

Ed. Matti Kangas on ed. Esa Lahtelan kannattamana ehdottanut, että eduskunta hyväksyy vastalauseen 2 mukaisen kannanoton.

Selonteko hyväksyttiin.

Puhemies:

Ensin äänestetään ed. Annika Lapintien ehdotuksesta ed. Toimi Kankaanniemen ehdotusta vastaan, sitten voittaneesta ed. Matti Kankaan ehdotusta vastaan, sitten voittaneesta ed. Miapetra Kumpula-Natrin ehdotusta vastaan ja lopuksi voittaneesta mietintöä vastaan.

Äänestysjärjestys hyväksyttiin.

Päätökset

1) Äänestyksessä ed. Annika Lapintien ehdotuksesta ed. Toimi Kankaanniemen ehdotusta vastaan eduskunta hyväksyi ed. Toimi Kankaanniemen ehdotuksen äänin

jaa 138, ei 32, tyhjiä 4; poissa 25.

( Ään. 1 )

2) Äänestyksessä ed. Toimi Kankaanniemen ehdotuksesta ed. Matti Kankaan ehdotusta vastaan eduskunta hyväksyi ed. Matti Kankaan ehdotuksen äänin

jaa 164, ei 10; poissa 25.

( Ään. 2 )

3) Äänestyksessä ed. Matti Kankaan ehdotuksesta ed. Miapetra Kumpula-Natrin ehdotusta vastaan eduskunta hyväksyi ed. Miapetra Kumpula-Natrin ehdotuksen äänin

jaa 157, ei 16; poissa 26.

( Ään. 3 )

4) Äänestyksessä ed. Miapetra Kumpula-Natrin ehdotuksesta valiokunnan ehdotusta vastaan eduskunta hyväksyi valiokunnan ehdotuksen kannanotoksi selonteon johdosta äänin

jaa 108, ei 66; poissa 25.

( Ään. 4 )

Eduskunta siirtyi päiväjärjestykseen.

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

2) Hallituksen esitys Kazakstanin kanssa tuloveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi ja veron kiertämisen estämiseksi tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 71/2009 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 11/2009 vp

Mietintö pantiin pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti 8.9.2009 pidettävään täysistuntoon.

3) Hallituksen esitys laiksi työkyvyttömyyseläkkeellä olevien työhönpaluun edistämisestä

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 72/2009 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 23/2009 vp

Mietintö pantiin pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti 8.9.2009 pidettävään täysistuntoon.

__________

Puhemies:

Arvoisat kollegat! Hyvä virkaväki! Lähdemme siis kesätauolle. Haluan toivottaa kaikille ensiksi oikein rattoisaa juhannusta ja sen jälkeen viihtyisää kesää. Palataan uusin voimin syksyllä. Silloin varmasti töitä kyllä riittää. Siis kaikkea hyvää kesälle!

Täysistunto lopetettiin kello 10.08.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Seppo Tiitinen