Täysistunnon pöytäkirja 89/2013 vp

PTK 89/2013 vp

Tarkistettu versio 2.0

89. TORSTAINA 26. SYYSKUUTA 2013

Puhetta johtivat ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi (16.00—17.02) ja toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti (17.02—18.37).

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkittiin täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat 52 edustajaa (e = eduskuntatyöhön liittyvä tehtävä; s = sairaus; p = perhevapaa):

 • Sauli Ahvenjärvi /kd (e)
 • Outi Alanko-Kahiluoto /vihr
 • Sirkka-Liisa Anttila /kesk
 • Paavo Arhinmäki /vas (s)
 • Heikki Autto /kok (e)
 • Markku Eestilä /kok (e)
 • Tarja Filatov /sd (s)
 • Sanni Grahn-Laasonen /kok (p)
 • Maria Guzenina-Richardson /sd
 • Satu Haapanen /vihr (e)
 • Lasse Hautala /kesk (e)
 • Lauri Heikkilä /ps (e)
 • Pertti Hemmilä /kok (e)
 • Anna-Maja Henriksson /r (e)
 • Reijo Hongisto /ps (e)
 • Lauri Ihalainen /sd (e)
 • Johanna Jurva /ps (e)
 • Anne Kalmari /kesk (e)
 • Saara Karhu /sd (s)
 • Johannes Koskinen /sd
 • Merja Kyllönen /vas (e)
 • Eero Lehti /kok (e)
 • Jari Leppä /kesk (e)
 • Jari Lindström /ps (e)
 • Maria Lohela /ps (e)
 • Tapani Mäkinen /kok (s)
 • Hanna Mäntylä /ps (s)
 • Markku Mäntymaa /kok (s)
 • Mats Nylund /r (p)
 • Pentti Oinonen /ps (s)
 • Aino-Kaisa Pekonen /vas (e)
 • Raimo Piirainen /sd (e)
 • Arto Pirttilahti /kesk
 • Paula Risikko /kok (e)
 • Markku Rossi /kesk
 • Päivi Räsänen /kd (e)
 • Vesa-Matti Saarakkala /ps (e)
 • Annika Saarikko /kesk (s)
 • Janne Sankelo /kok (e)
 • Anni Sinnemäki /vihr
 • Ismo Soukola /ps (s)
 • Eero Suutari /kok (s)
 • Katja Taimela /sd (e)
 • Jani Toivola /vihr (e)
 • Erkki Tuomioja /sd (e)
 • Tytti Tuppurainen /sd (e)
 • Tapani Tölli /kesk
 • Jutta Urpilainen /sd (e)
 • Stefan Wallin /r
 • Jan Vapaavuori /kok
 • Ulla-Maj Wideroos /r (s)
 • Henna Virkkunen /kok (e)

Nimenhuudon jälkeen ilmoittautuivat seuraavat 4 edustajaa:

 • Anni Sinnemäki /vihr (16.17)
 • Outi Alanko-Kahiluoto /vihr (16.22)
 • Johannes Koskinen /sd (18.02)
 • Tapani Tölli /kesk (18.03)

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

2) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kirkkolain muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 47/2013 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 13/2013 vp

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Käsittelyn pohjana on hallintovaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

3) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi yliopistolain 7 §:n muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 33/2013 vp

Sivistysvaliokunnan mietintö  SiVM 5/2013 vp

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Käsittelyn pohjana on sivistysvaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

4) Hallituksen esitys eduskunnalle Intian kanssa sosiaaliturvasta tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 82/2013 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 7/2013 vp

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Käsittelyn pohjana on sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

5) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi terveydenhuoltolain 61 ja 79 §:n muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 81/2013 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 8/2013 vp

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Käsittelyn pohjana on sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä.

Yleiskeskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

6) Valtiontalouden tarkastusviraston kertomus eduskunnalle vaalirahoituksen valvonnasta vuoden 2012 kunnallisvaaleissa

Lähetekeskustelu

Kertomus  K 15/2013 vp

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään tarkastusvaliokuntaan.

Päätökset

Asia lähetettiin tarkastusvaliokuntaan.

7) Laki rikoslain 20 luvun muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 31/2013 vp (Eeva-Maria Maijala /kesk)

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään lakivaliokuntaan.

Päätökset

Asia lähetettiin lakivaliokuntaan.

8) Laki rikoslain 14 luvun muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 32/2013 vp (Martti Mölsä /ps ym.)

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään lakivaliokuntaan.

Päätökset

Asia lähetettiin lakivaliokuntaan.

9) Laki elintarvikelain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 34/2013 vp (Leena Rauhala /kd ym.)

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään maa- ja metsätalousvaliokuntaan.

Päätökset

Asia lähetettiin maa- ja metsätalousvaliokuntaan.

10) Laki rahankeräyslain 7 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 37/2013 vp (Eeva-Johanna Eloranta /sd ym.)

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään hallintovaliokuntaan.

Päätökset

Asia lähetettiin hallintovaliokuntaan.

11) Lisätalousarvioaloitteet

Lähetekeskustelu

Lisätalousarvioaloite  LTA 70—80/2013 vp

Lisätalousarvioaloitteet lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan.

__________

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlampi:

Eduskunnan seuraava täysistunto on huomenna perjantaina 27.9.2013 kello 13.

Täysistunto lopetettiin kello 18.37.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Seppo Tiitinen

​​​​