Täysistunnon pöytäkirja 83/2006 vp

PTK 83/2006 vp

Tarkistettu versio 2.0

83. KESKIVIIKKONA 13. SYYSKUUTA 2006

Puhetta johtaa puhemies Paavo Lipponen.

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkitään täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat edustajat:

 • Arto Bryggare /sd
 • Mikko Elo /sd
 • Tarja Filatov /sd
 • Tony Halme /ps
 • Eero Heinäluoma /sd
 • Sinikka Hurskainen /sd
 • Liisa Hyssälä /kesk
 • Tuomo Hänninen /kesk
 • Marjukka Karttunen /kok
 • Jyrki Kasvi /vihr
 • Kimmo Kiljunen /sd
 • Katri Komi /kesk
 • Miapetra Kumpula-Natri /sd
 • Leena Luhtanen /sd
 • Eero Lämsä /kesk
 • Tanja Saarela /kesk
 • Mauri Salo /kesk
 • Suvi-Anne Siimes /vas
 • Osmo Soininvaara /vihr
 • Satu Taiveaho /sd
 • Unto Valpas /vas
 • Lasse Virén /kok

Nimenhuudon jälkeen ilmoittautuvat seuraavat edustajat:

 • Satu Taiveaho /sd
 • Marjukka Karttunen /kok
 • Osmo Soininvaara /vihr
 • Tuomo Hänninen /kesk
 • Eero Heinäluoma /sd

__________

Eduskuntatyöhön liittyvissä tehtävissä olevat edustajat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta eduskuntatyöhön liittyvän tehtävän vuoksi:

13.9. edustajat

 • Eero Heinäluoma /sd
 • Pertti Hemmilä /kok
 • Liisa Hyssälä /kesk
 • Tuomo Hänninen /kesk
 • Jouko Laxell /kok
 • Eero Lämsä /kesk
 • Eero Reijonen /kesk
 • Pentti Tiusanen /vas
 • Unto Valpas /vas
 • Lasse Virén /kok

13. ja 14.9. edustaja

 • Sinikka Hurskainen /sd

Sairauspoissaolot

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta sairauden vuoksi:

13.9. edustajat

 • Ulla Anttila /vihr
 • Tanja Saarela /kesk

Poissaololuvat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on myöntänyt seuraavat luvat poissaoloon täysistunnosta muun syyn vuoksi:

13.9. edustajat

 • Sirpa Asko-Seljavaara /kok
 • Marjukka Karttunen /kok
 • Suvi-Anne Siimes /vas
 • Osmo Soininvaara /vihr
 • Satu Taiveaho /sd

__________

Yleisradio Oy:n hallintoneuvoston jäsenet

Puhemies:

Ilmoitetaan, että toimitusjohtaja Irina Krohn pyytää vapautusta Yleisradio Oy:n hallintoneuvoston jäsenyydestä. Puhemiesneuvosto puoltaa pyyntöä.

Pyyntöön suostutaan.

Puhemies:

Ilmoitetaan, että Yleisradio Oy:n hallintoneuvoston täydennysvaali toimitetaan ensi perjantaina 15. päivänä syyskuuta kello 13 pidettävässä täysistunnossa. Ehdokaslistat täydennysvaalia varten on vaalisäännön 13 §:n mukaan jätettävä keskuskansliaan viimeistään ensi perjantaina kello 10.

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Hallituksen esitys valtion talousarvioksi vuodelle 2007

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 122/2006 vp

Puhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään valtiovarainvaliokuntaan. Asian käsittely keskeytettiin eilen pidetyssä istunnossa.

PTK 82/2/2006

Puhemiesneuvoston viime keskiviikkona tekemän päätöksen mukaan keskustelu jatkuu tänään etukäteen pyydettyjen puheenvuorojen osalta nopeatahtisena keskusteluna, jossa puheenvuorojen pituus on enintään 5 minuuttia. Puhemies voi harkintansa mukaan antaa ministereille puheenvuoron ennen muita puheenvuoroja, ja tällöin ministerin puheenvuoro on enintään 7 minuuttia. Nopeatahtisessa keskustelussa puhemies voi lisäksi harkintansa mukaan myöntää minuutin kestäviä vastauspuheenvuoroja.

Nopeatahtisen keskusteluosuuden jälkeen seuraavassa keskustelussa puheenvuorot myönnetään varausjärjestyksessä.

Tämän asian yhteydessä sallitaan keskustelu myös päiväjärjestyksen 2) — 27) asiasta.

Keskustelu

Toinen varapuhemies:

Asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 84/1/2006

2) Hallituksen esitys laiksi sähköisen viestinnän tietosuojalain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 111/2006 vp

Toinen varapuhemies:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 2) asia.

