Täysistunnon pöytäkirja 96/2014 vp

PTK 96/2014 vp

Tarkistamaton versio 2.0

96. PERJANTAINA 10. LOKAKUUTA 2014

Puhetta johti puhemies Eero Heinäluoma (13.04—13.30).

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkittiin täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat 17 edustajaa (e = eduskuntatyöhön liittyvä tehtävä; s = sairaus; p = perhevapaa):

 • Mikko Alatalo /kesk
 • Pekka Haavisto /vihr
 • Anna-Maja Henriksson /r (e)
 • James Hirvisaari /m11
 • Antti Kaikkonen /kesk (p)
 • Kimmo Kivelä /ps (e)
 • Martti Korhonen /vas (s)
 • Jari Myllykoski /vas (e)
 • Pentti Oinonen /ps (s)
 • Eero Reijonen /kesk
 • Vesa-Matti Saarakkala /ps (s)
 • Annika Saarikko /kesk (p)
 • Timo Soini /ps (e)
 • Reijo Tossavainen /ps
 • Kaj Turunen /ps
 • Jan Vapaavuori /kok (e)
 • Mirja Vehkaperä /kesk (s)

__________

Hallituksen esitykset

Puhemies Eero Heinäluoma:

Valtioneuvosto on 9.10.2014 antanut eduskunnalle hallituksen esitykset HE 179—186/2014 vp.

__________

Kirjalliset kysymykset

Eduskunnalle ovat saapuneet edustajille jaetussa luettelossa mainitut vastaukset kirjallisiin kysymyksiin KK 606, 608, 610—635, 637—653, 655—658/2014 vp.

__________

Valtioneuvoston jäsenten sidonnaisuudet

Puhemies Eero Heinäluoma:

Kehitysministeri Sirpa Paatero ja ympäristöministeri Sanni Grahn-Laasonen ovat 9.10.2014 antaneet eduskuntaa varten selvitykset sidonnaisuuksistaan (VN 4/2014 vp).

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi saamelaiskäräjistä annetun lain ja rikoslain 40 luvun 11 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 167/2014 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Puhemiesneuvosto on ehdottanut, että asia lähetetään perustuslakivaliokuntaan. Asian käsittely keskeytettiin 8.10.2014 pidetyssä täysistunnossa.

PTK 94/2/2014

Vastoin puhemiesneuvoston ehdotusta on keskustelussa Markus Mustajärvi Eeva-Maria Maijalan kannattamana ehdottanut, että maa- ja metsätalousvaliokunnan sekä työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan on annettava lausunto perustuslakivaliokunnalle.

Puhemiesneuvosto on 9.10.2014 pitämässään kokouksessa tarkistanut aikaisempaa ehdotustaan ja ehdottaa, että asia lähetetään perustuslakivaliokuntaan, jolle maa- ja metsätalousvaliokunnan sekä työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan on annettava lausunto.

Kun puhemiesneuvoston tarkistettu ehdotus on sama kuin Markus Mustajärven ehdotus, puhemiesneuvoston ehdotus hyväksyttäneen?

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksyttiin ja asia lähetettiin perustuslakivaliokuntaan, jolle maa- ja metsätalousvaliokunnan sekä työ- ja tasa-arvovaliokunnan on annettava lausunto.

2) Hallituksen esitys eduskunnalle vuoden 2014 toiseksi lisätalousarvioksi

Ainoa käsittely

Hallituksen esitys  HE 113/2014 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 12/2014 vp

Lisätalousarvioaloite  LTA 81—148/2014 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Käsittelyn pohjana on valtiovarainvaliokunnan mietintö.

Yleiskeskustelu asiasta päättyi 8.10.2014 pidetyssä täysistunnossa.

PTK 94/1/2014

Nyt ryhdytään lisätalousarvioehdotuksen yksityiskohtaiseen käsittelyyn. Pyydän tekemään muutosehdotukset.

