TALOUSARVIOALOITE 1014/2009 vp

TAA 1014/2009 vp - Pauliina Viitamies /sd 

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen eläkkeensaajan asumistuen parantamiseen

Eduskunnalle

Maamme 1,4 miljoonasta eläkkeensaajasta suurin osa on pienituloisia. Puolet heistä saa eläkettä 1 000 euroa/kk tai vähemmän. Alle 600 euron suuruisella täydellä kansaneläkkeellä joutuu tulemaan toimeen lähes satatuhatta eläkeläistä. Eläkkeiden indeksikorjaukset ovat viime vuosina jääneet pieniksi ja toimeentuloero työssä käyvään väestöön on kasvanut. Eläkeläisten talous ei kohennu vuonna 2010, vaikka kuntaverotuksen perusvähennys nouseekin 720 eurolla. Työeläkkeisiin tehdään vain 0,31 prosentin ja kansaneläkkeisiin nollan prosentin indeksikorjaus.

Sosiaali- ja terveyspalveluista perityt hinnat, lääkekulut ja muut elinkustannukset ovat nousseet. Myös asumiskulut ovat kasvaneet. Vuokrat nousivat vuoden 2009 toisella neljänneksellä 4,5 prosenttia edellisvuodesta. Viime vuoden lopussa 175 400 eläkkeensaajaa sai eläkkeensaajan asumistukea. Heidän asumismenonsa nousivat viime vuonna noin kuusi prosenttia edellisvuodesta.

Asumistuen saajista kolme neljäsosaa saa asumistuen vähennettynä, kun 672 euron suuruinen eläke alkaa pienentää asumistuen määrää. Monilla eläkeläisillä on vakavia toimeentulovaikeuksia. Asumistuen korvaustasoon ja asumistuessa hyväksyttävien asumiskustannusten enimmäismääriin pitää saada korjaus.

Edellä olevan perusteella ehdotan,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2010 talousarvioon momentille  33.40.60 budjettiperusteisena lisäyksenä 5 000 000 euroa eläkkeensaajan asumistuen parantamiseen.

Helsingissä 25 päivänä syyskuuta 2009

  • Pauliina Viitamies /sd

​​​​