Täysistunnon pöytäkirja 98/2013 vp

PTK 98/2013 vp

Tarkistettu versio 2.0

98. PERJANTAINA 11. LOKAKUUTA 2013

Puhetta johti puhemies Eero Heinäluoma (13.00—13.28).

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkittiin täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat 32 edustajaa (e = eduskuntatyöhön liittyvä tehtävä; s = sairaus; p = perhevapaa):

 • Mikko Alatalo /kesk
 • Heikki Autto /kok (e)
 • Jouni Backman /sd
 • Sanni Grahn-Laasonen /kok (p)
 • Olli Immonen /ps
 • Harri Jaskari /kok
 • Johanna Jurva /ps (s)
 • Saara Karhu /sd (e)
 • Mika Kari /sd (s)
 • Pentti Kettunen /ps
 • Timo V. Korhonen /kesk
 • Eero Lehti /kok (e)
 • Markus Lohi /kesk
 • Markus Mustajärvi /vr (s)
 • Lea Mäkipää /ps
 • Markku Mäntymaa /kok (s)
 • Jussi Niinistö /ps (e)
 • Ville Niinistö /vihr (e)
 • Mats Nylund /r (p)
 • Pentti Oinonen /ps
 • Tom Packalén /ps
 • Jaana Pelkonen /kok
 • Simo Rundgren /kesk
 • Mikko Savola /kesk (e)
 • Juha Sipilä /kesk
 • Jouko Skinnari /sd (e)
 • Alexander Stubb /kok (e)
 • Eero Suutari /kok (s)
 • Katja Taimela /sd (s)
 • Tytti Tuppurainen /sd (e)
 • Anu Urpalainen /kok
 • Jutta Urpilainen /sd (e)

__________

Hallituksen esitykset

Puhemies Eero Heinäluoma:

Valtioneuvosto on 10.10.2013 antanut eduskunnalle hallituksen esitykset HE 148—155/2013 vp.

__________

Kirjalliset kysymykset

Eduskunnalle ovat saapuneet vastaukset kirjallisiin kysymyksiin KK 747, 755, 759, 762, 767, 768, 770—774, 776, 779, 783, 784, 792, 795, 805/2013 vp.

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Hallituksen esitys eduskunnalle vuoden 2013 kolmanneksi lisätalousarvioksi

Ainoa käsittely

Hallituksen esitys  HE 101/2013 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 14/2013 vp

Lisätalousarvioaloite  LTA 70—80/2013 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Käsittelyn pohjana on valtiovarainvaliokunnan mietintö. Yleiskeskustelu asiasta päättyi 9.10.2013 pidetyssä täysistunnossa.

PTK 96/1/2013

Nyt ryhdytään lisätalousarvioehdotuksen yksityiskohtaiseen käsittelyyn. Pyydän tekemään menoja, tuloja ja yleisperusteluja koskevat muutosehdotukset. (Hälinää — Puhemies koputtaa)

Sitten pyydän salia hiljentymään ja arvoisia edustajia istumaan alas, koska puheenvuoro pyydetään seisaalleen nousten ja täältä on mahdoton nähdä, ketkä pyytävät puheenvuoroa, jos seiso-jien enemmistö on hoitamassa omia asioitaan.

Ehdotukset

Seuraavat pääluokkaa koskevat, hyväksytyn menettelytavan mukaisesti keskuskansliaan kirjallisina jätetyt, edustajille monistettuina ja numeroituina jaetut ehdotukset tehtiin keskustelun kuluessa:

1. Ville Vähämäki /ps Kauko Tuupaisen /ps kannattamana: momentille 29.10.35 lisäyksenä 40 000 000 euroa avustuksiin yleissivistävien oppilaitosten ja päiväkotien sisäilma- ja kosteusvauriohankkeisiin. (Vastalause 1)

2. Arja Juvonen /ps Pirkko Mattilan /ps kannattamana: momentille 29.30.21 lisäyksenä 1 000 000 euroa lähihoitajan oppisopimuskoulutuksen vahvistamiseen. (LTA 72)

3. Lauri Heikkilä /ps Ritva Elomaan /ps kannattamana: momentille 31.10.20 lisäyksenä 45 000 euroa Mynämäen Palolaistentien peruskorjauksen suunnitteluun. (LTA 73)

4. Lauri Heikkilä /ps Ritva Elomaan /ps kannattamana: momentille 31.10.20 lisäyksenä 385 000 euroa Liedon kunnan paikallistien 12287 liikenneturvallisuuden parantamiseen. (LTA 74)

5. Pirkko Mattila /ps Arja Juvosen /ps kannattamana: momentille 31.10.20 lisäyksenä 500 000 euroa välittömiä perusparannuksia tarvitsevien tieosuuksien kunnostukseen Pohjois-Pohjanmaan maakunnan alueella. (LTA 75)