Ehdotukset

Seuraavat lisätalousarviota koskevat, hyväksytyn menettelytavan mukaisesti keskuskansliaan kirjallisina jätetyt, edustajille monistettuina ja numeroituina jaetut ehdotukset tehtiin keskustelun kuluessa:

1. Timo Kalli /kesk Markku Rossin /kesk kannattamana: momentilta 28.10.01 vähennettäväksi 2 500 000 euroa lapsivähennyksen edellyttämien tietojärjestelmämuutosten ja muun valmistelun menoihin ehdotetusta määrärahasta. (Vastalause 1)

2. Edustaja Kari Uotila /vas Risto Kalliorinteen /vas kannattamana: momentille 29.10.30 lisäyksenä 5 000 000 euroa ja että momentin perusteluja täydennetään siten, että määrärahaa saa käyttää myös enintään 20 000 000 euroa opetusryhmäkoon pienentämiseen ja yleissivistävän koulutuksen laadun kehittämiseen. (Vastalause 2)

3. Mikko Savola /kesk Lasse Hautalan /kesk kannattamana: momentille 31.10.20 lisäyksenä 5 000 000 euroa perusväylänpitoon. (LTA 128)

4. Pentti Kettunen /ps Lea Mäkipään /ps kannattamana: momentille 31.10.20 lisäyksenä 10 000 000 euroa perusväylänpitoon. (Vastalause 4)

5. Kari Uotila /vas Risto Kalliorinteen /vas kannattamana: momentille 31.10.20 lisäyksenä 10 000 000 euroa perusväylänpitoon. (Vastalause 2)

6. Olli Immonen /ps Maria Lohelan /ps kannattamana: momentille 31.10.20 lisäyksenä 2 500 000 euroa perustienpitoon Vaasan vaalipiirissä. (LTA 126)

7. Reijo Hongisto /ps Pirkko Mattilan /ps kannattamana: momentille 31.10.20 lisäyksenä 100 000 euroa kevyen liikenteen väylän rakentamiseen Koskenvarrentielle välille Alajärven keskusta — Väärämäentie. (LTA 82)

8. Reijo Hongisto /ps Pirkko Mattilan /ps kannattamana: momentille 31.10.20 lisäyksenä 200 000 euroa liikennejärjestelyjen parantamiseen kantateiden 63 ja 68 risteyksessä Evijärvellä. (LTA 87)

9. Reijo Hongisto /ps Pirkko Mattilan /ps kannattamana: momentille 31.10.20 lisäyksenä 200 000 euroa maantien 7520 perusparantamiseen välillä Perho—Kinnula. (LTA 85)

10. Reijo Hongisto /ps Pirkko Mattilan /ps kannattamana: momentille 31.10.20 lisäyksenä 200 000 euroa Lappajärven Ammesmäentien päällysteen korjaamiseen. (LTA 86)

11. Reijo Hongisto /ps Pirkko Mattilan /ps kannattamana: momentille 31.10.20 lisäyksenä 200 000 euroa maantien 6942 perusparantamistöiden aloittamiseen välillä Alavuden Sydänmaan asemanseutu —Peräseinäjoen taajama. (LTA 88 )

12. Reijo Hongisto /ps Pirkko Mattilan /ps kannattamana: momentille 31.10.20 lisäyksenä 300 000 euroa Soinin ja Karstulan välisen Lehtomäen paikallistien peruskorjaukseen. (LTA 95)

13. Reijo Hongisto /ps Pirkko Mattilan /ps kannattamana: momentille 31.10.20 lisäyksenä 300 000 euroa tien 751 perusparantamiseen Vetelin Sillanpään ja Lestijärven välillä. (LTA 94)

14. Reijo Hongisto /ps Pirkko Mattilan /ps kannattamana: momentille 31.10.20 lisäyksenä 350 000 euroa kahden kertoliittymän rakentamiseen kantatielle 68 Vimpelin kirkonkylään. (LTA 98)

