Täysistunnon pöytäkirja 89/2001 vp

PTK 89/2001 vp

Tarkistettu versio 2.0

89. TORSTAINA 6. SYYSKUUTA 2001

Puhetta johtaa ensimmäinen varapuhemies Anttila.

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkitään täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat edustajat:

 • Olavi Ala-Nissilä /kesk
 • Klaus Bremer /r
 • Tarja Filatov /sd
 • Satu Hassi /vihr
 • Matti Huutola /vas
 • Ville Itälä /kok
 • Tarja Kautto /sd
 • Jaakko Laakso /vas
 • Leena Luhtanen /sd
 • Tuija Nurmi /kok
 • Sirpa Pietikäinen /kok
 • Kirsi Piha /kok
 • Maija-Liisa Rask /sd
 • Tero Rönni /sd
 • Matti Saarinen /sd
 • Kimmo Sasi /kok
 • Suvi-Anne Siimes /vas
 • Osmo Soininvaara /vihr

Nimenhuudon jälkeen ilmoittautuu seuraava edustaja:

 • Matti Saarinen /sd

__________

Eduskuntatyöhön liittyvissä tehtävissä olevat edustajat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta eduskuntatyöhön liittyvän tehtävän vuoksi:

6.9. edustajat

 • Tarja Filatov /sd
 • Ville Itälä /kok
 • Maija Rask /sd
 • Suvi-Anne Siimes /vas

6. ja 7.9. edustajat

 • Jaakko Laakso /vas
 • Kimmo Sasi /kok
 • Osmo Soininvaara /vihr

Sairauspoissaolot

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavan ilmoituksen poissaolosta täysistunnosta sairauden vuoksi:

6. ja 7.9. edustaja

 • Tero Rönni /sd

Poissaololuvat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on myöntänyt seuraavat luvat poissaoloon täysistunnosta muun syyn vuoksi:

6.9. edustajat

 • Olavi Ala-Nissilä /kesk
 • Klaus Bremer /r
 • Henrik Lax /r
 • Tuija Nurmi /kok
 • Sirpa Pietikäinen /kok

6. ja 7.9. edustajat

 • Matti Huutola /vas
 • Leena Luhtanen /sd

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Euroopan neuvoston Suomen valtuuskunnan kertomus parlamentaarisen yleiskokouksen toiminnasta vuonna 2000

Lähetekeskustelu

Kertomus  K 11/2001 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään ulkoasiainvaliokuntaan.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään ulkoasiainvaliokuntaan.

2) Eduskunnan kirjaston kertomus vuodelta 2000

Lähetekeskustelu

Kertomus  K 10/2001 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään sivistysvaliokuntaan.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään sivistysvaliokuntaan.

__________

ULKOPUOLELLA PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ESITELTÄVÄT ASIAT:

3) Suomen turvallisuus- ja puolustuspolitiikka 2001

Lähetekeskustelu

Valtioneuvoston selonteko  VNS 2/2001 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Ulkopuolella päiväjärjestyksen jatketaan eilen pidetyssä istunnossa keskeytettyä valtioneuvoston selonteon "Suomen turvallisuus- ja puolustuspolitiikka 2001" käsittelyä.

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään puolustusvaliokuntaan, jolle ulkoasiainvaliokunnan ja valtiovarainvaliokunnan on annettava asiasta lausunto.

Keskustelu jatkuu:

Ensimmäinen varapuhemies:

Asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 90/2/2001

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

4) Laki sairausvakuutuslain 5 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 57/2001 vp (Tytti Isohookana-Asunmaa /kesk ym.)

Ensimmäinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

5) Laki ydinvastuulain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 68/2001 vp (Annika Lapintie /vas ym.)

Ensimmäinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään talousvaliokuntaan.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään talousvaliokuntaan.

6) Laki työsopimuslain 7 luvun 10 §:n ja 12 luvun 2 §:n sekä rikoslain 47 luvun 4 ja 5 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 69/2001 vp (Mikko Kuoppa /vas)

Ensimmäinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään työ- ja tasa-arvoasiainvaliokuntaan.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään työ- ja tasa-arvoasiainvaliokuntaan.

7) Laki tuloverolain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 71/2001 vp (Ismo Seivästö /kd ym.)

Ensimmäinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään valtiovarainvaliokuntaan.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään valtiovarainvaliokuntaan.

8) Laki maatalousyrittäjien lomituspalvelulain 16 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 72/2001 vp (Nils-Anders Granvik /r ym.)

Ensimmäinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

__________

Ensimmäinen varapuhemies:

Eduskunnan seuraava täysistunto on huomenna perjantaina kello 13.

Täysistunto lopetetaan kello 22.14.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Keijo Koivukangas

​​​​