6. Jari Lindström /ps Juho Eerolan /ps kan- nattamana: momentille 31.10.20 lisäyksenä 10 000 000 euroa valtatien 6 parantamisen aloittamiseen välillä Taavetti—Lappeenranta. (LTA 77)

7. Ville Vähämäki /ps Kauko Tuupaisen /ps kannattamana: momentille 31.10.20 lisäyksenä 50 000 000 euroa perusväylänpitoon. (Vastalause 1)

8. Ville Vähämäki /ps Kauko Tuupaisen /ps kannattamana: lausumaehdotus momentin 31.10.20 kohdalla: "Eduskunta edellyttää, että hallitus ryhtyy tarvittaviin toimiin perusväylänpidon ja yksityisten teiden kunnossapidon määrärahojen korottamiseksi, jotta kansallisen pääomamme rapautuminen pysäytetään." (Vastalause 1)

9. Ville Vähämäki /ps Kauko Tuupaisen /ps kannattamana: momentille 32.30.51 lisäyksenä 30 000 000 euroa, josta 20 000 000 euroa nuorten ja yli 55-vuotiaiden työllistymiseen ja 10 000 000 euroa mestari—kisälli-toimintamallien kehittämiseen. (Vastalause 1)

10. Ville Vähämäki /ps Kauko Tuupaisen /ps kannattamana: lausumaehdotus momentin 32.30.51 kohdalla: "Eduskunta edellyttää, että hallitus ryhtyy tarmokkaampiin toimiin maatamme uhkaavan suurtyöttömyyden torjumiseksi." (Vastalause 1)

11. Ville Vähämäki /ps Kauko Tuupaisen /ps kannattamana: momentille 33.60.39 lisäyksenä 25 000 000 euroa avustuksiin kunnille sosiaali- ja terveydenhuollon rakennusten sisäilma- ja kosteusvauriohankkeisiin. (Vastalause 1)

Päätökset

Äänestyksessä Ville Vähämäen ehdotuksesta 1 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 132, ei 33; poissa 34.

( Ään. 1 )

Äänestyksessä Arja Juvosen ehdotuksesta 2 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 133, ei 33; poissa 33.

( Ään. 2 )

Äänestyksessä Lauri Heikkilän ehdotuksesta 3 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 126, ei 34, tyhjiä 2; poissa 37.

( Ään. 3 )

Äänestyksessä Lauri Heikkilän ehdotuksesta 4 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 130, ei 34; poissa 35.

( Ään. 4 )

Äänestyksessä Pirkko Mattilan ehdotuksesta 5 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 127, ei 34; poissa 38.

( Ään. 5 )

Äänestyksessä Jari Lindströmin ehdotuksesta 6 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 130, ei 34; poissa 35.

( Ään. 6 )

Äänestyksessä Ville Vähämäen ehdotuksesta 7 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 133, ei 33; poissa 33.

( Ään. 7 )

Äänestyksessä Ville Vähämäen ehdotuksesta 8 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 104, ei 60; poissa 35.

( Ään. 8 )

Äänestyksessä Ville Vähämäen ehdotuksesta 9 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 130, ei 33; poissa 36.

( Ään. 9 )

Äänestyksessä Ville Vähämäen ehdotuksesta 10 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 103, ei 62; poissa 34.

( Ään. 10 )

Äänestyksessä Ville Vähämäen ehdotuksesta 11 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 132, ei 34; poissa 33.

( Ään. 11 )

Puhemies Eero Heinäluoma:

Eduskunta on hyväksynyt lisätalousarvioehdotuksen mietinnön mukaisena.

Eduskunta yhtyi valiokunnan ehdotukseen lisätalousarvioaloitteiden hylkäämisestä.

Eduskunta hyväksyi valiokunnan ehdotuksen lisätalousarvion soveltamisesta.

Asian käsittely päättyi.

2) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi osakeyhtiölain 18 luvun ja kauppakamarilain 5 ja 6 §:n muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 71/2013 vp

Talousvaliokunnan mietintö  TaVM 22/2013 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset, joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt lakiehdotukset.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

3) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi lapseen kohdistuneen seksuaalirikoksen selvittämisen järjestämisestä annetun lain muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 127/2013 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 12/2013 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Käsittelyn pohjana on sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä.

Keskustelu

Puhemies Eero Heinäluoma:

Asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 99/7/2013

4) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sairausvakuutuslain 13 luvun 11 §:n väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 132/2013 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 13/2013 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 4) asia.

5) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi erillisellä päätöksellä määrättävästä veron- tai tullinkorotuksesta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 191/2012 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 15/2013 vp

Mietintö pantiin pöydälle 15.10.2013 pidettävään täysistuntoon.

__________

Puhemies Eero Heinäluoma:

Eduskunnan seuraava täysistunto on ensi tiistaina 15.10.2013 kello 14.

Täysistunto lopetettiin kello 13.28.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Seppo Tiitinen

​​​​