15. Reijo Hongisto /ps Pirkko Mattilan /ps kannattamana: momentille 31.10.20 lisäyksenä 400 000 euroa Kaartusentien perusparantamiseen ja päällystämiseen Alajärvellä. (LTA 101)

16. Reijo Hongisto /ps Pirkko Mattilan /ps kannattamana: momentille 31.10.20 lisäyksenä 500 000 euroa Karvosentien perusparantamiseen ja päällystämiseen Evijärvellä. (LTA 103)

17. Lea Mäkipää /ps Pentti Kettusen /ps kannattamana: momentille 31.10.20 lisäyksenä 100 000 euroa vierasvenesatamien rakentamisen aloittamiseen Kyrösjärven rannoille Ikaalisten, Hämeenkyrön ja Ylöjärven alueella. (LTA 84)

18. Lea Mäkipää /ps Pentti Kettusen /ps kannattamana: momentille 31.10.20 lisäyksenä 500 000 euroa kiertoliittymän rakentamisen aloittamiseen Kuruun kantatien 65, Luoteentien ja Virastotien risteykseen. (TAA 106)

19. Lea Mäkipää /ps Pentti Kettusen /ps kannattamana: momentille 31.10.20 lisäyksenä 1 000 000 euroa valaistuksen ja kevyen liikenteen väylän rakentamisen aloittamiseen Parkanossa Uudenasemantien varteen, Vaasantieltä Parkanon rautatieasemalle. (LTA 115)

20. Lea Mäkipää /ps Pentti Kettusen /ps kannattamana: momentille 31.10.20 lisäyksenä 1 000 000 euroa Nerkoontien perusparantamisen aloittamiseen välillä Järvi-Suomentie—Kuruntie Kihniöllä. (LTA 116)

21. Mikko Savola /kesk Lasse Hautalan /kesk kannattamana: momentille 31.10.20 lisäyksenä 175 000 euroa Ähtärin Inha—Ryöttö-tien päällystämiseen. (LTA 83)

22. Mikko Savola /kesk Lasse Hautalan /kesk kannattamana: momentille 31.10.20 lisäyksenä 200 000 euroa Alavuden Kätkänjoentien (paikallistie 7071) perusparannuksen loppuun saattamiseen. (LTA 90)

23. Mikko Savola /kesk Lasse Hautalan /kesk kannattamana: momentille 31.10.20 lisäyksenä 200 000 euroa Alajärven Lehtimäen Rannankyläntien perusparannukseen. (LTA 91)

24. Mikko Savola /kesk Lasse Hautalan /kesk kannattamana: momentille 31.10.20 lisäyksenä 300 000 euroa Kuortaneen Mäyryn kiertoliittymän suunnitteluun ja rakentamiseen. (LTA 97)

25. Mikko Savola /kesk Lasse Hautalan /kesk kannattamana: momentille 31.10.20 lisäyksenä 1 400 000 euroa paikallistien 17253 (Rämäläntie) peruskorjaamiseen Ähtärin Myllymäenkylän ja Soinin Vehunkylän välillä. (LTA 120)

26. Mikko Savola /kesk Lasse Hautalan /kesk kannattamana: momentille 31.10.20 lisäyksenä 31 000 000 euroa valtatien 18 oikaisuun välillä Ähtärin Myllymäki — Multia. (LTA 146)

27. Jussi Niinistö /ps Juho Eerolan /ps kannattamana: momentille 31.10.20 lisäyksenä 200 000 euroa kiertoliittymän rakentamiseen maanteiden 143 ja 2850 risteykseen liikenneturvallisuuden parantamiseksi Hyvinkäällä. (LTA 89)

28. Jussi Niinistö /ps Juho Eerolan /ps kannattamana: momentille 31.10.20 lisäyksenä 600 000 euroa huonokuntoisen paikallistien 11099 kunnostamiseen ja päällystämiseen välillä Leppäkorpi—Kiikala. (LTA 110)

29. Lauri Heikkilä /ps Ritva Elomaan /ps kannattamana: momentille 31.10.20 lisäyksenä 245 000 euroa Loimaan Majanojantien peruskorjauksen suunnitteluun. (LTA 93)

