Täysistunnon pöytäkirja 98/2005 vp

PTK 98/2005 vp

Tarkistettu versio 2.0

98. PERJANTAINA 30. SYYSKUUTA 2005

Puhetta johtaa toinen varapuhemies Ilkka Kanerva.

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkitään täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat edustajat:

 • Mikko Elo /sd
 • Jan-Erik Enestam /r
 • Merikukka Forsius /vihr
 • Kauko Juhantalo /kesk
 • Timo Kalli /kesk
 • Antti Kalliomäki /sd
 • Tatja Karvonen /kesk
 • Jyrki Katainen /kok
 • Rauno Kettunen /kesk
 • Kimmo Kiljunen /sd
 • Juha Korkeaoja /kesk
 • Markku Koski /kesk
 • Miapetra Kumpula-Natri /sd
 • Paula Lehtomäki /kesk
 • Minna Lintonen /sd
 • Hannes Manninen /kesk
 • Mikaela Nylander /r
 • Outi Ojala /vas
 • Mauri Pekkarinen /kesk
 • Erkki Pulliainen /vihr
 • Kari Rajamäki /sd
 • Eero Reijonen /kesk
 • Markku Rossi /kesk
 • Simo Rundgren /kesk
 • Kimmo Sasi /kok
 • Timo Seppälä /kok
 • Osmo Soininvaara /vihr
 • Säde Tahvanainen /sd
 • Esko-Juhani Tennilä /vas
 • Irja Tulonen /kok
 • Pekka Vilkuna /kesk
 • Jari Vilén /kok
 • Ben Zyskowicz /kok

__________

Eduskuntatyöhön liittyvissä tehtävissä olevat edustajat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta eduskuntatyöhön liittyvän tehtävän vuoksi:

30.9. edustajat

 • Tuula Haatainen /sd
 • Antti Kalliomäki /sd
 • Outi Ojala /vas

3.—5.10. edustajat

 • Sirkka-Liisa Anttila /kesk
 • Markku Laukkanen /kesk

3.—6.10. edustajat

 • Kaarina Dromberg /kok
 • Mikko Elo /sd
 • Kimmo Sasi /kok

3.—7.10. edustajat

 • Sinikka Hurskainen /sd
 • Antti Kaikkonen /kesk
 • Irina Krohn /vihr

Poissaololuvat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on myöntänyt seuraavat luvat poissaoloon täysistunnosta muun syyn vuoksi:

30.9. edustajat

 • Kauko Juhantalo /kesk
 • Timo Kalli /kesk
 • Tatja Karvonen /kesk
 • Jyrki Katainen /kok
 • Miapetra Kumpula-Natri /sd
 • Sinikka Mönkäre /sd
 • Markku Rossi /kesk
 • Esko-Juhani Tennilä /vas
 • Jari Vilén /kok
 • Pekka Vilkuna /kesk

30.9.—5.10. edustaja

 • Erkki Pulliainen /vihr

__________

Kirjalliset kysymykset

Merkitään saapuneiksi vastaukset kirjallisiin kysymyksiin KK 670, 672—678, 680—686, 690/2005 vp.

__________

Erikoisvaliokuntien jäsenet

Toinen varapuhemies:

Ilmoitetaan, että valiokuntapaikkojen järjestelyä varten pyytävät vapautusta

perustuslakivaliokunnan jäsenyydestä ed. Miapetra Kumpula-Natri ja

ympäristövaliokunnan jäsenyydestä ed. Pia Viitanen.

Puhemiesneuvosto puoltaa pyyntöjä.

Pyyntöihin suostutaan.

Toinen varapuhemies:

Ilmoitetaan, että valiokuntien täydennysvaalit toimitetaan tiistaina 4. päivänä lokakuuta kello 14 pidettävässä täysistunnossa. Ehdokaslistat täydennysvaaleja varten on vaalisäännön 13 §:n mukaan jätettävä keskuskansliaan viimeistään ensi tiistaina kello 11.

__________

Valtioneuvoston jäsenten sidonnaisuudet

Toinen varapuhemies:

Ilmoitetaan, että 29. päivänä syyskuuta 2005 päivätyllä valtioneuvoston kirjelmällä ovat eduskunnalle saapuneet valtioneuvoston jäseniksi nimitettyjen, valtiovarainministeriksi määrätyn Eero Heinäluoman sekä liikenne- ja viestintäministeriksi määrätyn Susanna Huovisen perustuslain 63 §:ssä tarkoitetut selvitykset sidonnaisuuksistaan (VN 6/2005 vp).

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Hallituksen esitys Ukrainan kanssa sijoitusten edistämisestä ja suojaamisesta tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Osittain ainoa, osittain toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 100/2005 vp

Ulkoasiainvaliokunnan mietintö  UaVM 6/2005 vp

Toinen varapuhemies:

Ensin käydään keskustelu asiasta kokonaisuudessaan. Sen jälkeen päätetään ainoassa käsittelyssä ulkoasiainvaliokunnan mietinnön ensimmäiseen ponteen sisältyvästä ehdotuksesta, joka koskee sopimuksen hyväksymistä. Lopuksi päätetään toisessa käsittelyssä lakiehdotuksesta, joka voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei synny.

Sopimus hyväksytään.

Lakiehdotus hyväksytään.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyy.

Asia on loppuun käsitelty.

2) Hallituksen esitys laiksi ajoneuvoliikennerekisteristä annetun lain muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 80/2005 vp

Liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö  LiVM 18/2005 vp

Toinen varapuhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei synny.

Lakiehdotus hyväksytään.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyy.

Asia on loppuun käsitelty.

3) Hallituksen esitys laiksi vastikemaan luovuttamisesta yleistä tietä varten toimitettavan tilusjärjestelyn yhteydessä annetun lain kumoamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 106/2005 vp

Liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö  LiVM 19/2005 vp

Toinen varapuhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei synny.

Lakiehdotus hyväksytään.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyy.

Asia on loppuun käsitelty.

4) Hallituksen esitys laiksi sairausvakuutuslain muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 113/2005 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 12/2005 vp

Toinen varapuhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Lakiehdotus hyväksytään.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyy.

Asia on loppuun käsitelty.

__________

Toinen varapuhemies:

Eduskunnan seuraava täysistunto on ensi tiistaina kello 14.

Täysistunto lopetetaan kello 13.07.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Jarmo Vuorinen