Täysistunnon pöytäkirja 81/2009 vp

PTK 81/2009 vp

Tarkistettu versio 2.0

81. KESKIVIIKKONA 23. SYYSKUUTA 2009

Puhetta johtivat puhemies Sauli Niinistö (14.01—15.56) ja ensimmäinen varapuhemies Seppo Kääriäinen (15.56—16.33).

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkittiin täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat 31 edustajaa (e = eduskuntatyöhön liittyvä tehtävä; s = sairaus; p = perhevapaa):

 • Maarit Feldt-Ranta /sd (s)
 • Eero Heinäluoma /sd
 • Sinikka Hurskainen /sd
 • Heli Järvinen /vihr (e)
 • Pietari Jääskeläinen /ps (s)
 • Johanna Karimäki /vihr (e)
 • Tanja Karpela /kesk (p)
 • Katri Komi /kesk (e)
 • Martti Korhonen /vas
 • Esa Lahtela /sd (e)
 • Eero Lehti /kok
 • Mats Nylund /r (e)
 • Pentti Oinonen /ps (e)
 • Johanna Ojala-Niemelä /sd (p)
 • Sari Palm /kd
 • Aila Paloniemi /kesk
 • Tuula Peltonen /sd
 • Petri Pihlajaniemi /kok (s)
 • Markku Rossi /kesk
 • Minna Sirnö /vas (s)
 • Johanna Sumuvuori /vihr (p)
 • Tommy Tabermann /sd (s)
 • Marja Tiura /kok (s)
 • Jutta Urpilainen /sd
 • Stefan Wallin /r (e)
 • Matti Vanhanen /kesk (e)
 • Jan Vapaavuori /kok (e)
 • Mirja Vehkaperä /kesk (p)
 • Ulla-Maj Wideroos /r
 • Henna Virkkunen /kok (e)
 • Erkki Virtanen /vas (s)

Nimenhuudon jälkeen ilmoittautuivat seuraavat 3 edustajaa:

 • Sinikka Hurskainen /sd (14.32)
 • Markku Rossi /kesk (15.28)
 • Sari Palm /kd (16.24)

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Hallituksen esitys laeiksi oikeudenkäymiskaaren ja oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 123/2009 vp

Puhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään lakivaliokuntaan.

Päätökset

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksyttiin ja asia lähetettiin lakivaliokuntaan.

2) Hallituksen esitys laiksi työkyvyttömyyseläkkeellä olevien työhönpaluun edistämisestä

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 72/2009 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 23/2009 vp

Puhemies:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotus, jonka sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Puhemies:

Asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 83/1/2009

3) Hallituksen esitys Kazakstanin kanssa tuloveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi ja veron kiertämisen estämiseksi tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Osittain ainoa, osittain toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 71/2009 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 11/2009 vp

Puhemies:

Ensin päätetään valtiovarainvaliokunnan mietinnön pohjalta ainoassa käsittelyssä sopimuksesta ja sitten toisessa käsittelyssä lakiehdotuksesta.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi sopimuksen.

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn lakiehdotuksen.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

4) Hallituksen esitys Yhdistyneiden Kansakuntien ja Suomen välillä voimavarojen antamisesta Yhdistyneiden Kansakuntien operaatioon Keski-Afrikan tasavallassa ja Tshadissa (MINURCAT) tehdyn yhteistyöpöytäkirjan hyväksymisestä ja laiksi sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 86/2009 vp

Ulkoasiainvaliokunnan mietintö  UaVM 6/2009 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on ulkoasiainvaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä.

Yleiskeskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä eduskunta hyväksyi lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

5) Hallituksen esitys Kenian tasavallan kanssa sijoitusten edistämisestä ja suojaamisesta tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 90/2009 vp

Ulkoasiainvaliokunnan mietintö  UaVM 7/2009 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on ulkoasiainvaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä.

Yleiskeskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä eduskunta hyväksyi lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

6) Hallituksen esitys Montenegron kanssa sijoitusten edistämisestä ja suojaamisesta tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 91/2009 vp

Ulkoasiainvaliokunnan mietintö  UaVM 8/2009 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on ulkoasiainvaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä.

Yleiskeskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä eduskunta hyväksyi lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

7) Hallituksen esitys laiksi Kansaneläkelaitoksen oikeudesta saada vammaisten henkilöiden tulkkipalveluja koskevia asiakastietoja

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 112/2009 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 24/2009 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä.

Päätökset

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä eduskunta hyväksyi lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

8) Laki isyyslain 22 ja 34 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 51/2009 vp (Kari Uotila /vas ym.)

Puhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään lakivaliokuntaan.

Päätökset

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksyttiin ja asia lähetettiin lakivaliokuntaan.

9) Laki oikeudenkäymiskaaren 14 luvun 6 ja 7 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 53/2009 vp (Pertti Hemmilä /kok)

Puhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään lakivaliokuntaan.

Päätökset

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksyttiin ja asia lähetettiin lakivaliokuntaan.

10) Laki vaikeavammaisille yrittäjille myönnettävistä veronhuojennuksista annetun lain 3 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 54/2009 vp (Mika Lintilä /kesk ym.)

Ensimmäinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään valtiovarainvaliokuntaan.

Päätökset

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksyttiin ja asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan.

11)  Laki ajoneuvolain ja ajoneuvoverolain 12 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 58/2009 vp (Markku Pakkanen /kesk ym.)

Ensimmäinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään valtiovarainvaliokuntaan.

Päätökset

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksyttiin ja asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan.

12) Laki käräjäoikeuslain 13 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 64/2009 vp (Merja Kuusisto /sd)

Ensimmäinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään lakivaliokuntaan.

Päätökset

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksyttiin ja asia lähetettiin lakivaliokuntaan.

13) Hallituksen esitys Panaman kanssa sijoitusten edistämisestä ja suojaamisesta tehdyn sopimuksen hyväksymisestä sekä laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 114/2009 vp

Ulkoasiainvaliokunnan mietintö  UaVM 9/2009 vp

Mietintö pantiin pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti 24.9.2009 pidettävään täysistuntoon.

14) Hallituksen esitys Nepalin kanssa sijoitusten edistämisestä ja suojaamisesta tehdyn sopimuksen hyväksymisestä sekä laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 115/2009 vp

Ulkoasiainvaliokunnan mietintö  UaVM 10/2009 vp

Mietintö pantiin pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti 24.9.2009 pidettävään täysistuntoon.

__________

Ensimmäinen varapuhemies:

Eduskunnan seuraava täysistunto on huomenna torstaina 24.9.2009 kello 16.

Täysistunto lopetettiin kello 16.33.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Seppo Tiitinen