30. Lauri Heikkilä /ps Ritva Elomaan /ps kannattamana: momentille 31.10.20 lisäyksenä 245 000 euroa Mynämäen Palolaistentien peruskorjauksen suunnitteluun välillä Vehmaantie—Kivikylä. (LTA 92)

31. Lauri Heikkilä /ps Ritva Elomaan /ps kannattamana: momentille 31.10.20 lisäyksenä 385 000 euroa paikallistien 12287 liikenneturvallisuuden parantamiseen Liedon kunnassa. (LTA 99)

32. Lauri Heikkilä /ps Ritva Elomaan /ps kannattamana: momentille 31.10.20 lisäyksenä 400 000 euroa Someron Jaatilanjoen sillan suunnitteluun ja rakentamiseen. (LTA 100)

33. Lauri Heikkilä /ps Ritva Elomaan /ps kannattamana: momentille 31.10.20 lisäyksenä 600 000 euroa siltojen peruskorjaukseen Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen alueella. (LTA 112)

34. Arto Pirttilahti /kesk Ari Torniaisen /kesk kannattamana: momentille 31.10.20 lisäyksenä 300 000 euroa Poukantien ja Syväojantien välisen jalankulku- ja pyörätien rakentamiseen Ruovedellä. (LTA 96)

35. Arto Pirttilahti /kesk Ari Torniaisen /kesk kannattamana: momentille 31.10.20 lisäyksenä 500 000 euroa kantatien 58 Oriveden teollisuusalueen kiertoliittymän rakentamiseen. (LTA 107)

36. Arto Pirttilahti /kesk Ari Torniaisen /kesk kannattamana: momentille 31.10.20 lisäyksenä 800 000 euroa kiertoliittymän suunnitteluun ja rakentamiseen kantatien 66 ja seututien 337 risteykseen Ruovedellä. (LTA 113)

37. Arto Pirttilahti /kesk Ari Torniaisen /kesk kannattamana: momentille 31.10.20 lisäyksenä 1 000 000 euroa kiertoliittymän suunnitteluun ja rakentamiseen kantateiden 56 ja 58 risteykseen Mänttä-Vilppulassa. (LTA 117)

38. Arto Pirttilahti /kesk Ari Torniaisen /kesk kannattamana: momentille 31.10.20 lisäyksenä 2 000 000 euroa maantien 276 Litukantien kevyen liikenteen väylän rakentamiseen Viljakkalassa Pirkanmaalla. (LTA 123)

39. Arto Pirttilahti /kesk Ari Torniaisen /kesk kannattamana: momentille 31.10.20 lisäyksenä 2 200 000 euroa maantien 346 parantamiseen välillä Kotala—Innala, Virrat ja Mänttä-Vilppula. (LTA 124)

40. Arto Pirttilahti /kesk Ari Torniaisen /kesk kannattamana: momentille 31.10.20 lisäyksenä 2 500 000 euroa Pirkanmaan teiden nykyisen palvelutason turvaamiseen. (LTA 125)

41. Arto Pirttilahti /kesk Ari Torniaisen /kesk kannattamana: momentille 31.10.20 lisäyksenä 8 000 000 euroa valtatien 9 Suinula—Käpykangas-ohituskaistan rakentamiseen Kangasalla. (LTA 129)

42. Maria Tolppanen /ps Osmo Kokon /ps kannattamana: momentille 31.10.20 lisäyksenä 400 000 euroa Seinäjoki—Kaskinen-rataosuuden rakentamisen aloittamiseen. (LTA 102)

43. Maria Tolppanen /ps Osmo Kokon /ps kannattamana: momentille 31.10.20 lisäyksenä 1 000 000 euroa seututien 661 Kauhajoki— Isojoki kehittämiseen. (LTA 118)

