Täysistunnon pöytäkirja 85/2008 vp

PTK 85/2008 vp

Tarkistamaton versio 2.0

85. TORSTAINA 2. LOKAKUUTA 2008

Puhetta johtivat toinen varapuhemies Johannes Koskinen (16.01—17.05) ja puhemies Sauli Niinistö (17.05—17.58).

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkittiin täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat 30 edustajaa:

 • Eero Akaan-Penttilä /kok
 • Outi Alanko-Kahiluoto /vihr
 • Maarit Feldt-Ranta /sd
 • Merikukka Forsius /kok
 • Leena Harkimo /kok
 • Heidi Hautala /vihr
 • Hannu Hoskonen /kesk
 • Susanna Huovinen /sd
 • Sinikka Hurskainen /sd
 • Liisa Hyssälä /kesk
 • Jyri Häkämies /kok
 • Antti Kaikkonen /kesk
 • Reijo Kallio /sd
 • Arja Karhuvaara /kok
 • Krista Kiuru /sd
 • Juha Korkeaoja /kesk
 • Miapetra Kumpula-Natri /sd
 • Jaakko Laakso /vas
 • Markku Laukkanen /kesk
 • Sirpa Paatero /sd
 • Mauri Pekkarinen /kesk
 • Leena Rauhala /kd
 • Eero Reijonen /kesk
 • Päivi Räsänen /kd
 • Pertti Salovaara /kesk
 • Kimmo Sasi /kok
 • Tuulikki Ukkola /kok
 • Pia Viitanen /sd
 • Antti Vuolanne /sd
 • Tuula Väätäinen /sd

Nimenhuudon jälkeen ilmoittautuivat seuraavat 2 edustajaa:

 • Arja Karhuvaara /kok (16.18)
 • Pia Viitanen /sd (17.05)

__________

Eduskuntatyöhön liittyvissä tehtävissä olevat edustajat

Merkittiin seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta eduskuntatyöhön liittyvän tehtävän vuoksi:

2.10. edustajat

 • Leena Harkimo /kok
 • Liisa Hyssälä /kesk
 • Lauri Kähkönen /sd
 • Mats Nylund /r
 • Reijo Paajanen /kok
 • Markku Pakkanen /kesk
 • Tero Rönni /sd
 • Johanna Sumuvuori /vihr
 • Ilkka Viljanen /kok
 • Anne-Mari Virolainen /kok

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Suullisia kysymyksiä

Toinen varapuhemies:

Päiväjärjestyksen 1) asiana on suullinen kyselytunti.

__________

2) Hallituksen esitys Suomen ja Bulgarian välillä turvallisuusluokitellun tiedon vastavuoroisesta suojaamisesta ja vaihtamisesta tehdyn sopimuksen hyväksymisestä sekä laiksi mainitun sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 106/2008 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 12/2008 vp

Toinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on hallintovaliokunnan mietintö. Ensin yleiskeskustelu, sitten yksityiskohtainen käsittely.

Päätökset

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä hyväksyttiin lakiehdotuksen sisältö mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

3) Hallituksen esitys laiksi Tekes — teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskuksesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 57/2008 vp

Talousvaliokunnan mietintö  TaVM 13/2008 vp

Toinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on talousvaliokunnan mietintö. Ensin yleiskeskustelu, sitten yksityiskohtainen käsittely.

Päätökset

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä hyväksyttiin lakiehdotuksen sisältö mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

4) Hallituksen esitys laiksi yhdenvertaisuuslain 7 §:n muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 67/2008 vp

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan mietintö  TyVM 4/2008 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan mietintö. Ensin yleiskeskustelu, sitten yksityiskohtainen käsittely.

Päätökset

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä hyväksyttiin lakiehdotuksen sisältö mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

5) Hallituksen esitys laiksi vähemmistövaltuutetusta ja syrjintälautakunnasta annetun lain 2 §:n muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 87/2008 vp

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan mietintö  TyVM 5/2008 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan mietintö. Ensin yleiskeskustelu, sitten yksityiskohtainen käsittely.

Yleiskeskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä hyväksyttiin lakiehdotuksen sisältö mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

6) Laki elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 3 luvun 30 ja 34 §:n ja kirjanpitolain 5 luvun 2 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 71/2008 vp (Sanna Perkiö /kok)

Puhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään valtiovarainvaliokuntaan.

Tämän asian yhteydessä sallitaan keskustelu myös päiväjärjestyksen 7) asiasta.

Päätökset

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksyttiin ja asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan.

7) Laki tuloverolain 57 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 72/2008 vp (Sanna Perkiö /kok)

Asia lähetettiin puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti valtiovarainvaliokuntaan. [Keskustelu sallittu 6) asian yhteydessä.]

__________

Puhemies:

Eduskunnan seuraava täysistunto on huomenna perjantaina kello 13.

Täysistunto lopetettiin kello 17.58.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Seppo Tiitinen

​​​​