Täysistunnon pöytäkirja 85/2007 vp

PTK 85/2007 vp

Tarkistettu versio 2.0

85. TORSTAINA 22. MARRASKUUTA 2007

Puhetta johti ensimmäinen varapuhemies Seppo Kääriäinen.

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkittiin täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat 37 edustajaa:

 • Claes Andersson /vas
 • Sirkka-Liisa Anttila /kesk
 • Paavo Arhinmäki /vas
 • Maria Guzenina-Richardson /sd
 • Hannakaisa Heikkinen /kesk
 • Eero Heinäluoma /sd
 • Anne Holmlund /kok
 • Susanna Huovinen /sd
 • Sinikka Hurskainen /sd
 • Liisa Hyssälä /kesk
 • Harri Jaskari /kok
 • Oiva Kaltiokumpu /kesk
 • Ilkka Kanerva /kok
 • Arja Karhuvaara /kok
 • Kyösti Karjula /kesk
 • Johannes Koskinen /sd
 • Miapetra Kumpula-Natri /sd
 • Merja Kuusisto /sd
 • Lauri Kähkönen /sd
 • Eero Lehti /kok
 • Paula Lehtomäki /kesk
 • Suvi Lindén /kok
 • Tapani Mäkinen /kok
 • Olli Nepponen /kok
 • Håkan Nordman /r
 • Lauri Oinonen /kesk
 • Pentti Oinonen /ps
 • Johanna Ojala-Niemelä /sd
 • Mauri Pekkarinen /kesk
 • Paula Risikko /kok
 • Sari Sarkomaa /kok
 • Minna Sirnö /vas
 • Satu Taiveaho /sd
 • Lenita Toivakka /kok
 • Jan Vapaavuori /kok
 • Mirja Vehkaperä /kesk
 • Erkki Virtanen /vas

Nimenhuudon jälkeen ilmoittautui seuraava edustaja:

 • Mirja Vehkaperä /kesk

__________

Eduskuntatyöhön liittyvissä tehtävissä olevat edustajat

Merkittiin seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta eduskuntatyöhön liittyvän tehtävän vuoksi:

22.11. edustajat

 • Sirkka-Liisa Anttila /kesk
 • Anne Holmlund /kok
 • Olli Nepponen /kok

22. ja 23.11. edustajat

 • Liisa Hyssälä /kesk
 • Lauri Oinonen /kesk
 • Mauri Pekkarinen /kesk
 • Paula Risikko /kok
 • Jan Vapaavuori /kok

Sairauspoissaolot

Merkittiin seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta sairauden vuoksi:

22.11. edustajat

 • Susanna Huovinen /sd
 • Sari Sarkomaa /kok

22. ja 23.11. edustajat

 • Maria Guzenina-Richardson /sd
 • Eero Lehti /kok

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Suullisia kysymyksiä

Ensimmäinen varapuhemies:

Päiväjärjestyksen 1) asiana on suullinen kyselytunti.

Ensimmäinen varapuhemies:

Kyselytunti on päättynyt.

__________

2) Valtion tilinpäätöskertomus vuodelta 2006
Valtiontalouden tarkastusviraston erilliskertomus eduskunnalle valtion varainhoitovuoden 2006 tilinpäätöksen ja valtion tilinpäätöskertomuksen tarkastuksesta

Ainoa käsittely

Kertomus  K 12, 13/2007 vp

Tarkastusvaliokunnan mietintö  TrVM 1/2007 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on tarkastusvaliokunnan mietintö.

Ennen kuin ed. Ahde aloittaa keskustelun, pyydän, että tämä sali rauhoittuu keskustelua varten kuuntelemaan ed. Ahteen puheenvuoroa ja neuvottelut, joita näkyy olevan, siirtyvät tämän huoneen ulkopuolelle.

Puhemies:

Asian käsittely keskeytetään.

3) Hallituksen esitys rikoksen johdosta tapahtuvaa luovuttamista koskevan Pohjoismaiden välisen sopimuksen (Pohjoismainen pidätysmääräys) hyväksymiseksi ja laiksi sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 51/2007 vp

Lakivaliokunnan mietintö  LaVM 8/2007 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on lakivaliokunnan mietintö. Ensin yleiskeskustelu, sitten yksityiskohtainen käsittely.

Yleiskeskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä hyväksyttiin lakiehdotusten sisältö mietinnön mukaisena.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

4) Hallituksen esitys maatalouden harjoittamisesta luopumisen tukemisesta annetun lain ja eräiden maatalouden luopumisjärjestelmiin liittyvien lakien muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 91/2007 vp

Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö  MmVM 5/2007 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö. Ensin yleiskeskustelu, sitten yksityiskohtainen käsittely.

Yleiskeskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä hyväksyttiin lakiehdotusten sisältö mietinnön mukaisena.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

5) Hallituksen esitys laiksi julkisesta työvoimapalvelusta annetun lain 7 luvun 12 a §:n muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 126/2007 vp

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan mietintö  TyVM 7/2007 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan mietintö. Ensin yleiskeskustelu, sitten yksityiskohtainen käsittely.

Päätökset

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä hyväksyttiin lakiehdotuksen sisältö mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

6) Laki kunta- ja palvelurakenneuudistuksesta annetun lain 5 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 111/2007 vp (Toimi Kankaanniemi /kd)

Puhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään hallintovaliokuntaan.

Päätökset

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksyttiin ja asia lähetettiin hallintovaliokuntaan.

7) Hallituksen esitys Euroopan unionin ja Amerikan yhdysvaltojen välillä lentoyhtiöiden PNR- eli matkustajarekisteritietojen käsittelemisestä ja siirtämisestä Yhdysvaltojen sisäisen turvallisuuden ministeriölle (DHS) tehdyn sopimuksen (vuoden 2007 sopimus) hyväksymisestä sekä laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja sopimuksen soveltamisesta sekä laiksi Euroopan unionin ja Amerikan yhdysvaltojen välillä lentoyhtiöiden PNR- eli matkustajarekisteritietojen käsittelemisestä ja siirtämisestä Yhdysvaltojen sisäisen turvallisuuden ministeriölle tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja sopimuksen soveltamisesta annetun lain kumoamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 143/2007 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 11/2007 vp

Mietintö pantiin pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

8) Hallituksen esitys laiksi sähköturvallisuuslain muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 118/2007 vp

Talousvaliokunnan mietintö  TaVM 7/2007 vp

Mietintö pantiin pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

9) Hallituksen esitys laeiksi työsopimuslain 13 luvun 11 §:n sekä työsuojelun valvonnasta ja työpaikan työsuojeluyhteistoiminnasta annetun lain 13 §:n muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 125/2007 vp

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan mietintö  TyVM 8/2007 vp

Mietintö pantiin pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

__________

Puhemies:

Eduskunnan seuraava täysistunto on huomenna perjantaina kello 13.

Täysistunto lopetettiin kello 18.58.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Seppo Tiitinen

​​​​