44. Maria Tolppanen /ps Osmo Kokon /ps kannattamana: momentille 31.10.20 lisäyksenä 1 700 000 euroa maantien 717 kevyen liikenteen väylän rakentamiseen Vähässäkyrössä. (LTA 121)

45. Ari Jalonen /ps Ismo Soukolan /ps kannattamana: momentille 31.10.20 lisäyksenä 500 000 euroa päällysteiden uusimiseen alempiasteisella tieverkolla Satakunnassa. (LTA 104)

46. Reijo Hongisto /ps Pirkko Mattilan /ps kannattamana: momentille 31.10.20 lisäyksenä 500 000 euroa Lapinlahden Varpaisjärven Jonsantien peruskorjaukseen. (LTA 105)

47. Reijo Hongisto /ps Pirkko Mattilan /ps kannattamana: momentille 31.10.20 lisäyksenä 2 000 000 euroa Enonlahden yhdystien 16407 perusparantamiseen Kuopion Vehmersalmella. (LTA 122)

48. Ari Jalonen /ps Ismo Soukolan /ps kannattamana: momentille 31.10.20 lisäyksenä 1 000 000 euroa seututien 204 parannustöihin välillä Eura—Säkylä. (LTA 114)

49. Ari Torniainen /kesk Arto Pirttilahden /kesk kannattamana: momentille 31.10.20 lisäyksenä 1 000 000 euroa tien 387 peruskorjaukseen välillä Raippo—Vaalimaa. (LTA 119)

50. Ari Torniainen /kesk Arto Pirttilahden /kesk kannattamana: momentille 31.10.20 lisäyksenä 2 500 000 euroa tien 3864 eli Ylämaantien kunnostukseen välillä Sipari—Pulsa. (LTA 127)

51. Pirkko Mattila /ps Reijo Hongiston /ps kannattamana: momentille 31.10.20 lisäyksenä 15 000 000 euroa valtatien 22 parantamiseen. (LTA 132)

52. Hanna Mäntylä /ps Johanna Jurvan /ps kannattamana: momentille 31.10.77 lisäyksenä 1 000 000 euroa Kemi—Tornio—Haaparanta-radan sähköistämishankkeen aloittamiseen. (LTA 133)

53. Hanna Mäntylä /ps Johanna Jurvan /ps kannattamana: momentille 31.10.77 lisäyksenä 10 000 000 euroa Soklin ratahankkeen aloittamiseen. (LTA 143)

54. Ari Torniainen /kesk Arto Pirttilahden /kesk kannattamana: momentille 31.10.77 lisäyksenä 1 000 000 euroa valtatien 26 perusparannushankkeen aloittamiseen. (LTA 134)

55. Ari Torniainen /kesk Arto Pirttilahden /kesk kannattamana: momentille 31.10.77 lisäyksenä 1 200 000 euroa kevyen liikenteen väylän rakentamiseen valtatielle 13 välille Kuukanniemi—Iitiä. (LTA 135)

56. Ari Torniainen /kesk Arto Pirttilahden /kesk kannattamana: momentille 31.10.77 lisäyksenä 6 500 000 euroa valtatien 13 perusparannuksen aloittamiseen Myttiömäen kohdalla Savitaipaleella. (LTA 141)

57. Ari Torniainen /kesk Arto Pirttilahden /kesk kannattamana: momentille 31.10.77 lisäyksenä 7 000 000 euroa valtatien 6 parantamishankkeen loppuun saattamiseen Korialla. (LTA 142)

58. Ari Jalonen /ps Ismo Soukolan /ps kannattamana: momentille 31.10.77 lisäyksenä 1 800 000 euroa Pori—Mäntyluoto—Tahkoluoto-radan sähköistykseen. (LTA 136)

59. Ari Jalonen /ps Ismo Soukolan /ps kannattamana: momentille 31.10.77 lisäyksenä 4 200 000 euroa valtatien 8 ja valtatien 23 risteyksen eritasoliittymän rakentamiseen. (LTA 139)

