Täysistunnon pöytäkirja 89/2012 vp

PTK 89/2012 vp

Tarkistettu versio 2.0

89. TIISTAINA 2. LOKAKUUTA 2012

Puhetta johti puhemies Eero Heinäluoma (14.02—16.13).

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkittiin täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat 43 edustajaa (e = eduskuntatyöhön liittyvä tehtävä; s = sairaus; p = perhevapaa):

 • Outi Alanko-Kahiluoto /vihr (e)
 • Sirkka-Liisa Anttila /kesk (e)
 • Eeva-Johanna Eloranta /sd
 • Maarit Feldt-Ranta /sd (e)
 • Satu Haapanen /vihr (e)
 • Susanna Huovinen /sd (e)
 • Jyri Häkämies /kok (e)
 • Jyrki Katainen /kok (e)
 • Sampsa Kataja /kok
 • Inkeri Kerola /kesk (e)
 • Kimmo Kivelä /ps (e)
 • Anna Kontula /vas (s)
 • Jukka Kopra /kok (e)
 • Laila Koskela /ps (s)
 • Sanna Lauslahti /kok (e)
 • Päivi Lipponen /sd (e)
 • Pirkko Mattila /ps (e)
 • Riitta Myller /sd (e)
 • Lea Mäkipää /ps (s)
 • Elisabeth Nauclér /r (e)
 • Mats Nylund /r (p)
 • Heli Paasio /sd (p)
 • Tom Packalén /ps (e)
 • Aila Paloniemi /kesk (e)
 • Jaana Pelkonen /kok (e)
 • Tuula Peltonen /sd
 • Pekka Ravi /kok
 • Juha Rehula /kesk (e)
 • Annika Saarikko /kesk (e)
 • Janne Sankelo /kok (e)
 • Kimmo Sasi /kok (e)
 • Anni Sinnemäki /vihr (p)
 • Osmo Soininvaara /vihr
 • Ismo Soukola /ps (e)
 • Alexander Stubb /kok (e)
 • Hanna Tainio /sd (e)
 • Kimmo Tiilikainen /kesk
 • Jani Toivola /vihr
 • Anu Vehviläinen /kesk
 • Ulla-Maj Wideroos /r (e)
 • Sofia Vikman /kok
 • Anne-Mari Virolainen /kok (e)
 • Erkki Virtanen /vas (e)

Nimenhuudon jälkeen ilmoittautui seuraava edustaja:

 • Sofia Vikman /kok (15.04)

__________

Kertomukset

Puhemies Eero Heinäluoma:

Eduskunnan kirjaston hallitus on 1.10.2012 antanut eduskunnalle kertomuksen Eduskunnan kirjaston hoidosta ja toiminnasta vuonna 2011 (K 16/2012 vp).

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Sähköisen median viestintäpoliittinen ohjelma: Valtioneuvoston selonteko eduskunnalle 2012

Lähetekeskustelu

Valtioneuvoston selonteko  VNS 4/2012 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään liikenne- ja viestintävaliokuntaan, jolle sivistysvaliokunnan ja tulevaisuusvaliokunnan on annettava lausunto.

Asunto- ja viestintäministeri Krista Kiurun esittelypuheenvuoron jälkeen keskustelu käydään etukäteen pyydettyjen puheenvuorojen osalta nopeatahtisena. Ryhmäpuheenvuorokierrosta ei tällä kertaa ole. Etukäteen varattujen puheenvuorojen pituus on enintään 5 minuuttia.

Puhemiesneuvosto suosittaa, että myös nopeatahtisen keskusteluosuuden jäkeen pidettävät puheenvuorot kestävät enintään 5 minuuttia.

Päätökset

Asia lähetettiin liikenne- ja viestintävaliokuntaan, jolle sivistysvaliokunnan ja tulevaisuusvaliokunnan on annettava lausunto.

2) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Oikeusrekisterikeskuksesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 122/2012 vp

Asia lähetettiin lakivaliokuntaan.

3) Hallituksen esitys eduskunnalle veroasioita koskevasta tiedonvaihdosta Brunein kanssa tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Osittain ainoa, osittain toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 75/2012 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 18/2012 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Ensin päätetään valtiovarainvaliokunnan mietinnön pohjalta ainoassa käsittelyssä sopimuksesta ja sitten toisessa käsittelyssä lakiehdotuksesta.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi sopimuksen.

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn lakiehdotuksen.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

4) Hallituksen esitys eduskunnalle turval- lisuusluokitellun tiedon vastavuoroisesta suojaamisesta ja vaihtamisesta Suomen ja Luxemburgin välillä tehdyn sopimuksen hyväksymisestä sekä laiksi mainitun sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Osittain ainoa, osittain toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 43/2012 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 15/2012 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Ensin päätetään hallintovaliokunnan mietinnön pohjalta ainoassa käsittelyssä sopimuksesta ja sitten toisessa käsittelyssä lakiehdotuksesta.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi sopimuksen.

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn lakiehdotuksen.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

5) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi hedelmöityshoidoista annetun lain 16 ja 19 §:n muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 69/2012 vp

Lakivaliokunnan mietintö  LaVM 7/2012 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotus, jonka sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn lakiehdotuksen.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

6) Hallituksen esitys eduskunnalle kansainvälistä taksiliikennettä tiellä koskevan Ruotsin kanssa tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja sopimuksen soveltamisesta

Osittain ainoa, osittain toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 53/2012 vp

Liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö  LiVM 9/2012 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Ensin päätetään liikenne- ja viestintävaliokunnan mietinnön pohjalta ainoassa käsittelyssä sopimuksesta ja sitten toisessa käsittelyssä lakiehdotuksesta.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi sopimuksen.

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn lakiehdotuksen.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

7) Hallituksen esitys eduskunnalle valtion eläkeasioiden hoitoon liittyvien tehtävien siirtämistä Valtiokonttorista Kevalle koskevaksi lainsäädännöksi

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 67/2012 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 8/2012 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset, joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt lakiehdotukset.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

8) Hallituksen esitys eduskunnalle biopankkilaiksi sekä laeiksi ihmisen elimien, kudoksien ja solujen lääketieteellisestä käytöstä annetun lain ja potilaan asemasta ja oikeuksista annetun lain muuttamiseksi

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 86/2011 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 9/2012 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset, joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt lakiehdotukset.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.

Eduskunta hyväksyi mietintöön sisältyvän lausumaehdotuksen.

Asian käsittely päättyi.

9) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tuontipolttoaineiden velvoitevarastoinnista annetun lain 16 ja 19 §:n muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 60/2012 vp

Talousvaliokunnan mietintö  TaVM 5/2012 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotus, jonka sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn lakiehdotuksen.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

10) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ympäristönsuojelulain muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 83/2012 vp

Ympäristövaliokunnan mietintö  YmVM 4/2012 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotus, jonka sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn lakiehdotuksen.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

11) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi yrittäjän eläkelain 115 §:n muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 118/2012 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 11/2012 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Käsittelyn pohjana on sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

12) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi maatalousyrittäjän eläkelain 22 §:n muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 119/2012 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 12/2012 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Käsittelyn pohjana on sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

13) Hallituksen esitys eduskunnalle suuronnettomuuksien torjunnasta teollisuudessa tehdyn yleissopimuksen hyväksymisestä sekä laiksi yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 71/2012 vp

Talousvaliokunnan mietintö  TaVM 6/2012 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Käsittelyn pohjana on talousvaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä.

Yleiskeskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

__________

Puhemies Eero Heinäluoma:

Eduskunnan seuraava täysistunto on huomenna keskiviikkona 3.10.2012 kello 14.

Täysistunto lopetettiin kello 16.13.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Seppo Tiitinen