Täysistunnon pöytäkirja 8/2006 vp

PTK 8/2006 vp

Tarkistettu versio 2.0

8. KESKIVIIKKONA 15. HELMIKUUTA 2006

Puhetta johtaa puhemies Paavo Lipponen.

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkitään täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat edustajat:

 • Arja Alho /sd
 • Eva Biaudet /r
 • Tony Halme /ps
 • Heidi Hautala /vihr
 • Rakel Hiltunen /sd
 • Anne Huotari /vas
 • Mikko Immonen /vas
 • Kyösti Karjula /kesk
 • Tanja Karpela /kesk
 • Marjukka Karttunen /kok
 • Jyrki Katainen /kok
 • Risto Kuisma /sd
 • Miapetra Kumpula-Natri /sd
 • Esko Kurvinen /kok
 • Eero Lankia /kesk
 • Paula Lehtomäki /kesk
 • Leena Luhtanen /sd
 • Marjo Matikainen-Kallström /kok
 • Rosa Meriläinen /vihr
 • Pekka Nousiainen /kesk
 • Mikaela Nylander /r
 • Pirkko Peltomo /sd
 • Maija Perho /kok
 • Virpa Puisto /sd
 • Susanna Rahkonen /sd
 • Paula Risikko /kok
 • Sari Sarkomaa /kok
 • Minna Sirnö /vas
 • Osmo Soininvaara /vihr
 • Kimmo Tiilikainen /kesk
 • Erkki Tuomioja /sd
 • Matti Vanhanen /kesk
 • Pia Viitanen /sd

Nimenhuudon jälkeen ilmoittautuvat seuraavat edustajat:

 • Leena Luhtanen /sd
 • Pia Viitanen /sd
 • Heidi Hautala /vihr
 • Pekka Nousiainen /kesk

__________

Eduskuntatyöhön liittyvissä tehtävissä olevat edustajat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta eduskuntatyöhön liittyvän tehtävän vuoksi:

15.2. edustajat

 • Matti Kangas /vas
 • Erkki Tuomioja /sd

Sairauspoissaolot

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta sairauden vuoksi:

14.—17.2. edustaja

 • Tony Halme /ps

15.2. edustajat

 • Arja Alho /sd
 • Anne Huotari /vas

Poissaololuvat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on myöntänyt seuraavat luvat poissaoloon täysistunnosta muun syyn vuoksi:

15.2. edustajat

 • Rakel Hiltunen /sd
 • Kimmo Kiljunen /sd
 • Miapetra Kumpula-Natri /sd
 • Esko Kurvinen /kok
 • Eero Lankia /kesk
 • Minna Lintonen /sd
 • Pekka Nousiainen /kesk
 • Terhi Peltokorpi /kesk
 • Klaus Pentti /kesk
 • Suvi-Anne Siimes /vas
 • Kimmo Tiilikainen /kesk
 • Pia Viitanen /sd

15. ja 16.2. edustajat

 • Jukka Roos /sd
 • Osmo Soininvaara /vihr

__________

Maa- ja metsätalousvaliokunnan puheenjohtaja

Puhemies:

Ilmoitetaan, että maa- ja metsätalousvaliokunta on 14. päivänä helmikuuta pitämässään kokouksessa valinnut puheenjohtajakseen ed. Eero Lämsän.

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Perustuslain 115 §:n mukainen muistutus valtioneuvoston oikeuskanslerin Paavo Nikulan virkatointen lainmukaisuuden tutkimisesta

Ainoa käsittely

Muu asia  M 2/2004 vp

Perustuslakivaliokunnan mietintö  PeVM 9/2005 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on perustuslakivaliokunnan mietintö n:o 9/2005 vp.

Perustuslakivaliokunnan annettua mietinnössä n:o 9/2005 vp kannanottonsa valtioneuvoston oikeuskanslerin Paavo Nikulan menettelyn lainvastaisuudesta on eduskunnan Suomen perustuslain 114 §:n mukaan päätettävä asiasta. Eduskunta voi päättää olla nostamatta syytettä oikeuskansleria vastaan. Muussa tapauksessa eduskunnan tulee varata oikeuskanslerille tilaisuus selityksen antamiseen.

Toinen varapuhemies:

Asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 10/x/2006

2) Hallituksen esitys laeiksi oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain, oikeudenkäymiskaaren ja eräiden muiden lakien rikosasioiden käsittelyä käräjäoikeudessa koskevien säännösten muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 271/2004 vp

Lakivaliokunnan mietintö  LaVM 1/2006 vp

Lakialoite  LA 83/2003 vp, 69/2004 vp, 73/2005 vp

Toinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on lakivaliokunnan mietintö n:o 1. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan hallituksen esitykseen sisältyvät lakiehdotukset yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Yksityiskohtainen käsittely:

Hallituksen esitykseen sisältyvien lakiehdotusten sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Eduskunta yhtyy lakivaliokunnan ehdotukseen lakialoitteisiin sisältyvien lakiehdotusten hylkäämisestä.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyy.

3) Laki Suomen perustuslain 76 §:n kumoamisesta sekä eräiden siihen liittyvien lakien kumoamisesta ja muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 157/2005 vp (Rosa Meriläinen /vihr ym.)

Toinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään perustuslakivaliokuntaan.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään perustuslakivaliokuntaan.

__________

Ensimmäinen varapuhemies:

Eduskunnan seuraava täysistunto on huomenna torstaina kello 16.30.

Täysistunto lopetetaan kello 19.35.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Jarmo Vuorinen