60. Kari Uotila /vas Risto Kalliorinteen /vas kannattamana: momentille 31.10.77 lisäyksenä 5 000 000 euroa Hanko—Hyvinkää-radan sähköistyshankkeen käynnistämiseen ja että momentin perusteluja täydennetään siten, että hankkeesta saa aiheutua valtiolle menoja yhteensä enintään 50 000 000 euroa. (Vastalause 2)

62. Arto Pirttilahti /kesk Ari Torniaisen /kesk kannattamana: momentille 31.10.77 lisäyksenä 20 000 000 euroa valtatien 9 parantamisen aloittamiseen välillä Tampere—Orivesi. (LTA 145)

63. Kari Uotila /vas Risto Kalliorinteen /vas kannattamana: momentille 32.30.51 lisäyksenä 3 000 000 euroa julkisten työvoimapalvelujen parantamiseen. (Vastalause 2)

64. Kari Uotila /vas Risto Kalliorinteen /vas kannattamana: Lausumaehdotus momentin 35.20.60 kohdalla: "vuonna 2014 saa asuntorahaston varoista valtionavustuslain (688/2001) nojalla myöntää määräaikaisia perusparannuksen käynnistysavustuksia yhteensä enintään 160 000 000 euroa." (Vastalause 2)

Päätökset

Äänestyksessä Timo Kallin ehdotuksesta 1 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 98, ei 83; poissa 18.

( Ään. 1 )

Äänestyksessä Kari Uotilan ehdotuksesta 2 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 127, ei 54; poissa 18.

( Ään. 2 )

Puhemies Eero Heinäluoma:

Mikko Savolan ehdotus 3 sekä Pentti Kettusen ja Kari Uotilan samansisältöiset ehdotukset 4 ja 5 ovat vastakkaisia, joten ensin äänestetään Pentti Kettusen ja Kari Uotilan ehdotuksista 4 ja 5 yhdessä Mikko Savolan ehdotusta 3 vastaan ja tämän jälkeen voittaneesta mietintöä vastaan.

Äänestysjärjestys hyväksyttiin.

1) Äänestyksessä Pentti Kettusen ehdotuksesta 4 ja Kari Uotilan ehdotuksesta 5 Mikko Savolan ehdotusta 3 vastaan eduskunta hyväksyi Mikko Savolan ehdotuksen 3 äänin

jaa 129, ei 47, tyhjiä 5; poissa 18.

( Ään. 3 )

2) Äänestyksessä Mikko Savolan ehdotuksesta 3 mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 110, ei 72; poissa 17.

( Ään. 4 )

Äänestyksessä Olli Immosen ehdotuksesta 6 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 141, ei 40; poissa 18.

( Ään. 5 )

Äänestyksessä Reijo Hongiston ehdotuksesta 7 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 142, ei 39; poissa 18.

( Ään. 6 )

Äänestyksessä Reijo Hongiston ehdotuksesta 8 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 138, ei 40; poissa 21.

( Ään. 7 )

Äänestyksessä Reijo Hongiston ehdotuksesta 9 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 137, ei 45; poissa 17.

( Ään. 8 )

Äänestyksessä Reijo Hongiston ehdotuksesta 10 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 141, ei 40; poissa 18.

( Ään. 9 )

Äänestyksessä Reijo Hongiston ehdotuksesta 11 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 144, ei 38; poissa 17.

( Ään. 10 )

Äänestyksessä Reijo Hongiston ehdotuksesta 12 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 141, ei 41; poissa 17.

( Ään. 11 )

Äänestyksessä Reijo Hongiston ehdotuksesta 13 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 139, ei 41; poissa 19.

( Ään. 12 )

Äänestyksessä Reijo Hongiston ehdotuksesta 14 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 141, ei 40; poissa 18.

( Ään. 13 )

Äänestyksessä Reijo Hongiston ehdotuksesta 15 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 142, ei 39; poissa 18.

( Ään. 14 )

Äänestyksessä Reijo Hongiston ehdotuksesta 16 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 139, ei 40; poissa 20.

