Täysistunnon pöytäkirja 74/2014 vp

PTK 74/2014 vp

Tarkistettu versio 2.0

74. KESKIVIIKKONA 3. SYYSKUUTA 2014

Puhetta johtivat puhemies Eero Heinäluoma (14.15—15.57) ja ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi (15.57—16.03).

Puhemies Eero Heinäluoma:

Aloitamme myöhässä eduskunnan suuren valiokunnan kokouksen pitkittymisen takia.

__________

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkittiin täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat 23 edustajaa (e = eduskuntatyöhön liittyvä tehtävä; s = sairaus; p = perhevapaa):

 • Thomas Blomqvist /r
 • Christina Gestrin /r
 • Maria Guzenina /sd (e)
 • Leena Harkimo /kok (e)
 • Pertti Hemmilä /kok (s)
 • Anne Holmlund /kok
 • Saara Karhu /sd
 • Mika Kari /sd (s)
 • Krista Kiuru /sd (e)
 • Eero Lehti /kok
 • Lasse Männistö /kok
 • Markku Mäntymaa /kok (s)
 • Mats Nylund /r
 • Leena Rauhala /kd (e)
 • Markku Rossi /kesk (e)
 • Päivi Räsänen /kd (e)
 • Annika Saarikko /kesk (p)
 • Matti Saarinen /sd (e)
 • Kimmo Sasi /kok (e)
 • Erkki Tuomioja /sd (e)
 • Kauko Tuupainen /ps (e)
 • Anne-Mari Virolainen /kok
 • Ville Vähämäki /ps (s)

__________

Uusi edustaja

Puhemies Eero Heinäluoma:

Helsingistä oleva kätilö, sairaanhoitaja Terhi Peltokorpi, joka varamiehenä Helsingin vaalipiiristä on tullut edustajantoimesta 2.9.2014 lukien vapautuksen saaneen Mari Kiviniemen sijaan, on tänään 3.9.2014 esittänyt minulle edustajanvaltakirjansa ja ryhtynyt hoitamaan edustajantointaan.

Tervetuloa eduskuntatyöhön! Pyydän edustajaa ottamaan paikkansa.

Uusi edustaja ohjattiin paikalleen täysistuntosalissa.

__________

Edustajan nimenmuutos

Puhemies Eero Heinäluoma:

Maria Guzenina-Richardson on muuttanut nimensä Maria Guzeninaksi.

__________

Toimielinten jäsenet

Puhemies Eero Heinäluoma:

Valiokuntapaikkojen järjestelyä varten pyytävät vapautusta

perustuslakivaliokunnan jäsenyydestä Outi Mäkelä ja Jukka Kopra,

hallintovaliokunnan jäsenyydestä Johanna Ojala-Niemelä ja Outi Mäkelä,

liikenne- ja viestintävaliokunnan varajäsenyydestä Outi Mäkelä ja Arto Satonen,

maa- ja metsätalousvaliokunnan jäsenyydestä Arto Satonen,

sosiaali- ja terveysvaliokunnan jäsenyydestä Sanni Grahn-Laasonen ja varajäsenyydestä Pauli Kiuru,

työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan jäsenyydestä Arto Satonen ja

ympäristövaliokunnan varajäsenyydestä Pirkko Ruohonen-Lerner.

Pyyntöihin suostuttiin.

Puhemies Eero Heinäluoma:

Täydennysvaalit toimitetaan torstaina 4.9.2014 kello 16 pidettävässä täysistunnossa. Ehdokaslistat täydennysvaalia varten on jätettävä keskuskansliaan viimeistään torstaina 4.9.2014 kello 13.

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Valiokuntien täydennysvaalit

Vaaleja

Puhemies Eero Heinäluoma:

Totean, että vaalit ovat yksimielisiä ja että eduskunta valitsee ehdokaslistojen mukaisesti

suuren valiokunnan jäseneksi Elina Lepomäen ja varajäseneksi Pirkko Ruohonen-Lernerin,

perustuslakivaliokunnan jäseneksi Harry Wallinin,

ulkoasiainvaliokunnan varajäseneksi Pia Kauman,

valtiovarainvaliokunnan varajäseneksi Sanni Grahn-Laasosen,

tarkastusvaliokunnan jäseneksi Katja Hännisen,

hallintovaliokunnan jäseneksi Mika Raatikaisen,

lakivaliokunnan jäseneksi Jani Toivolan,

sosiaali- ja terveysvaliokunnan jäseneksi Sari Sarkomaan,

talousvaliokunnan varajäseneksi Heikki Auton ja

työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan jäseneksi Jani Toivolan.

2) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi verotustietojen julkisuudesta ja salassapidosta annetun lain sekä tilaajan selvitysvelvollisuudesta ja vastuusta ulkopuolista työvoimaa käytettäessä annetun lain 5 §:n muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 204/2013 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 8/2014 vp

Toimenpidealoite  TPA 52/2013 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Käsittelyn pohjana on valtiovarainvaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä. Yleiskeskustelu asiasta päättyi 2.9.2014 pidetyssä täysistunnossa.

PTK 73/21/2014

Nyt käsitellään muutosehdotukset.

Päätökset

1. lakiehdotus

20 b §

Esko  Kiviranta  /kesk:

Arvoisa puhemies! Teen vastalauseen 1 mukaisen muutosehdotuksen 20 b §:ään.

Mika Lintilä /kesk:

Arvoisa puhemies! Kannatan.

Puhemies Eero Heinäluoma:

Esko Kiviranta on Mika Lintilän kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään vastalauseen 1 mukaisena.

Selonteko hyväksyttiin.

Äänestyksessä Esko Kivirannan ehdotuksesta mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi 20 b §:n mietinnön mukaisena äänin

jaa 102, ei 33, tyhjiä 37; poissa 27.

( Ään. 1 )

20 e §

Esko Kiviranta /kesk:

Arvoisa puhemies! Teen vastalauseen 1 mukaisen muutosehdotuksen tähän pykälään.

Mika Lintilä /kesk:

Arvoisa puhemies! Kannatan.

Puhemies Eero Heinäluoma:

Esko Kiviranta on Mika Lintilän kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään vastalauseen 1 mukaisena.

Selonteko hyväksyttiin.

Äänestyksessä Esko Kivirannan ehdotuksesta mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi 20 e §:n mietinnön mukaisena äänin

jaa 104, ei 35, tyhjiä 36; poissa 24.

( Ään. 2 )

Eduskunta hyväksyi lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

3) Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle valtioneuvoston jäsenten sidonnaisuuksista (Stubb, Rinne, Tuomioja, Risikko, Vapaavuori, Haavisto, Räsänen, Niinistö, Henriksson, Kiuru, Ihalainen, Huovinen, Haglund, Viitanen, Orpo, Toivakka, Räty)

Keskustelu

Valtioneuvoston kirjelmä  VN 3/2014 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Esitellään pääministeri Stubbin ja ministerien Rinne, Tuomioja, Risikko, Vapaavuori, Haavisto, Räsänen, Nii-nistö, Henriksson, Kiuru, Ihalainen, Huovinen, Haglund, Viitanen, Orpo, Toivakka ja Räty selvitykset sidonnaisuuksistaan. Työjärjestyksen mukaan eduskunta ei tee päätöstä asiasta.

Keskustelua ei syntynyt.

Asian käsittely päättyi.

4) Valtionhallinnon toimitilojen vuokraus Senaatti-kiinteistöiltä

Ainoa käsittely

Muu asia  M 4/2014 vp

Tarkastusvaliokunnan mietintö  TrVM 5/2014 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Käsittelyn pohjana on tarkastusvaliokunnan omasta aloitteestaan laatima mietintö.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi mietintöön sisältyvän kannanoton.

Asian käsittely päättyi.

5) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi ammatillisesta koulutuksesta annetun lain ja ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain muuttamisesta sekä eräiksi niihin liittyviksi laeiksi

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 12/2014 vp

Sivistysvaliokunnan mietintö  SiVM 7/2014 vp

Mietintö pantiin pöydälle 4.9.2014 pidettävään täysistuntoon.

6) Eduskunnan kirjaston kertomus vuodelta 2013

Mietintöjen pöydällepano

Kertomus  K 3/2014 vp

Sivistysvaliokunnan mietintö  SiVM 8/2014 vp

Mietintö pantiin pöydälle 4.9.2014 pidettävään täysistuntoon.

__________

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Eduskunnan seuraava täysistunto on huomenna torstaina 4.9.2014 kello 16.

Täysistunto lopetettiin kello 16.03.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Seppo Tiitinen