3) Hallituksen esitys vanhempainpäivärahoja ja työnantajakustannusten korvaamista koskevan lainsäädännön muuttamiseksi

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 112/2006 vp

Toinen varapuhemies:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 3) asia.

4) Hallituksen esitys laeiksi kuluttajariitalautakunnasta ja Kuluttajavirastosta annetun lain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 115/2006 vp

Toinen varapuhemies:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 4) asia.

5) Hallituksen esitys laiksi työnantajan sosiaaliturvamaksusta vapauttamisesta eräissä kunnissa vuosina 2003—2009 annetun lain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 116/2006 vp

Toinen varapuhemies:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 5) asia.

6) Hallituksen esitys laeiksi varojen arvostamisesta verotuksessa annetun lain sekä metsänhoitoyhdistyksistä annetun lain 2 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 117/2006 vp

Toinen varapuhemies:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 6) asia.

7) Hallituksen esitys laiksi kehitysalueelle tehtävien investointien korotetuista poistoista annetun lain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 118/2006 vp

Toinen varapuhemies:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 7) asia.

8) Hallituksen esitys laiksi arvonlisäverolain 85 a §:n väliaikaisesta muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 119/2006 vp

Toinen varapuhemies:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 8) asia.

9) Hallituksen esitys laiksi sähkön ja eräiden polttoaineiden valmisteverosta annetun lain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 120/2006 vp

Toinen varapuhemies:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 9) asia.

10) Hallituksen esitys laiksi öljyjätemaksusta annetun lain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 121/2006 vp

Toinen varapuhemies:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 10) asia.

11) Hallituksen esitys laiksi valtion eläkerahastosta annetun lain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 123/2006 vp

Toinen varapuhemies:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 11) asia.

12) Hallituksen esitys laiksi perusopetuslain 48 b ja 48 f §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 124/2006 vp

Toinen varapuhemies:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 12) asia.

13) Hallituksen esitys laiksi opintotukilain 31 ja 32 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 125/2006 vp

Toinen varapuhemies:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 13) asia.

14) Hallituksen esitys laiksi tekijänoikeuslain 19 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 126/2006 vp

Toinen varapuhemies:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 14) asia.

15) Hallituksen esitys laiksi yksityisten arkistojen valtionavusta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 127/2006 vp

Toinen varapuhemies:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 15) asia.

16) Hallituksen esitys laiksi apteekkimaksusta annetun lain 2 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 128/2006 vp

Toinen varapuhemies:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 16) asia.

17) Hallituksen esitys laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionosuudesta annetun lain 18 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 129/2006 vp

Toinen varapuhemies:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 17) asia.

18) Hallituksen esitys laiksi työttömyysturvalain 2 luvun 5 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 130/2006 vp

Toinen varapuhemies:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 18) asia.

19) Hallituksen esitys laiksi sairausvakuutuksen sairaanhoitomaksun ja työnantajan kansaneläkemaksun maksuprosentista sekä laeiksi työnantajan sosiaaliturvamaksusta annetun lain 4 ja 13 §:n ja sairausvakuutuslain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 131/2006 vp

Toinen varapuhemies:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 19) asia.

20) Hallituksen esitys laeiksi maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuslain 13 ja 17 §:n sekä maatalousyrittäjien eläkelain 16 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 132/2006 vp

Toinen varapuhemies:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 20) asia.

21) Hallituksen esitys laiksi työntekijän työeläkevakuutusmaksun ja palkansaajan työttömyysvakuutusmaksun huomioon ottamisesta eräissä päivärahoissa

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 133/2006 vp

Toinen varapuhemies:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 21) asia.

22) Hallituksen esitys laiksi perhehoitajalain 2 ja 3 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 134/2006 vp

Toinen varapuhemies:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 22) asia.

23) Hallituksen esitys laiksi elatusturvalain 7 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 135/2006 vp

Toinen varapuhemies:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 23) asia.

24) Hallituksen esitys laiksi omaishoidon tuesta annetun lain 4 ja 6 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 136/2006 vp

Toinen varapuhemies:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 24) asia.

25) Hallituksen esitys laiksi sotilasvammalain 6 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 137/2006 vp

Toinen varapuhemies:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 25) asia.

26) Hallituksen esitys laeiksi julkisesta työvoimapalvelusta annetun lain 5 a luvun 1 §:n ja 10 luvun 1 §:n sekä työttömyysturvalain 9 luvun 7 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 138/2006 vp

Toinen varapuhemies:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 26) asia.

27) Valtion tilinpäätöskertomus vuodelta 2005

Lähetekeskustelu

Kertomus  K 11/2006 vp

Toinen varapuhemies:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 27) asia.

__________

Toinen varapuhemies:

Eduskunnan seuraava täysistunto on huomenna torstaina kello 10.

Täysistunto lopetetaan kello 22.05.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Seppo Tiitinen

​​​​