( Ään. 15 )

Äänestyksessä Lea Mäkipään ehdotuksesta 17 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 146, ei 36; poissa 17.

( Ään. 16 )

Äänestyksessä Lea Mäkipään ehdotuksesta 18 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 144, ei 36; poissa 19.

( Ään. 17 )

Äänestyksessä Lea Mäkipään ehdotuksesta 19 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 142, ei 39; poissa 18.

( Ään. 18 )

Äänestyksessä Lea Mäkipään ehdotuksesta 20 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 143, ei 35; poissa 21.

( Ään. 19 )

Äänestyksessä Mikko Savolan ehdotuksesta 21 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 142, ei 39, tyhjiä 1; poissa 17.

( Ään. 20 )

Äänestyksessä Mikko Savolan ehdotuksesta 22 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 143, ei 35; poissa 21.

( Ään. 21 )

Äänestyksessä Mikko Savolan ehdotuksesta 23 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 148, ei 33, tyhjiä 1; poissa 17.

( Ään. 22 )

Äänestyksessä Mikko Savolan ehdotuksesta 24 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 150, ei 30; poissa 19.

( Ään. 23 )

Äänestyksessä Mikko Savolan ehdotuksesta 25 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 147, ei 31, tyhjiä 1; poissa 20.

( Ään. 24 )

Äänestyksessä Mikko Savolan ehdotuksesta 26 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 152, ei 25, tyhjiä 5; poissa 17.

( Ään. 25 )

Äänestyksessä Jussi Niinistön ehdotuksesta 27 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 144, ei 37; poissa 18.

( Ään. 26 )

Äänestyksessä Jussi Niinistön ehdotuksesta 28 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 143, ei 35; poissa 21.

( Ään. 27 )

Äänestyksessä Lauri Heikkilän ehdotuksesta 29 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 146, ei 36; poissa 17.

( Ään. 28 )

Äänestyksessä Lauri Heikkilän ehdotuksesta 30 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 144, ei 36; poissa 19.

( Ään. 29 )

Äänestyksessä Lauri Heikkilän ehdotuksesta 31 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 144, ei 37; poissa 18.

( Ään. 30 )

Äänestyksessä Lauri Heikkilän ehdotuksesta 32 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 143, ei 37; poissa 19.

( Ään. 31 )

Äänestyksessä Lauri Heikkilän ehdotuksesta 33 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 143, ei 37; poissa 19.

( Ään. 32 )

Äänestyksessä Arto Pirttilahden ehdotuksesta 34 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 142, ei 33, tyhjiä 1; poissa 23.

( Ään. 33 )

Äänestyksessä Arto Pirttilahden ehdotuksesta 35 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 149, ei 31, tyhjiä 2; poissa 17.

( Ään. 34 )

Äänestyksessä Arto Pirttilahden ehdotuksesta 36 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 152, ei 27, tyhjiä 2; poissa 18.

( Ään. 35 )

Äänestyksessä Arto Pirttilahden ehdotuksesta 37 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 151, ei 26, tyhjiä 4; poissa 18.

( Ään. 36 )

Äänestyksessä Arto Pirttilahden ehdotuksesta 38 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 156, ei 23, tyhjiä 3; poissa 17.

( Ään. 37 )

Äänestyksessä Arto Pirttilahden ehdotuksesta 39 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 152, ei 25, tyhjiä 3; poissa 19.

( Ään. 38 )

Äänestyksessä Arto Pirttilahden ehdotuksesta 40 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 150, ei 27, tyhjiä 1; poissa 21.

( Ään. 39 )

Äänestyksessä Arto Pirttilahden ehdotuksesta 41 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 155, ei 24, tyhjiä 3; poissa 17.

( Ään. 40 )

Äänestyksessä Maria Tolppasen ehdotuksesta 42 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 143, ei 38; poissa 18.

( Ään. 41 )

Äänestyksessä Maria Tolppasen ehdotuksesta 43 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 144, ei 37; poissa 18.

( Ään. 42 )

Äänestyksessä Maria Tolppasen ehdotuksesta 44 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 145, ei 37; poissa 17.

( Ään. 43 )

Äänestyksessä Ari Jalosen ehdotuksesta 45 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 145, ei 37; poissa 17.

( Ään. 44 )

Äänestyksessä Reijo Hongiston ehdotuksesta 46 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 128, ei 35; poissa 36.

( Ään. 45 )

Äänestyksessä Reijo Hongiston ehdotuksesta 47 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 142, ei 38; poissa 19.

( Ään. 46 )

Äänestyksessä Ari Jalosen ehdotuksesta 48 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 143, ei 37; poissa 19.

( Ään. 47 )

Äänestyksessä Ari Torniaisen ehdotuksesta 49 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 150, ei 29, tyhjiä 2; poissa 18.

( Ään. 48 )

Äänestyksessä Ari Torniaisen ehdotuksesta 50 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 151, ei 26, tyhjiä 3; poissa 19.

( Ään. 49 )

Äänestyksessä Pirkko Mattilan ehdotuksesta 51 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 138, ei 42; poissa 19.

( Ään. 50 )

Äänestyksessä Hanna Mäntylän ehdotuksesta 52 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 130, ei 52; poissa 17.

( Ään. 51 )

Äänestyksessä Hanna Mäntylän ehdotuksesta 53 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 133, ei 43, tyhjiä 1; poissa 22.

( Ään. 52 )

Äänestyksessä Ari Torniaisen ehdotuksesta 54 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 145, ei 28, tyhjiä 2; poissa 24.

( Ään. 53 )

Äänestyksessä Ari Torniaisen ehdotuksesta 55 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 153, ei 26, tyhjiä 2; poissa 18.

( Ään. 54 )

Äänestyksessä Ari Torniaisen ehdotuksesta 56 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 151, ei 27, tyhjiä 1; poissa 20.

( Ään. 55 )

Äänestyksessä Ari Torniaisen ehdotuksesta 57 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 150, ei 28, tyhjiä 2; poissa 19.

( Ään. 56 )

Äänestyksessä Ari Jalosen ehdotuksesta 58 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 146, ei 36; poissa 17.

( Ään. 57 )

Äänestyksessä Ari Jalosen ehdotuksesta 59 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 147, ei 34; poissa 18.

( Ään. 58 )

Äänestyksessä Kari Uotilan ehdotuksesta 60 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 135, ei 37, tyhjiä 4; poissa 23.

( Ään. 59 )

Äänestyksessä Arto Pirttilahden ehdotuksesta 62 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 153, ei 22, tyhjiä 2; poissa 22.

( Ään. 60 )

Äänestyksessä Kari Uotilan ehdotuksesta 63 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 136, ei 42, tyhjiä 1; poissa 20.

( Ään. 61 )

Äänestyksessä Kari Uotilan ehdotuksesta 64 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 138, ei 42, tyhjiä 1; poissa 18.

( Ään. 62 )

Puhemies Eero Heinäluoma:

Eduskunta on hyväksynyt lisätalousarvioehdotuksen mietinnön mukaisena.

Eduskunta yhtyi valiokunnan ehdotukseen lisätalousarvioaloitteiden hylkäämisestä.

Eduskunta hyväksyi valiokunnan ehdotuksen lisätalousarvion soveltamisesta.

Asian käsittely päättyi.

3) Yleisradion hallintoneuvoston kertomus eduskunnalle yhtiön toiminnasta vuodesta 2013

Ainoa käsittely

Kertomus  K 11/2014 vp

Liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö  LiVM 9/2014 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Suuren valiokunnan kokouksen johdosta päiväjärjestyksestä poistetaan 3) asia.

__________

Puhemies Eero Heinäluoma:

Eduskunnan seuraava täysistunto on ensi tiistaina 14.10.2014 kello 14.

Täysistunto lopetettiin kello 13.30.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Seppo Tiitinen

​​​​